Galician

Differences between revisions 1 and 10 (spanning 9 versions)
Revision 1 as of 2007-05-22 19:58:43
Size: 123
Editor: 89
Comment:
Revision 10 as of 2007-06-15 09:49:56
Size: 2787
Editor: 28
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 1: Line 1:
Use this page for callaborating, here is a table you could use to help! = Equipo Galego de Tradutores - Galician Translators Team =
Line 3: Line 3:
||Article||Page/s||Translator/s||
|| || || ||
¡Xa hai un Equipo Galego de Tradutores! Polo de agora somos Daniel Bañobre Dopico e máis eu. Se queres colaborar con nós séntete libre de enviarme un e-mail a sefhilion@hotmail.com ou sefhilion@gmail.com. '''¡Agardámoste!'''

Now there is a Galician Translators Team! By now we are only two, Daniel Bañobre Dopico and me. If you want to collaborate with us feel free to e-mail me to sefhilion@hotmail.com or sefhilion@gmail.com. '''We are waiting for you!'''

 - ''Alexander De Sousa Macedo''.
----

=== Páxinas referentes ós números - Issue related pages: ===

Nelas atoparás información sobre a traducción e os tradutores.

In them you'll find info about the translation and translators.

  * [wiki:/Issue0 Número #0 - Issue #0]
  * [wiki:/Issue1 Número #1 - Issue #1]

----

Enlaces - Links:
 - [http://fullcirclemagazine.org Full Circle Magazine Main Site]

 - [https://wiki.ubuntu.com/UbuntuMagazine Full Circle Magazine Root Wiki]

 - [http://www.realacademiagalega.org/volga/ VOLGA - Vocabulario Ortográfico da Lingua Galega - Galician Language Vocabulary Diccionary]

 - [http://sli.uvigo.es/tradutor/ OpenTrad Apertium - Tradutor Castelán-Galego | Galego-Castelán - Spanish-Galician Galician-Spanish Translator]

 - [http://aulex.ohui.net/es-gl/ AULEX - Dicionario Castelán-Galego | Galego-Castelán - Spanish-Galician Galician-Spanish Dictionary]

 - [http://www.systranet.com/systran/net SystraNet - Tradutor multilingüe con posibilidade de empregar dicionarios específicos - Multilingual translator that allows you to use specific dictionaries]

 - [http://www.telefonica.es/fat/lex.html Ciber-Léxico Comparativo Inglés-Castelán | Castelán-Inglés - Comparative CyberLexicon English-Spanish - Spanish-English]

'''''NOTA IMPORTANTE: Aínda que aquí poño enlaces a dicionarios e tradutores en castelán lembra que traducimos directamente do inglés. Estes enlaces son por se sabes a tradución dunha palabra ou expresión en castelán pero non sabes a equivalente en galego, ou por se non sabes qué significa un termo ou expresión en inglés e coa palabra ou expresión en castelán xa es capaz de traducir ó galego. De todas formas, contacta comigo antes de comezar a traducir.'''''

'''''IMPORTANT NOTE: Though there are links to Spanish dictionaries and translators remember that we translate directly from English. These links are here in case you know the Spanish translation of a word or expression but you don't know the equivalent in Galician, as well as in case you don't know the meaning of a term or expression and with the Spanish equivalent you are able to continue translating. Anyway, contact me before start translating.'''''

Equipo Galego de Tradutores - Galician Translators Team

¡Xa hai un Equipo Galego de Tradutores! Polo de agora somos Daniel Bañobre Dopico e máis eu. Se queres colaborar con nós séntete libre de enviarme un e-mail a sefhilion@hotmail.com ou sefhilion@gmail.com. ¡Agardámoste!

Now there is a Galician Translators Team! By now we are only two, Daniel Bañobre Dopico and me. If you want to collaborate with us feel free to e-mail me to sefhilion@hotmail.com or sefhilion@gmail.com. We are waiting for you!

  • - Alexander De Sousa Macedo.


Nelas atoparás información sobre a traducción e os tradutores.

In them you'll find info about the translation and translators.

  • [wiki:/Issue0 Número #0 - Issue #0]
  • [wiki:/Issue1 Número #1 - Issue #1]


Enlaces - Links:

NOTA IMPORTANTE: Aínda que aquí poño enlaces a dicionarios e tradutores en castelán lembra que traducimos directamente do inglés. Estes enlaces son por se sabes a tradución dunha palabra ou expresión en castelán pero non sabes a equivalente en galego, ou por se non sabes qué significa un termo ou expresión en inglés e coa palabra ou expresión en castelán xa es capaz de traducir ó galego. De todas formas, contacta comigo antes de comezar a traducir.

IMPORTANT NOTE: Though there are links to Spanish dictionaries and translators remember that we translate directly from English. These links are here in case you know the Spanish translation of a word or expression but you don't know the equivalent in Galician, as well as in case you don't know the meaning of a term or expression and with the Spanish equivalent you are able to continue translating. Anyway, contact me before start translating.

UbuntuMagazine/TranslateFullCircle/Galician (last edited 2008-08-06 16:16:09 by localhost)