Galician

Differences between revisions 12 and 13
Revision 12 as of 2007-06-16 21:37:55
Size: 2794
Editor: 28
Comment:
Revision 13 as of 2007-06-18 10:21:49
Size: 3433
Editor: 28
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 19: Line 19:
 - [http://fullcirclemagazine.org Full Circle Magazine Main Site]
Line 21: Line 20:
 - [https://wiki.ubuntu.com/UbuntuMagazine Full Circle Magazine Root Wiki]  - [http://fullcirclemagazine.org Páxina web principal da revista Full Circle | Full Circle Magazine main site]
Line 23: Line 22:
 - [http://www.realacademiagalega.org/volga/ VOLGA - Vocabulario Ortográfico da Lingua Galega - Galician Language Vocabulary Diccionary]  - [https://wiki.ubuntu.com/UbuntuMagazine Wiki principal da revista Full Circle | Full Circle Magazine root wiki]
Line 25: Line 24:
 - [http://sli.uvigo.es/tradutor/ OpenTrad Apertium - Tradutor Castelán-Galego | Galego-Castelán - Spanish-Galician Galician-Spanish Translator]  - [http://gl.wikipedia.org/wiki/Normativa_oficial_do_galego Normativa Oficial do Galego | Galician Official Norm]
Line 27: Line 26:
 - [http://aulex.ohui.net/es-gl/ AULEX - Dicionario Castelán-Galego | Galego-Castelán - Spanish-Galician Galician-Spanish Dictionary]  - [http://www.realacademiagalega.org/volga/ VOLGA: Vocabulario Ortográfico da Lingua Galega | Galician Language Vocabulary Diccionary]
Line 29: Line 28:
 - [http://www.systranet.com/systran/net SystraNet - Tradutor multilingüe con posibilidade de empregar dicionarios específicos - Multilingual translator that allows you to use specific dictionaries]  - [http://www.realacademiagalega.org/galicianvocabulary/FindByWord.do?word= Vocabulario da Real Academia Galega | Vocabulary of the Galician Real Academy]
Line 31: Line 30:
 - [http://www.telefonica.es/fat/lex.html Ciber-Léxico Comparativo Inglés-Castelán | Castelán-Inglés - Comparative CyberLexicon English-Spanish - Spanish-English]  - [http://dkwk.trasno.net/trasno:glosario Glosario Técnico Inglés-Galego do Proxecto Trasno | Technical Glossary English-Galician of the Trasno Project]

 - [http://dkwk.trasno.net/trasno:estilo Normas de estilo do Proxecto Trasno | Style rules of the Trasno Project]

 - [http://sli.uvigo.es/tradutor/ OpenTrad Apertium: Tradutor Castelán-Galego, Galego-Castelán | Spanish-Galician, Galician-Spanish Translator]

 - [http://aulex.ohui.net/es-gl/ AULEX: Dicionario Castelán-Galego, Galego-Castelán | Spanish-Galician Galician-Spanish Dictionary]

 - [http://www.systranet.com/systran/net SystraNet: Tradutor multilingüe con posibilidade de empregar dicionarios específicos | Multilingual translator that allows you to use specific dictionaries]

 - [http://www.telefonica.es/fat/lex.html Ciber-Léxico Comparativo Inglés-Castelán, Castelán-Inglés | Comparative CyberLexicon English-Spanish, Spanish-English]

Equipo Galego de Tradutores - Galician Translators Team

¡Xa hai un Equipo Galego de Tradutores! Polo de agora somos Daniel Bañobre Dopico e máis eu. Se queres colaborar con nós séntete libre de enviarme un e-mail a sefhilion@hotmail.com ou sefhilion@gmail.com. ¡Agardámoste!

Now there is a Galician Translators Team! By now we are only two, Daniel Bañobre Dopico and me. If you want to collaborate with us feel free to e-mail me to sefhilion@hotmail.com or sefhilion@gmail.com. We are waiting for you!

  • - Alexander De Sousa Macedo.

Nelas atoparás información sobre a traducción e os tradutores.

In them you'll find info about the translation and translators.

  • [wiki:/Issue0 Número #0 - Issue #0]
  • [wiki:/Issue1 Número #1 - Issue #1]

Enlaces útiles - Useful links:

NOTA IMPORTANTE: Aínda que aquí poño enlaces a dicionarios e tradutores en castelán lembra que traducimos directamente do inglés. Estes enlaces son por se sabes a tradución dunha palabra ou expresión en castelán pero non sabes a equivalente en galego, ou por se non sabes qué significa un termo ou expresión en inglés e coa palabra ou expresión en castelán xa es capaz de traducir ó galego. De todas formas, contacta comigo antes de comezar a traducir.

IMPORTANT NOTE: Though there are links to Spanish dictionaries and translators remember that we translate directly from English. These links are here in case you know the Spanish translation of a word or expression but you don't know the equivalent in Galician, as well as in case you don't know the meaning of a term or expression and with the Spanish equivalent you are able to continue translating. Anyway, contact me before start translating.

UbuntuMagazine/TranslateFullCircle/Galician (last edited 2008-08-06 16:16:09 by localhost)