Malay

Translasi Majalah Full Circle dalam Bahasa Malaysia telah dimulakan pada 25 Jun 2008 oleh ApOgEE. Inisiatif ini dilakukan bagi mewujudkan versi translasi Bahasa Malaysia bagi Majalah Full Circle. Jika anda berminat untuk turut serta, sila hubungi ApOgEE di (jerungkun@gmail.com).

Isu

Article

Page/s

Translator/s

#13

Semua

1 - 42

ApOgEE

UbuntuMagazine/TranslateFullCircle/Malay (last edited 2008-08-06 16:29:16 by localhost)