KDE

KDE

Przed tłumaczeniem pakietów ze środowiska KDE należy skonsultować się z Krzysztofem Lichotą, koordynatorem polskiego tłumaczenia KDE. Większość pakietów jest tłumaczona poza Rosettą i importowana do niej z opóźnieniem, więc nie ma sensu dublować pracy.

UbuntuPolishTranslators/KDE (last edited 2008-08-06 16:15:43 by localhost)