UbuntuSlovakTranslators

Here you can find more information about Slovak Translation Team:

Viac informácií o Slovenskom prekladateľskom týme môžete nájsť tu:

https://wiki.ubuntu.com/SlovakTeam

UbuntuSlovakTranslators (last edited 2008-08-06 16:40:50 by localhost)