UbuntuSwedishTranslators

Differences between revisions 1 and 8 (spanning 7 versions)
Revision 1 as of 2005-09-17 16:08:35
Size: 524
Editor: h68n2c1o1049
Comment:
Revision 8 as of 2005-09-17 20:00:28
Size: 1000
Editor: h78n2c2o1027
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 1: Line 1:
= Ubuntu Swedish Translators = == Vilka är vi? ==
Du kan hitta en lista över alla medlemmar i översättargruppen på [https://launchpad.net/people/ubuntu-l10n-sv Launchpad].[[BR]]
Administratörer för gruppen är ChristianBjälevik och LinnéaBjörkTimm.
Line 3: Line 5:
=== Vilka är vi? ===
Vi återfinns på [https://launchpad.net/people/ubuntu-l10n-sv Launchpad] [[BR]]
Administratörerna är ChristianBjälevik och LinnéaBjörkTimm.
== Vad gör vi? ==
Vi översätter! Detta gör vi med hjälp av [https://launchpad.net/rosetta Rosetta].
Line 7: Line 8:
=== Vad gör vi? ===
Vi översätter!
== Hur gör man? ==
 * Översätter minst 100 förslagssträngar (100 i Karma är gränsen för medlemskap).
 * Skicka en [https://launchpad.net/people/ubuntu-l10n-sv/+join ansökan om medlemskap] till gruppen.
 * Vänta medans administratörerna kontroller kvalitén på dina översättningar. De får mail om detta.
 * Du får ett mail med administratörens åsikter när denne är klar. Avslag eller godkännande sker på [https://launchpad.net/rosetta Rosetta].
Line 10: Line 14:
=== Hur blir jag medlem? ===
 * Översätter minst 100 strängar (100 i karma är prövningsgränsen)
 * Skickar en ansökan om att bli medlem
 * Väntar medan administratörerna kontrollerar översättningarna
 * Om de är bra får du ett mail om att du är antagen :)
== Mål ==
 * Översätta så mycket av [http://www.ubuntu.com Ubuntu], [http://www.kubuntu.org Kubuntu] och [http://www.edubuntu.org Edubuntu] som möjligt.
----
CategoryLoCoTeams

Vilka är vi?

Du kan hitta en lista över alla medlemmar i översättargruppen på [https://launchpad.net/people/ubuntu-l10n-sv Launchpad].BR Administratörer för gruppen är ChristianBjälevik och LinnéaBjörkTimm.

Vad gör vi?

Vi översätter! Detta gör vi med hjälp av [https://launchpad.net/rosetta Rosetta].

Hur gör man?

  • Översätter minst 100 förslagssträngar (100 i Karma är gränsen för medlemskap).
  • Skicka en [https://launchpad.net/people/ubuntu-l10n-sv/+join ansökan om medlemskap] till gruppen.

  • Vänta medans administratörerna kontroller kvalitén på dina översättningar. De får mail om detta.
  • Du får ett mail med administratörens åsikter när denne är klar. Avslag eller godkännande sker på [https://launchpad.net/rosetta Rosetta].

Mål


CategoryLoCoTeams

UbuntuSwedishTranslators (last edited 2008-08-06 16:20:40 by localhost)