UbuntuSwedishTranslators

Differences between revisions 1 and 9 (spanning 8 versions)
Revision 1 as of 2005-09-17 16:08:35
Size: 524
Editor: h68n2c1o1049
Comment:
Revision 9 as of 2005-12-18 16:27:09
Size: 218
Editor: 83
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 1: Line 1:
= Ubuntu Swedish Translators = Se Ubuntu Sveriges hemsida, http://ubuntu-se.org, för mer information.
Line 3: Line 3:
=== Vilka är vi? ===
Vi återfinns på [https://launchpad.net/people/ubuntu-l10n-sv Launchpad] [[BR]]
Administratörerna är ChristianBjälevik och LinnéaBjörkTimm.

=== Vad gör vi? ===
Vi översätter!

=== Hur blir jag medlem? ===
 * Översätter minst 100 strängar (100 i karma är prövningsgränsen)
 * Skickar en ansökan om att bli medlem
 * Väntar medan administratörerna kontrollerar översättningarna
 * Om de är bra får du ett mail om att du är antagen :)
Den svenska översättargruppen finns även på Launchpad på adressen
https://launchpad.net/people/ubuntu-l10n-sv
----
CategoryLoCoTeams

Se Ubuntu Sveriges hemsida, http://ubuntu-se.org, för mer information.

Den svenska översättargruppen finns även på Launchpad på adressen https://launchpad.net/people/ubuntu-l10n-sv


CategoryLoCoTeams

UbuntuSwedishTranslators (last edited 2008-08-06 16:20:40 by localhost)