UbuntuSwedishTranslators

Differences between revisions 9 and 10
Revision 9 as of 2005-12-18 16:27:09
Size: 218
Editor: 83
Comment:
Revision 10 as of 2005-12-18 16:32:22
Size: 229
Editor: 83
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 1: Line 1:
Se Ubuntu Sveriges hemsida, http://ubuntu-se.org, för mer information. Se http://ubuntu-se.org/Wiki/Introduktion_för_översättare för mer information.

Se http://ubuntu-se.org/Wiki/Introduktion_för_översättare för mer information.

Den svenska översättargruppen finns även på Launchpad på adressen https://launchpad.net/people/ubuntu-l10n-sv


CategoryLoCoTeams

UbuntuSwedishTranslators (last edited 2008-08-06 16:20:40 by localhost)