UbuntuSwedishTranslators

Differences between revisions 11 and 12
Revision 11 as of 2005-12-18 16:33:37
Size: 244
Editor: 80
Comment:
Revision 12 as of 2008-08-06 16:20:40
Size: 246
Editor: localhost
Comment: converted to 1.6 markup
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 1: Line 1:
Se [http://ubuntu-se.org/Wiki/Introduktion_för_översättare vår hemsida] för mer information. Se [[http://ubuntu-se.org/Wiki/Introduktion_för_översättare|vår hemsida]] för mer information.

Se vår hemsida för mer information.

Den svenska översättargruppen finns även på Launchpad på adressen https://launchpad.net/people/ubuntu-l10n-sv


CategoryLoCoTeams

UbuntuSwedishTranslators (last edited 2008-08-06 16:20:40 by localhost)