UbuntuSwedishTranslators

Differences between revisions 1 and 2
Revision 1 as of 2005-09-17 16:08:35
Size: 524
Editor: h68n2c1o1049
Comment:
Revision 2 as of 2005-09-17 16:09:20
Size: 484
Editor: h68n2c1o1049
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 1: Line 1:
= Ubuntu Swedish Translators =

=
== Vilka är vi? ===
== Vilka är vi? ==
Line 7: Line 5:
=== Vad gör vi? === == Vad gör vi? ==
Line 10: Line 8:
=== Hur blir jag medlem? === == Hur blir jag medlem? ==

Vilka är vi?

Vi återfinns på [https://launchpad.net/people/ubuntu-l10n-sv Launchpad] BR Administratörerna är ChristianBjälevik och LinnéaBjörkTimm.

Vad gör vi?

Vi översätter!

Hur blir jag medlem?

  • Översätter minst 100 strängar (100 i karma är prövningsgränsen)
  • Skickar en ansökan om att bli medlem
  • Väntar medan administratörerna kontrollerar översättningarna
  • Om de är bra får du ett mail om att du är antagen Smile :)

UbuntuSwedishTranslators (last edited 2008-08-06 16:20:40 by localhost)