UbuntuSwedishTranslators

Differences between revisions 2 and 3
Revision 2 as of 2005-09-17 16:09:20
Size: 484
Editor: h68n2c1o1049
Comment:
Revision 3 as of 2005-09-17 16:11:05
Size: 528
Editor: h68n2c1o1049
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 12: Line 12:
 * Om de är bra får du ett mail om att du är antagen :)  * Du får ett mail med administratörernas åsikter när de är klara.

== Mål ==
 * Översätta

Vilka är vi?

Vi återfinns på [https://launchpad.net/people/ubuntu-l10n-sv Launchpad] BR Administratörerna är ChristianBjälevik och LinnéaBjörkTimm.

Vad gör vi?

Vi översätter!

Hur blir jag medlem?

  • Översätter minst 100 strängar (100 i karma är prövningsgränsen)
  • Skickar en ansökan om att bli medlem
  • Väntar medan administratörerna kontrollerar översättningarna
  • Du får ett mail med administratörernas åsikter när de är klara.

Mål

  • Översätta

UbuntuSwedishTranslators (last edited 2008-08-06 16:20:40 by localhost)