UbuntuSwedishTranslators

Differences between revisions 3 and 4
Revision 3 as of 2005-09-17 16:11:05
Size: 528
Editor: h68n2c1o1049
Comment:
Revision 4 as of 2005-09-17 16:42:21
Size: 787
Editor: 83
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 2: Line 2:
Vi återfinns på [https://launchpad.net/people/ubuntu-l10n-sv Launchpad] [[BR]]
Administratörerna är ChristianBjälevik och LinnéaBjörkTimm.
Du kan hitta en lista över alla medlemmar i översättargruppen på [https://launchpad.net/people/ubuntu-l10n-sv Launchpad].
Administratörer för gruppen är ChristianBjälevik och LinnéaBjörkTimm.
Line 6: Line 6:
Vi översätter! Vi översätter! Detta gör vi med hjälp av [https://launchpad.net/rosetta Rosetta].
Line 8: Line 8:
== Hur blir jag medlem? ==
 * Översätter minst 100 strängar (100 i karma är prövningsgränsen)
 * Skickar en ansökan om att bli medlem
 * Väntar medan administratörerna kontrollerar översättningarna
 * Du får ett mail med administratörernas åsikter när de är klara.
== Hur gör man? ==
Det är fritt fram för vem som helst att hjälpa till med att föreslå översättningar. För att översättningarna ska genomdrivas måste de däremot "godkännas" av en medlem i översättargruppen.
För att bli medlem krävs att du först har översatt minst 100 strängar (100 i karma är prövningsgränsen). [https://launchpad.net/people/ubuntu-l10n-sv/+leave Ansök] sedan om medlemskap.

Vilka är vi?

Du kan hitta en lista över alla medlemmar i översättargruppen på [https://launchpad.net/people/ubuntu-l10n-sv Launchpad]. Administratörer för gruppen är ChristianBjälevik och LinnéaBjörkTimm.

Vad gör vi?

Vi översätter! Detta gör vi med hjälp av [https://launchpad.net/rosetta Rosetta].

Hur gör man?

Det är fritt fram för vem som helst att hjälpa till med att föreslå översättningar. För att översättningarna ska genomdrivas måste de däremot "godkännas" av en medlem i översättargruppen. För att bli medlem krävs att du först har översatt minst 100 strängar (100 i karma är prövningsgränsen). [https://launchpad.net/people/ubuntu-l10n-sv/+leave Ansök] sedan om medlemskap.

Mål

  • Översätta

UbuntuSwedishTranslators (last edited 2008-08-06 16:20:40 by localhost)