UbuntuSwedishTranslators

Differences between revisions 4 and 8 (spanning 4 versions)
Revision 4 as of 2005-09-17 16:42:21
Size: 787
Editor: 83
Comment:
Revision 8 as of 2005-09-17 20:00:28
Size: 1000
Editor: h78n2c2o1027
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 2: Line 2:
Du kan hitta en lista över alla medlemmar i översättargruppen på [https://launchpad.net/people/ubuntu-l10n-sv Launchpad]. Du kan hitta en lista över alla medlemmar i översättargruppen på [https://launchpad.net/people/ubuntu-l10n-sv Launchpad].[[BR]]
Line 9: Line 9:
Det är fritt fram för vem som helst att hjälpa till med att föreslå översättningar. För att översättningarna ska genomdrivas måste de däremot "godkännas" av en medlem i översättargruppen.
För att bli medlem krävs att du först har översatt minst 100 strängar (100 i karma är prövningsgränsen). [https://launchpad.net/people/ubuntu-l10n-sv/+leave Ansök] sedan om medlemskap.
 * Översätter minst 100 förslagssträngar (100 i Karma är gränsen för medlemskap).
 * Skicka en [https://launchpad.net/people/ubuntu-l10n-sv/+join ansökan om medlemskap] till gruppen.
 * Vänta medans administratörerna kontroller kvalitén på dina översättningar. De får mail om detta.
 * Du får ett mail med administratörens åsikter när denne är klar. Avslag eller godkännande sker på [https://launchpad.net/rosetta Rosetta].
Line 13: Line 15:
 * Översätta  * Översätta så mycket av [http://www.ubuntu.com Ubuntu], [http://www.kubuntu.org Kubuntu] och [http://www.edubuntu.org Edubuntu] som möjligt.
----
CategoryLoCoTeams

Vilka är vi?

Du kan hitta en lista över alla medlemmar i översättargruppen på [https://launchpad.net/people/ubuntu-l10n-sv Launchpad].BR Administratörer för gruppen är ChristianBjälevik och LinnéaBjörkTimm.

Vad gör vi?

Vi översätter! Detta gör vi med hjälp av [https://launchpad.net/rosetta Rosetta].

Hur gör man?

  • Översätter minst 100 förslagssträngar (100 i Karma är gränsen för medlemskap).
  • Skicka en [https://launchpad.net/people/ubuntu-l10n-sv/+join ansökan om medlemskap] till gruppen.

  • Vänta medans administratörerna kontroller kvalitén på dina översättningar. De får mail om detta.
  • Du får ett mail med administratörens åsikter när denne är klar. Avslag eller godkännande sker på [https://launchpad.net/rosetta Rosetta].

Mål


CategoryLoCoTeams

UbuntuSwedishTranslators (last edited 2008-08-06 16:20:40 by localhost)