UbuntuSwedishTranslators

Differences between revisions 4 and 5
Revision 4 as of 2005-09-17 16:42:21
Size: 787
Editor: 83
Comment:
Revision 5 as of 2005-09-17 19:49:10
Size: 793
Editor: h78n2c2o1027
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 2: Line 2:
Du kan hitta en lista över alla medlemmar i översättargruppen på [https://launchpad.net/people/ubuntu-l10n-sv Launchpad]. Du kan hitta en lista över alla medlemmar i översättargruppen på [https://launchpad.net/people/ubuntu-l10n-sv Launchpad].[[BR]]

Vilka är vi?

Du kan hitta en lista över alla medlemmar i översättargruppen på [https://launchpad.net/people/ubuntu-l10n-sv Launchpad].BR Administratörer för gruppen är ChristianBjälevik och LinnéaBjörkTimm.

Vad gör vi?

Vi översätter! Detta gör vi med hjälp av [https://launchpad.net/rosetta Rosetta].

Hur gör man?

Det är fritt fram för vem som helst att hjälpa till med att föreslå översättningar. För att översättningarna ska genomdrivas måste de däremot "godkännas" av en medlem i översättargruppen. För att bli medlem krävs att du först har översatt minst 100 strängar (100 i karma är prövningsgränsen). [https://launchpad.net/people/ubuntu-l10n-sv/+leave Ansök] sedan om medlemskap.

Mål

  • Översätta

UbuntuSwedishTranslators (last edited 2008-08-06 16:20:40 by localhost)