UbuntuSwedishTranslators

Differences between revisions 5 and 9 (spanning 4 versions)
Revision 5 as of 2005-09-17 19:49:10
Size: 793
Editor: h78n2c2o1027
Comment:
Revision 9 as of 2005-12-18 16:27:09
Size: 218
Editor: 83
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 1: Line 1:
== Vilka är vi? ==
Du kan hitta en lista över alla medlemmar i översättargruppen på [https://launchpad.net/people/ubuntu-l10n-sv Launchpad].[[BR]]
Administratörer för gruppen är ChristianBjälevik och LinnéaBjörkTimm.
Se Ubuntu Sveriges hemsida, http://ubuntu-se.org, för mer information.
Line 5: Line 3:
== Vad gör vi? ==
Vi översätter! Detta gör vi med hjälp av [https://launchpad.net/rosetta Rosetta].

== Hur gör man? ==
Det är fritt fram för vem som helst att hjälpa till med att föreslå översättningar. För att översättningarna ska genomdrivas måste de däremot "godkännas" av en medlem i översättargruppen.
För att bli medlem krävs att du först har översatt minst 100 strängar (100 i karma är prövningsgränsen). [https://launchpad.net/people/ubuntu-l10n-sv/+leave Ansök] sedan om medlemskap.

== Mål ==
 * Översätta
Den svenska översättargruppen finns även på Launchpad på adressen
https://launchpad.net/people/ubuntu-l10n-sv
----
CategoryLoCoTeams

Se Ubuntu Sveriges hemsida, http://ubuntu-se.org, för mer information.

Den svenska översättargruppen finns även på Launchpad på adressen https://launchpad.net/people/ubuntu-l10n-sv


CategoryLoCoTeams

UbuntuSwedishTranslators (last edited 2008-08-06 16:20:40 by localhost)