UbuntuSwedishTranslators

Differences between revisions 6 and 10 (spanning 4 versions)
Revision 6 as of 2005-09-17 19:56:08
Size: 871
Editor: h78n2c2o1027
Comment:
Revision 10 as of 2005-12-18 16:32:22
Size: 229
Editor: 83
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 1: Line 1:
== Vilka är vi? ==
Du kan hitta en lista över alla medlemmar i översättargruppen på [https://launchpad.net/people/ubuntu-l10n-sv Launchpad].[[BR]]
Administratörer för gruppen är ChristianBjälevik och LinnéaBjörkTimm.
Se http://ubuntu-se.org/Wiki/Introduktion_för_översättare för mer information.
Line 5: Line 3:
== Vad gör vi? ==
Vi översätter! Detta gör vi med hjälp av [https://launchpad.net/rosetta Rosetta].

== Hur gör man? ==
 * Översätter minst 100 förslagssträngar (100 i Karma är gränsen för medlemskap).
 * Skicka en [https://launchpad.net/people/ubuntu-l10n-sv/+join ansökan om medlemskap] i gruppen.
 * Vänta medans administratörerna kontroller kvalitén på översättningarna.
 * Du får ett mail med administratörens åsikter när denne är klar. Avslag eller godkännande sker på [https://launchpad.net/rosetta Rosetta].

== Mål ==
 * Översätta så mycket av Ubuntu, Kubuntu och Edubuntu som möjligt.
Den svenska översättargruppen finns även på Launchpad på adressen
https://launchpad.net/people/ubuntu-l10n-sv
----
CategoryLoCoTeams

Se http://ubuntu-se.org/Wiki/Introduktion_för_översättare för mer information.

Den svenska översättargruppen finns även på Launchpad på adressen https://launchpad.net/people/ubuntu-l10n-sv


CategoryLoCoTeams

UbuntuSwedishTranslators (last edited 2008-08-06 16:20:40 by localhost)