UbuntuSwedishTranslators

Differences between revisions 5 and 6
Revision 5 as of 2005-09-17 19:49:10
Size: 793
Editor: h78n2c2o1027
Comment:
Revision 6 as of 2005-09-17 19:56:08
Size: 871
Editor: h78n2c2o1027
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 9: Line 9:
Det är fritt fram för vem som helst att hjälpa till med att föreslå översättningar. För att översättningarna ska genomdrivas måste de däremot "godkännas" av en medlem i översättargruppen.
För att bli medlem krävs att du först har översatt minst 100 strängar (100 i karma är prövningsgränsen). [https://launchpad.net/people/ubuntu-l10n-sv/+leave Ansök] sedan om medlemskap.
 * Översätter minst 100 förslagssträngar (100 i Karma är gränsen för medlemskap).
 * Skicka en [https://launchpad.net/people/ubuntu-l10n-sv/+join ansökan om medlemskap] i gruppen.
 * Vänta medans administratörerna kontroller kvalitén på översättningarna.
 * Du får ett mail med administratörens åsikter när denne är klar. Avslag eller godkännande sker på [https://launchpad.net/rosetta Rosetta].
Line 13: Line 15:
 * Översätta  * Översätta så mycket av Ubuntu, Kubuntu och Edubuntu som möjligt.

Vilka är vi?

Du kan hitta en lista över alla medlemmar i översättargruppen på [https://launchpad.net/people/ubuntu-l10n-sv Launchpad].BR Administratörer för gruppen är ChristianBjälevik och LinnéaBjörkTimm.

Vad gör vi?

Vi översätter! Detta gör vi med hjälp av [https://launchpad.net/rosetta Rosetta].

Hur gör man?

  • Översätter minst 100 förslagssträngar (100 i Karma är gränsen för medlemskap).
  • Skicka en [https://launchpad.net/people/ubuntu-l10n-sv/+join ansökan om medlemskap] i gruppen.

  • Vänta medans administratörerna kontroller kvalitén på översättningarna.
  • Du får ett mail med administratörens åsikter när denne är klar. Avslag eller godkännande sker på [https://launchpad.net/rosetta Rosetta].

Mål

  • Översätta så mycket av Ubuntu, Kubuntu och Edubuntu som möjligt.

UbuntuSwedishTranslators (last edited 2008-08-06 16:20:40 by localhost)