UbuntuSwedishTranslators

Differences between revisions 7 and 8
Revision 7 as of 2005-09-17 19:57:37
Size: 925
Editor: h78n2c2o1027
Comment:
Revision 8 as of 2005-09-17 20:00:28
Size: 1000
Editor: h78n2c2o1027
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 15: Line 15:
 * Översätta så mycket av Ubuntu, Kubuntu och Edubuntu som möjligt.  * Översätta så mycket av [http://www.ubuntu.com Ubuntu], [http://www.kubuntu.org Kubuntu] och [http://www.edubuntu.org Edubuntu] som möjligt.

Vilka är vi?

Du kan hitta en lista över alla medlemmar i översättargruppen på [https://launchpad.net/people/ubuntu-l10n-sv Launchpad].BR Administratörer för gruppen är ChristianBjälevik och LinnéaBjörkTimm.

Vad gör vi?

Vi översätter! Detta gör vi med hjälp av [https://launchpad.net/rosetta Rosetta].

Hur gör man?

  • Översätter minst 100 förslagssträngar (100 i Karma är gränsen för medlemskap).
  • Skicka en [https://launchpad.net/people/ubuntu-l10n-sv/+join ansökan om medlemskap] till gruppen.

  • Vänta medans administratörerna kontroller kvalitén på dina översättningar. De får mail om detta.
  • Du får ett mail med administratörens åsikter när denne är klar. Avslag eller godkännande sker på [https://launchpad.net/rosetta Rosetta].

Mål


CategoryLoCoTeams

UbuntuSwedishTranslators (last edited 2008-08-06 16:20:40 by localhost)