UbuntuTagalogTranslators

The UbuntuTagalogTranslators Team is composed of individuals interested in translating Ubuntu to Tagalog. It is part of a wider effort at translating free software and documentation to Tagalog. The objective of UbuntuTagalogTranslators is to help this movement and to aid in furthering the use of Ubuntu in the Philippines.

The Timawa Translation Project||http://tl.linux.org.ph is coordinating the efforts at Tagalog translation of the different free software projects.

Ang pangkat ng UbuntuTagalogTranslators ay binubuo ng mga indibidwal na interesado na isalin sa Tagalog ang Ubuntu. Bahagi ito ng pangmalawakang gawain na isalin sa Filipino ang iba't ibang programang malaya at mga babasahin tungkol dito. Ang layunin ng UbuntuTagalogTranslators ay makatulong sa kilusang ito at mapalaganap ang paggamit ng Ubuntu sa Pilipinas.

Ang Timawa Translation Project sa http://tl.linux.org.ph ang namumuno sa pagsasalin ng iba't ibang gawaing software na malaya.


CategoryPending

UbuntuTagalogTranslators (last edited 2008-09-06 14:42:15 by tangerenoli)