PL

Differences between revisions 5 and 6
Revision 5 as of 2008-10-19 22:02:15
Size: 22014
Editor: dfs150
Comment: synchronizacja z bzr
Revision 6 as of 2008-10-23 11:24:56
Size: 28255
Editor: 91
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 5: Line 5:
{{{
PRACE W TRAKCIE
}}}

Witaj w 113 numerze Cotygodniowego Biuletynu Ubuntu, obejmującym wydarzenia od 12 do 18 października. W tym numerze m.in. ...
Witaj w 113 numerze Cotygodniowego Biuletynu Ubuntu, obejmującym wydarzenia od 12 do 18 października 2008. W tym numerze m.in. koniec okresu wsparcia dla Ubuntu 7.04, imprezy z okazji wydania Intrepid, zamrożenie archiwum pakietów, przygotowania do Otwartego Tygodnia Ubuntu, nowi członkowie, nowe wideo MOTU, wydanie Launchpad 2.1.10, 11 odcinek Launchpod, Inspiron mini 12 na stronach Della i wiele innych.
Line 18: Line 14:
## W tej sekcji wymień najbardziej interesujące zagadnienia używając listy wypunktowanej
## Format: * <Nazwa zagadnienia>
## Np.: * Ubuntu prześcignęło Microsoft uzyskując 90% udziału w rynku
 * Koniec okresu wsparcia dla Ubuntu 7.04
 * Imprezy z okazji wydania Intrepid
 * Archiwum pakietów zamrożone
 * Przygotowania do Otwartego Tygodnia Ubuntu
 * Nowi członkowie ubuntu
 * Nowe wideo MOTU
 * Statystyki Ubuntu
 * Launchpad 2.1.10 wydany
 * Odcinek 11 Launchpod
 * W prasie i blogosferze
 * Nadchodzące wydarzenia i spotkania
 * Aktualizacje i poprawki bezpieczeństwa
Line 24: Line 29:
=== Ubuntu 7.04 "End of Life": Sunday, Oct 19th ===

Almost 18 months ago, on April 19, 2007, Ubuntu announced the release of version 7.04. As with the earlier releases, Ubuntu committed to ongoing security and critical fixes for a period of 18 months. The support period is now at its end, and Ubuntu 7.04 will reach "End of Life" today, Sunday, October 19th, 2008. Ubuntu Security Notices will no longer include information or updated packages for Ubuntu 7.04.

The supported upgrade path from Ubuntu 7.04 is via Ubuntu 7.10. Instructions and caveats for the upgrade may be found at: https://help.ubuntu.com/community/GutsyUpgrades. Note that upgrades to version 8.04 LTS, and beyond are only supported in multiple steps, via an upgrade first to 7.10, then to 8.04 LTS. Ubuntu 6.06 LTS, Ubuntu 7.10, and Ubuntu 8.04 LTS continue to be actively supported with security updates and select high-impact bug fixes.
=== Koniec okresu wsparcia dla Ubuntu 7.04 w niedzielę, 19 października ===

Prawie 18 miesięcy temu, 19 kwietnia 2007, projekt Ubuntu wydał wersję 7.04. Podobnie jak w przypadku poprzednich wydań, Ubuntu zapewniło aktualizacje bezpieczeństwa i krytyczne poprawki przez okres 18 miesięcy. Okres ten właśnie dobiegł końca i Ubuntu 7.04 osiągnął "koniec czasu życia produktu" w niedzielę, 19 października 2008. Biuletyny Bezpieczeństwa Ubuntu nie będę już publikowane dla pakietów z Ubuntu 7.04.

Zalecaną metodą aktualizacji jest pośrednia aktualizacja do wydania Ubuntu 7.10. Instrukcje i informacje na temat potencjalnych problemów związanych z aktualizacją są opublikowane na https://help.ubuntu.com/community/GutsyUpgrades. Należy wziąć pod uwagę, że aktualizacje do wersji 8.04 LTS (i kolejnych), są możliwe do przeprowadzenia jedynie w kilku krokach, najpierw poprzez aktualizację do 7.10, a następnie do 8.04 LTS. Wydania Ubuntu 6.06 LTS, 7.10 oraz 8.04 LTS będą nadal aktywnie wspieranie w zakresie poprawek bezpieczeństwa i wybranych, ważnych aktualizacji.
Line 32: Line 37:
=== Intrepid Release Parties ===

With the fast approaching release of Intrepid Ibex 8.10 on October 30th, everyone should be working on their release parties. All Lo``Co teams should be hosting a party in their area. If you haven't started your planning yet, it's time to get on the ball and get organized. To find out what you'll need:

 * Read this guide on how to run a release party: https://wiki.ubuntu.com/BuildingCommunity/RunningReleaseParty
 * Join the ubuntu-event-planners mailing list: https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/Ubuntu-event-planners

If you have a release party already scheduled, be sure to:

 * Add it to this page: https://wiki.ubuntu.com/IntrepidReleaseParties
 * Blog about it, advertise it, tell all your friends, inform the local media, and generally inform and promote it.
 * Join the IRC channel #ubuntu-release-party on irc.freenode.net

More information can be found here: https://wiki.ubuntu.com/IntrepidReleaseParties
=== Imprezy z okazji wydania Intrepid ===

W związku ze zbliżającym się wydaniem Intrepid Ibex w dniu 30 października, cała społeczność powinna pracować nad przygotowaniem imprez z okazji wydania. Każdy Zespół LoCo powinien zorganizować imprezę poświęconą wydaniu. Jeśli jeszcze nie zacząłeś planowania tego wydarzenia, właśnie teraz jest najlepszy moment, aby rozpocząć przygotowania. Aby sprawdzić, czego będziesz potrzebował:

 * Przeczytaj poradnik na temat organizacji imprez z okazji wydania: https://wiki.ubuntu.com/BuildingCommunity/RunningReleaseParty
 * Dołącz do listy dystrybucyjnej ubuntu-event-planners: https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/Ubuntu-event-planners

Jeśli Twoja impreza jest już zaplanowana upewnij się, aby:
 
 * Dodać informacje do tej strony: https://wiki.ubuntu.com/IntrepidReleaseParties
 * Blogować o niej, reklamować, poinformować znajomych, lokalne media i ogólnie skupić się na promocji wydarzenia,
 * Dołączyć do kanału IRC #ubuntu-release-party w sieci irc.freenode.net
 
Więcej informacji znajdziesz na https://wiki.ubuntu.com/IntrepidReleaseParties
Line 49: Line 54:
W dniu 16 października Steve Langasek ogłosił, że kandydat do wydania dla Intrepid Ibex zostanie upubliczniony za tydzień, a finalne wydanie ujrzy światło dzienne tydzień później. W tym samym momencie nastąpiło zamrożenie archiwum, i wszystkie aktualizacje pakietów muszą zostać zaakceptowane przez członka Zespołu ds. wydań. Wszelkie przesyłki pakietów do archiwum main muszą naprawić błędy krytyczne dla wydania. Dodatkowo istnieją wytyczne dotyczące przesyłu pakietów do archiwum Universe[1], lista błędów krytycznych dla wydania[2], oraz lista "potencjalnych okazji"[3].

Kandydat do wydania pojawi się 23 października 2008, a ostatecznie wydanie nastąpi 30 października 2008.
W dniu 16 października Steve Langasek ogłosił, że kandydat do wydania dla Intrepid Ibex zostanie upubliczniony za tydzień, a finalne wydanie ujrzy światło dzienne tydzień później. W tym samym momencie nastąpiło zamrożenie archiwum, i wszystkie aktualizacje pakietów muszą zostać zaakceptowane przez członka Zespołu ds. wydań. Wszelkie przesyły pakietów do archiwum main muszą naprawić błędy krytyczne dla wydania. Dodatkowo istnieją wytyczne dotyczące przesyłu pakietów do archiwum Universe[1], lista błędów krytycznych dla wydania[2], oraz lista "potencjalnych okazji"[3].

Kandydat do wydania pojawi się 23 października 2008, a ostateczne wydanie nastąpi 30 października 2008.
Line 61: Line 66:
Jorge O. Castro podał daty, w których odbędzie się kolejny Otwarty Tydzień Ubuntu[1]: Poniedziałek, 3 listopada do 7 listopada. Otwarty Tydzień to seria sesji w sieci IRC: samouczki, wskazówki, to również tydzień współpracy na wieloma zagadnieniami, które obejmują wszelkie aspekty Ubuntu. Jorge zredagował "stronę przygotowawczą" dla tego wydania Otwartego Tygodnia[2], która ma na celu pomóc znaleźć prowadzących sesje oraz umożliwić użytkownikom proponowanie umieszczanie interesujących ich tematów to omówienia. Wszystkich zachęcamy do umieszczania własnych propozycji do 22 listopada. Jorge O. Castro podał terminy, w których odbędzie się kolejny Otwarty Tydzień Ubuntu[1]: Poniedziałek, 3 listopada do 7 listopada. Otwarty Tydzień to seria sesji w sieci IRC, samouczki oraz wskazówki, to również tydzień współpracy nad wieloma zagadnieniami, które obejmują wszelkie aspekty funkcjonowania Ubuntu. Jorge zredagował "stronę przygotowawczą" dla tego wydania Otwartego Tygodnia[2], która ma na celu pomóc znaleźć prowadzących sesje oraz umożliwić użytkownikom proponowanie interesujących ich tematów. Wszystkich zachęcamy do umieszczania własnych propozycji do 22 listopada.
Line 68: Line 73:
=== Nowi członkowie w rejonie Ameryki === === Nowi członkowie Ubuntu ===
Line 72: Line 77:
Hollman jest aktywnym członkiem Kolumbijskiego Zespołu LoCo, pomagał koordynować wiele działań a obecnie przewodniczy zespołowi, jako jeden z jego administratorów. Hollman udziela się m.in. w zakresie tłumaczeń, odpowiada na zapytania w Launchpad, zajmuje się obsługą błędów oraz popularyzacją Ubuntu. Hollman jest aktywnym członkiem Kolumbijskiego Zespołu LoCo, pomagał koordynować wiele działań a obecnie przewodniczy zespołowi jako jeden z jego administratorów. Hollman udziela się m.in. w zakresie tłumaczeń, odpowiada na zapytania w Launchpad, zajmuje się obsługą błędów oraz popularyzacją Ubuntu.
Line 78: Line 83:
Line 81: Line 85:
Luke jest przedstawicielem zespołu LoCo z Waszyngtonu w Stanach Zjednoczonych. Luke miał udział w dołączeniu Sugar Labs do Ubuntu, Debiana i Fedory (http://sugarlabs.org). Ma także poważny udział w pracach nad błędami, włączając projekt 5-a-day, oraz jest bardzo aktywnym członkiem zespołu LoCo z Waszyngtonu. Luke jest przedstawicielem zespołu LoCo z Waszyngtonu w Stanach Zjednoczonych. Luke miał udział we włączeniu Sugar Labs do Ubuntu, Debiana i Fedory (http://sugarlabs.org). Ma także poważny udział w pracach nad błędami, wliczając w to projekt 5-a-day, oraz jest bardzo aktywnym członkiem zespołu LoCo z Waszyngtonu.

Rada ds. członkostwa rejonu Ameryki z przyjemnością wita nowych członków!

=== Nowe wideo MOTU ===

Daniel Holbach przygotował nowy materiał wideo dla kanału Ubuntu Developers, w którym porusza najczęściej zadawane pytania dotyczące MOTU, oraz możliwości pomocy. Daniel omawia ostatni Tydzień Deweloperów Ubuntu oraz narzędzia dostarczone przez deweloperów, ułatwiające rozpoczęcie pracy MOTU. Wśród tych narzędzi znajduje się m.in. kanał Ubuntu Developers, który zawiera materiały wspomagające pracę dewelopera. Daniel podkreśla, że aby pomóc w projekcie nie trzeba być programistą, wystarczy chęć i ochota do pracy. Wideo można znaleźć na http://www.youtube.com/watch?v=ukC2I0hUoIw

Więcej materiałów dla deweloperów znajdziesz na http://www.youtube.com/user/ubuntudevelopers
Line 84: Line 96:
Line 85: Line 98:

## Zebranie statystyk błędów zabiera jedynie sekundę.
## Dane znajdziesz na http://launchpad.net/distros/ubuntu/+bugs
## Sprawdź poprzedni UWN aby obliczyć różnicę
## UWAGA: Statystyki powinny zostać zebrane W DNIU WYDANIA oryginalnego UWN. Najlepiej je skopiować.
Line 98: Line 106:

=== Niesławne błędy ===

## Usuń sekcję jeśli nie ma niesławnych/zabawnych błędów w danym tygodniu
Line 112: Line 116:
Pozostałe do przetłumaczania frazy w Ubuntu 8.04 "Hardy Heron," zobacz więcej na https://translations.launchpad.net/ubuntu/intrepid/ Pozostałe do przetłumaczenia frazy w Ubuntu 8.04 "Hardy Heron," zobacz więcej na https://translations.launchpad.net/ubuntu/intrepid/
Line 134: Line 138:
Line 137: Line 140:
=== Ohio LinuxFest 2008 ===

The Ubuntu-US-OH team was in full swing for the Ohio Linux``Fest 2008. The booth was crowded for most of the conference, and it was a great opportunity to introduce new users to Ubuntu and Linux in general. One particular moment that was very interesting was when Jono Bacon asked who in the audience (of around a thousand) used Ubuntu, and 90% of the attendees raised their hands.

Thanks go to vorian for setting up the booth the night before, Derath for getting System 76 and Hackett & Bankwell on board, Delvien for working the booth and helping out the new users, System76 for providing demo laptops and discount coupons, and Canonical for all of the free swag and marketing materials!

 * Pics: http://flickr.com/groups/938355@N22/pool/
 * Pics: http://decafbad.net/pictures/ohio-linuxfest/ohio-linuxfest-2008
 * Jono's blog on the conference: http://www.jonobacon.org/?p=1326

http://jacob.peddicord.net/blog/

=== SFD Tunisia 2008 ===

This year the Tunisian Software Freedom Day 2008 will be held on October 29th in the El Ghazala technology center. The delay from September 20th is due to that date coinciding with the month of Ramadan. This will be the first public event for the newly approved Tunisian Lo``Co Team. They will be distributing Ubuntu CDs, holding a mini-install party, as well as other Ubuntu activities. For further information, contact the Tunisian Lo``Co Team: http://www.ubuntu-tn.org/

== Nowe w Hardy Heron ==

## This list is pulled by Corey Burger and dumped here in raw form for parsing.
## Choose a something you wish to write about a write a short piece about what
## has changed since the last version in Ubuntu. This might mean several upstream
## releases. To find this data, use the changelog in the package and look on the web.
## If you cannot find a usable changelog, simply drop that package. Try and group packages
## together logically, such as X, the kernel or GNOME.

## After all the package sections are written, organize them logically, based
## on desktop or server, GNOME, KDE, or Xfce4, etc.

## Sometimes bigger changes, such as a new development policy or a major new
## thing will be mentioned under a seperate heading
=== Tunezyjski SFD 2008 ===

W tym roku Tunezyjski Dzień Wolności Oprogramowania (Software Freedom Day) odbędzie się 29 października w centrum technologicznym El Ghazala. Przesunięcie terminu z 20 października nastąpiło z powodu trwającego w tym okresie Ramadanu. Wydarzenie to będzie pierwszym zorganizowanym przez, niedawno zatwierdzony, Tunezyjski Zespół LoCo. W czasie SFD zespół będzie m.in. rozprowadzał płyty z Ubuntu oraz prowadził imprezę instalacyjną. Więcej informacji uzyskasz kontaktując się z Tunezyjskim Zespołem LoCo: http://www.ubuntu-tn.org/
Line 170: Line 146:

== Wiadomości z forów Ubuntu ==

## This section is provided to include any interesting updates from the Ubuntu Forums.
=== Launchpad 2.1.10 został wydany ===

Zespół ds. Launchapad z przyjemnością informuje o wydaniu wersji 2.1.10 systemu Launchpad. Wśród nowych funkcji znalazły się m.in.

 * Skrócone czasy ładowania gałęzi: wraz z nowym wydaniem, zespół zaimplementował wsparcie dla nowej funkcji Bazaar: zgrupowanych gałęzi (stacked branches). Zgrupowane gałęzie sprawiają, że załadowanie do Launchpad kodu nawet dużego projektu zabiera tylko kilka minut. Do używania nowej funkcji konieczne jest zaktualizowanie gałęzi do formatu Bazaar 1.6 oraz używanie Bazaar w wersji 1.7.

 * Ten błąd dotyczy również mnie: Jeśli kiedykolwiek próbowałeś zgłosić błąd i odkryłeś, że został on już wcześniej zgłoszony, być może chciałeś poinformować właścicieli projektu, że błąd ten występują również u Ciebie. Niestety wiele projektów uważa komentarze w stylu "ja też" za mało pomocne, ponieważ nie wnoszą one wiele do dyskusji. Nowa funkcja "Ten błąd dotyczy również mnie" pozwala Ci to bez obaw zasygnalizować.

Uzyskiwanie pomocy na temat Launchpad - Każdego dnia w trakcie weekendu członkowie zespołu Launchpad dyżurują rotacyjnie, odpowiadając w tym czasie na pytania. Rozkład dyżurów można sprawdzić w temacie kanału #launchpad, lub na dedykowanej stronie wiki.

http://news.launchpad.net/general/launchpad-2110-faster-branch-uploads
http://podcast.ubuntu-uk.org/2008/10/17/s01e16-i-can-help/

=== Launchpod: Odcinek 11 ===

Gospodarze Launchpod, Matthew Revell, Graham Binns oraz Joey Stanford, przedstawiają odcinek 11.

 * Zespoły Launchpad: Każdego dnia podczas weekendu członek zespołu Launchapad odpowiada na zapytania dotyczące obsługi tego systemu. Dyskusja na temat rozkładu dyżurów: https://help.launchpad.net/HelpRotation

 * Martin Albisetti opowiada o swojej nowej roli osoby odpowiedzialnej za interfejs użytkownika Launchpad oraz o wizji zespołu dotyczącej przyszłości interfejsu www.

 * Stuart Metcalfe mówi o stworzonej przez siebie wtyczce do systemu Drupal, pozwalającej przyznawać dodatkowe uprawnienia bazujące na członkostwie w zespołach Launchpad. Wtyczka ta została użyta na Ubuntu Fridge.

Plik ogg vorbis do pobrania z http://www.archive.org/download/LaunchpodEpisode11/launchpod-e11-20081013.ogg

Kanał RSS: http://news.launchpad.net/category/podcast/feed

http://news.launchpad.net/podcast/launchpod-episode-11-launchpad-teams-and-openid-future-of-lp-ui-and-community-help
Line 179: Line 179:
http://www.technobuzz.net/1000-free-ubuntu-apps/ include link: http://appnr.com/ point out: uses apturl, it grabs everything from the repos already listed in a users source.list file, doesn't go to some random third-party site and try to download anything

 * NSW considers giving students Linux laptops - Fran Foo reports on a move by the government of New South Wales, Austraila. The NSW government wants to place $56 million worth of computers, loaded with non-proprietary software such as is found in Edubuntu, with secondary school students. "Students would also have access to thousands of other open source educational programs," Mr Mc``Alpine said in briefing papers sent to NSW Labor Party politicians and school principals two weeks ago. A Microsoft Australia spokesperson said the company had not seen the document and could not comment. http://www.australianit.news.com.au/story/0,24897,24490953-15306,00.html

 * Linux and Laptop Screen Resolutions - J.A. Watson has been looking into the problem that Linux has with screen resolutions, and come up with a pleasant surprise. It used to be that Linux "didn't get it right". But now, Mandriva has managed to get the resolution just as he wants it by default. And when he adds another screen, it gives a best possible for a mirrored screen. Ubuntu doesn't do that as well, using the highest resolution that they both share. But with mirrored unchecked, it optimises each screen to its best resolution. So, between the two distributions, there have been major improvements. http://community.zdnet.co.uk/blog/0,1000000567,10009516o-2000498448b,00.htm

 * Open source's usability challenge - From the staff of ZDNet UK, this article defines the difference between functionality and usability. Products may mimic each other in functionality, but how usable are they? When it comes to open source, the concern is that it appears to lack someone with the vision of what usability actually means and how to achieve it. And, without that spark of creativity, open source will give its competitors a free ride. http://www.builderau.com.au/program/linux/soa/Open-source-s-usability-challenge-/0,339028299,339292604,00.htm

 * Ubuntu 8.10 Has a Brand New Wallpaper - Marius Nestor reports on his disappointment with the wallpaper that has been offered in the Alpha and Beta releases of Intrepid Ibex. Ubuntu 8.10 had been promised to have a new and breathtaking theme. But the first one was dark, the second was a rehash of the Human Murrine them, and then came dots. However, on October 10th, a new theme was released that better represents the Intrepid Ibex, and an alternative has been suggested. http://news.softpedia.com/news/Ubuntu-8-10-Has-a-Brand-New-Wallpaper-95451.shtml

http://www.sizlopedia.com/2008/10/18/history-of-ubuntu-from-warthog-to-ibex/
 * Dell uruchamia kampanię reklamową laptopów z Ubuntu Linux - VAR Guy donosi, że Dell rozpoczął kampanię reklamową komputerów z zainstalowanym Ubuntu. Wiele tytułów w Stanach Zjednoczonych rozpoczęło w niedzielę, 12 października publikować ogłoszenie, jako część kilkustronicowej ulotki Della[1]. Dell Mini ( jest subnotebookiem skierowanym przede wszystkim do studentów i ludzi biznesu. Podobnie jak inni producenci, Dell oferuje Mini 9 z zainstalowanym Windowsem Lub Linuksem. Warto jednak zaznaczyć, że wzmiankowane ogłoszenia nie zawierają opcji instalacji Microsoft Windows. VAR Guy wspomina o stronie Works With U, która jego zdaniem pokazuje doskonale, że obecność Ubuntu w środowisku biznesowym wzrasta.

 [1] http://www.thevarguy.com/wp-content/uploads/2008/10/dell-netbook-inspiron-mini-9-with-ubuntu-cropped.jpg

http://www.thevarguy.com/2008/10/13/dell-launches-consumer-advertising-for-ubuntu-linux-pcs/

 * 1000+ wolnych aplikacji dla Ubuntu - Appnr jest serwisem www pozwalającym wyszukiwać i przeglądać programy z Ubuntu według kategorii i popularności. Znaleziona aplikację można zainstalować bezpośrednio z serwisu, klikając "Instaluj". Co ciekawe, wszystkie aplikacje są pobierane z repozytoriów skonfigurowanych na komputerze użytkownika, co pozwala uniknąć problemów z kompatybilnością.

Ustawienia Appnr: http://blog.appnr.com/help/

Interfejs www Appnr: http://appnr.com/

http://www.technobuzz.net/1000-free-ubuntu-apps/

 * Linux i rozdzielczość na laptopach - J.A. Watsam przyjrzał się problemom Linuksa z rozdzielczościami i został mile zaskoczony. W przeszłości Linux nie radził sobie z poprawnym ustalaniem rozdzielczości w pewnych sytuacjach. W chwili obecnej Mandriva domyślnie użyła pożądanej rozdzielności, a w momencie przyłączenia dodatkowego ekranu ustawiła najlepszą z możliwych rozdzielczości. Ubuntu nie poradziło sobie równie doskonale, używając najwyższej wspólnej rozdzielczości dla obu ekranów. Jednak wyłączenie opcji ekranów lustrzanych dostosowało obie rozdzielczości do optymalnych wartości. Wniosek, według Watsona, jest taki, że obie dystrybucje poczyniły na tym polu znaczne postępy. http://community.zdnet.co.uk/blog/0,1000000567,10009516o-2000498448b,00.htm

 8 Ubuntu ma zupełnie nową tapetę - Marius Nestor pisze o swoim rozczarowaniu nową tapetą, która została wykorzystana w wersjach Alpha I Beta ubuntu Intrepid Ibex. Po Ubuntu 8.10 spodziewano się nowego, zapierającego dech w piersiach wyglądu. Jakkolwiek pierwszy temat był ciemny, kolejny okazał się jedynie modyfikacja tematu Human Murrine z dodanymi kropkami. 10 października ukazał się nowy, bardziej oddający Intrepid Ibex temat, jednocześnie zaproponowano inne alternatywy. http://news.softpedia.com/news/Ubuntu-8-10-Has-a-Brand-New-Wallpaper-95451.shtml

 * Historia Ubuntu, od Warthog do Ibex - Z Sizlopedii pochodzi krótka historia Ubuntu, zaczynająca się od Ubuntu 4.10, Warty Warthog, wydanym październiku 2004. Historia jest uzupełniona zrzutami ekranu każdego wydania oraz krótką wzmianka o najważniejszej nowej funkcji. Zwięzły artukuł śledzi główne postępy Ubuntu oraz najważniejsze dodane aplikacje. http://www.sizlopedia.com/2008/10/18/history-of-ubuntu-from-warthog-to-ibex/
Line 192: Line 201:
http://www.ubucentrum.net/2008/10/ubuntutweak-przeradza-si-w.html

## In this section we want to highlight the blogs that are exceptionally well-written and in-depth.
## Blogs tend to make it easy for low-quality content, so be extra careful on what goes here.
## We should encourage bloggers to spread the word, so this section might be a good way to do so.
 * UbuntuTweak przeradza się w UbuCentrum - popularny serwis dotycząc Ubuntu, UbuntuTweak, zmienia nazwę na UbuTweak. Wraz ze zmianą nazwy idzie również nowa domena: http://ubucentrum.net. Zmiana spowodowana jest potencjalnymi problemami dotyczącymi zastrzeżonego znaku towarowego, jakim jest Ubuntu. http://www.ubucentrum.net/2008/10/ubuntutweak-przeradza-si-w.html

 * Czwarte urodziny Ubuntu - z okazji czwartych urodzin Ubuntu Czytelnia Ubuntu zamieszcza krótką notkę biograficzną oseska. Autor podkreśla przede wszystkim łatwość obsługi, która jest cechą wyróżniająca tę dystrybucję na tle innych. http://czytelnia.ubuntu.pl/index.php/2008/10/20/ubuntu-ma-juz-cztery-lata/

 * Kupujesz netbooka? Pomyśl o Linuksie - Wielu klientów kupujących netbooki nie bierze pod uwagę Linuksa głównie ze względu na jego nieznajomość. Matthew McKenzie z bloga bMighty.com uważa, że Linux jest najlepszym wyborem dla posiadaczy netbooków. System Ubuntu instalowany w modelu Inspiron Mini 9 firmy Dell posiada OpenOffice, podczas gdy XP nie. Aktualizacje systemu to kolejny problem - nie ma żadnych możliwości aktualizacji XP, podczas gdy nowe wydanie Ubuntu ukazuje się co sześć miesięcy. XP ma również problemy z wydajnością zapisów i odczytów na dyskach typu SSD, które pojawiają się w wielu modelach netbooków. Oczywiście są wyjątki, ale wygląda na to, że Linux jest lepszym wyborem jeśli chodzi o netbooki. http://www.bmighty.com/blog/main/archives/2008/10/buying_a_netboo.html

 * Zamień system na Ubuntu, nie Apple Mac OS - Prosenjit Bhattacharyya zauważył, że w ciągu ostatnich kilku lat Apple zanotował znaczny wzrost sprzedaży laptopów, przeważnie z powodu porażki Visty. Ukazało się wiele raportów wyjaśniających konsumentom dlaczego powinni wziąć pod uwagę zmianę systemu na Mac OS, ale nie pojawiły się żadne pokazujące zalety przesiadki na Linuksa. Istnieje wiele dystrybucji, jednak to Ubuntu i Kubuntu w krótkim czasie wyrosły na liderów. Obecne wersje Ubuntu to silne produkty, posiadają bardzo dobry interfejs użytkownika i są intuicyjne. Wsparcie dla sprzętu jest świetne i w niektórych obszarach przerasta nawet możliwości Mac OSX. Ubuntu oferuje komercyjne wsparcie, możliwości personalizacji, łatwość obsługi, solidność i bezpieczeństwo. Mac OSX nie oferuje takiej elastyczności. http://prosenjit23.wordpress.com/2008/10/17/switch-to-ubuntu-linux-not-apple-mac-os/
Line 200: Line 211:
## Any news or links that don't fit neatly into other sections. === Canonical publikuje sterowniki ATI Catalyst w 8.10 beta ===

Michael Larabel donosi, że użytkownicy Ubuntu posiadający karty ATI zyskają lepsze wsparcie w nadchodzącym wydaniu Ubuntu 8.10. Canonical posiada wersję beta sterowników Catalyst, które wspierają procesory graficzne ATI R600/700 (seria Radeon HD 2000 i późniejsze). Sterowniki te wspierają X Server w wersji 1.5. Nie są one jeszcze dostępne dla klientów ATI poprzez stronę www, ale są częścią wydania fglrx 8.54. http://www.phoronix.com/scan.php?page=article&item=canonical_catalyst_811&num=1

=== "CAUV 2008" ===

W ramach Studenckiego konkursu Pojazdów Podwodnych (SAUC-E), studenci Uniwersytetu Cambridge zbudowali Samodzielny Pojazd Podwodny (CAUV 2008). Opublikowany raport zawiera obszerną listę części oraz ilustracji, i wspomina, że studenci do testowania oprogramowania używali Ubuntu Server 8.04. http://www.mini-itx.com/projects/cauv2008/
Line 204: Line 221:
## Any news from any Ubuntu Team listed here: https://wiki.ubuntu.com/TeamReports/January2008 be sure to udate to current month.
Line 208: Line 223:
## Data pulled from mailing lists and http://fridge.ubuntu.com
## Either use bullets or sub-headings to organize content.
## Format:
##
## === Friday, March 16, 2007 ===
##
## ==== MOTU Meeting ====
## * Start: 10:00
## * End: 12:00
## * Location: IRC channel #ubuntu-meeting
## * Agenda: https://wiki.ubuntu.com/MOTU/Meetings
=== Wtorek, 21 październik 2008 ===

==== Spotkanie ====

 * Start: 11:00 - UTC
 * Koniec: 13:00 - UTC
 * Lokalizacja: kanał IRC #ubuntu-meeting
 * Agenda: https://wiki.ubuntu.com/CommunityCouncilAgenda

==== Spotkanie Rady Technicznej ====

 * Start: 14:00 - UTC
 * Koniec: 16:00 - UTC
 * Lokalizacja: kanał IRC #ubuntu-meeting
 * Agenda: https://wiki.ubuntu.com/TechnicalBoardAgenda

==== Spotkanie Zespołu ds. Ubuntu Server ====

 * Start: 15:00 - UTC
 * Koniec: 16:00 - UTC
 * Lokalizacja: kanał IRC #ubuntu-meeting
 * Agenda: https://wiki.ubuntu.com/ServerTeam/Meeting

==== Spotkanie Zespołu ds. jądra ====

 * Start: 17:00 - UTC
 * Koniec: 18:00 - UTC
 * Lokalizacja: kanał IRC #ubuntu-meeting
 * Agenda: niedostępna w momencie publikacji

=== Środa, 22 październik 2008 ===

==== Spotkanie Zespołu ds. zapewnienia jakości ====

 * Start: 17:00 - UTC
 * Koniec: 18:00 - UTC
 * Lokalizacja: kanał IRC #ubuntu-meeting
 * Agenda: https://wiki.ubuntu.com/QATeam/Meetings/

==== Spotkanie Zespołu ds. platformy ====

 * Start: 22:00 - UTC
 * Koniec: 23:00 - UTC
 * Lokalizacja: kanał IRC #ubuntu-meeting
 * Agenda: niedostępna w momencie publikacji

==== Spotkanie Rady ds. forum ====

 * Start: 23:00 - UTC
 * Koniec: 0:00 - UTC październik 23, 2008
 * Lokalizacja: kanał IRC #ubuntu-meeting
 * Agenda: niedostępna w momencie publikacji

=== Czwartek, 23 październik 2008 ===

==== Spotkanie Zespołu ds. Ubuntu Mobile ====

 * Start: 12:00 - UTC
 * Koniec: 13:00 - UTC
 * Lokalizacja: kanał IRC #ubuntu-meeting
 * Agenda: niedostępna w momencie publikacji

==== Spotkanie Zespołu ds. środowiska biurkowego ====

 * Start: 13:00 - UTC
 * Koniec: 14:00 - UTC
 * Lokalizacja: kanał IRC #ubuntu-meeting
 * Agenda: http://wiki.ubuntu.com/DesktopTeam/Meeting

==== Spotkanie Zespołu ds. technologii Java ====

 * Start: 14:00 - UTC
 * Koniec: 15:00 - UTC
 * Lokalizacja: kanał IRC #ubuntu-meeting
 * Agenda: niedostępna w momencie publikacji
Line 221: Line 300:

## Specification Spotlight

## This section highlights an approved specification that is going to be implemented
## in Feisty. See the list at https://blueprints.launchpad.net/distros/ubuntu/feisty
## In general, choose user visible features, as the audience are mostly end users.
## Also try and group specs together that belong together, such as network or X.

## Feature of the week

## Pick a feature, piece of software, or package that you'd like to feature.
## Give a brief description, whats so special about it, who works on it,
## where to find it/install it, etc.

## Team of the week

## Pick a team (a ubuntu team) that you'd like to feature.
## Give a brief description of the team, what they work on, what they've
## accomplished, who is involved, how to get involved/join, etc.
Line 263: Line 323:
'''Ubuntu 7.04 has reached the end of its support period as of Sunday, October 19, 2008. After that date, no further listing for it will be posted on Ubuntu Weekly News. You are encouraged to upgrade to Ubuntu 7.10.''' '''Ubuntu 7.04 has reached the end of its support period as of Sunday, październik 19, 2008. After that date, no further listing for it will be posted on Ubuntu Weekly News. You are encouraged to upgrade to Ubuntu 7.10.'''
Line 330: Line 390:
## List w porządku chronologicznym. Dopisz się tutaj, jeśli brałeś udział w przygotowaniu UWN.
Line 333: Line 391:
 *

== Słownik pojęć ==

## Common acronyms

Autorzy oryginalnego wydania:

 * Nick Ali
 * John Crawford
 * Craig Eddy
 * Dave Bush
 * Arlan Vennefron
 * i wielu innych

Zawartość

Contents

 1. Tłumaczenia UWN
 2. W tym numerze
 3. Informacje z międzynarodowej społeczności Ubuntu
  1. Koniec okresu wsparcia dla Ubuntu 7.04 w niedzielę, 19 października
  2. Imprezy z okazji wydania Intrepid
  3. Archiwum pakietów zamrożone w celu przygotowania do wydania Ubuntu 8.10
  4. Przygotowania do Otwartego Tygodnia Ubuntu
  5. Nowi członkowie Ubuntu
  6. Nowe wideo MOTU
 4. Statystyki Ubuntu
  1. Statystyki błędów
  2. Statystyki tłumaczeń Hardy
  3. Statystyki błędów programu 5-a-day
 5. Wiadomości ze świata LoCo
  1. Tunezyjski SFD 2008
 6. Wiadomości z Launchpad
  1. Launchpad 2.1.10 został wydany
  2. Launchpod: Odcinek 11
 7. Wiadomości z polskiego forum Ubuntu
 8. W prasie
 9. W blogosferze
 10. Inne informacje
  1. Canonical publikuje sterowniki ATI Catalyst w 8.10 beta
  2. "CAUV 2008"
 11. Podsumowanie spotkań
 12. Nadchodzące wydarzenia i spotkania
  1. Wtorek, 21 październik 2008
   1. Spotkanie
   2. Spotkanie Rady Technicznej
   3. Spotkanie Zespołu ds. Ubuntu Server
   4. Spotkanie Zespołu ds. jądra
  2. Środa, 22 październik 2008
   1. Spotkanie Zespołu ds. zapewnienia jakości
   2. Spotkanie Zespołu ds. platformy
   3. Spotkanie Rady ds. forum
  3. Czwartek, 23 październik 2008
   1. Spotkanie Zespołu ds. Ubuntu Mobile
   2. Spotkanie Zespołu ds. środowiska biurkowego
   3. Spotkanie Zespołu ds. technologii Java
 13. Społeczność
 14. Aktualizacje i poprawki bezpieczeństwa 6.06, 7.04, 7.10, and 8.04
  1. Poprawki bezpieczeństwa
  2. Aktualizacje Ubuntu 6.06
  3. Aktualizacje Ubuntu 7.04
  4. Aktualizacje Ubuntu 7.10
  5. Aktualizacje Ubuntu 8.04
 15. Archiwum
 16. Więcej wiadomości ze świata Ubuntu
 17. Podsumowanie
 18. Podziękowania
 19. Uwagi i opinie

Witaj w 113 numerze Cotygodniowego Biuletynu Ubuntu, obejmującym wydarzenia od 12 do 18 października 2008. W tym numerze m.in. koniec okresu wsparcia dla Ubuntu 7.04, imprezy z okazji wydania Intrepid, zamrożenie archiwum pakietów, przygotowania do Otwartego Tygodnia Ubuntu, nowi członkowie, nowe wideo MOTU, wydanie Launchpad 2.1.10, 11 odcinek Launchpod, Inspiron mini 12 na stronach Della i wiele innych.

Tłumaczenia UWN

W tym numerze

 • Koniec okresu wsparcia dla Ubuntu 7.04
 • Imprezy z okazji wydania Intrepid
 • Archiwum pakietów zamrożone
 • Przygotowania do Otwartego Tygodnia Ubuntu
 • Nowi członkowie ubuntu
 • Nowe wideo MOTU
 • Statystyki Ubuntu
 • Launchpad 2.1.10 wydany
 • Odcinek 11 Launchpod
 • W prasie i blogosferze
 • Nadchodzące wydarzenia i spotkania
 • Aktualizacje i poprawki bezpieczeństwa

Informacje z międzynarodowej społeczności Ubuntu

Koniec okresu wsparcia dla Ubuntu 7.04 w niedzielę, 19 października

Prawie 18 miesięcy temu, 19 kwietnia 2007, projekt Ubuntu wydał wersję 7.04. Podobnie jak w przypadku poprzednich wydań, Ubuntu zapewniło aktualizacje bezpieczeństwa i krytyczne poprawki przez okres 18 miesięcy. Okres ten właśnie dobiegł końca i Ubuntu 7.04 osiągnął "koniec czasu życia produktu" w niedzielę, 19 października 2008. Biuletyny Bezpieczeństwa Ubuntu nie będę już publikowane dla pakietów z Ubuntu 7.04.

Zalecaną metodą aktualizacji jest pośrednia aktualizacja do wydania Ubuntu 7.10. Instrukcje i informacje na temat potencjalnych problemów związanych z aktualizacją są opublikowane na https://help.ubuntu.com/community/GutsyUpgrades. Należy wziąć pod uwagę, że aktualizacje do wersji 8.04 LTS (i kolejnych), są możliwe do przeprowadzenia jedynie w kilku krokach, najpierw poprzez aktualizację do 7.10, a następnie do 8.04 LTS. Wydania Ubuntu 6.06 LTS, 7.10 oraz 8.04 LTS będą nadal aktywnie wspieranie w zakresie poprawek bezpieczeństwa i wybranych, ważnych aktualizacji.

http://www.ubuntu.com/news/ubuntu-7.04-end-of-life

Imprezy z okazji wydania Intrepid

W związku ze zbliżającym się wydaniem Intrepid Ibex w dniu 30 października, cała społeczność powinna pracować nad przygotowaniem imprez z okazji wydania. Każdy Zespół LoCo powinien zorganizować imprezę poświęconą wydaniu. Jeśli jeszcze nie zacząłeś planowania tego wydarzenia, właśnie teraz jest najlepszy moment, aby rozpocząć przygotowania. Aby sprawdzić, czego będziesz potrzebował:

Jeśli Twoja impreza jest już zaplanowana upewnij się, aby:

 • Dodać informacje do tej strony: https://wiki.ubuntu.com/IntrepidReleaseParties

 • Blogować o niej, reklamować, poinformować znajomych, lokalne media i ogólnie skupić się na promocji wydarzenia,
 • Dołączyć do kanału IRC #ubuntu-release-party w sieci irc.freenode.net

Więcej informacji znajdziesz na https://wiki.ubuntu.com/IntrepidReleaseParties

Archiwum pakietów zamrożone w celu przygotowania do wydania Ubuntu 8.10

W dniu 16 października Steve Langasek ogłosił, że kandydat do wydania dla Intrepid Ibex zostanie upubliczniony za tydzień, a finalne wydanie ujrzy światło dzienne tydzień później. W tym samym momencie nastąpiło zamrożenie archiwum, i wszystkie aktualizacje pakietów muszą zostać zaakceptowane przez członka Zespołu ds. wydań. Wszelkie przesyły pakietów do archiwum main muszą naprawić błędy krytyczne dla wydania. Dodatkowo istnieją wytyczne dotyczące przesyłu pakietów do archiwum Universe[1], lista błędów krytycznych dla wydania[2], oraz lista "potencjalnych okazji"[3].

Kandydat do wydania pojawi się 23 października 2008, a ostateczne wydanie nastąpi 30 października 2008.

https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-devel-announce/2008-October/000499.html

Przygotowania do Otwartego Tygodnia Ubuntu

Jorge O. Castro podał terminy, w których odbędzie się kolejny Otwarty Tydzień Ubuntu[1]: Poniedziałek, 3 listopada do 7 listopada. Otwarty Tydzień to seria sesji w sieci IRC, samouczki oraz wskazówki, to również tydzień współpracy nad wieloma zagadnieniami, które obejmują wszelkie aspekty funkcjonowania Ubuntu. Jorge zredagował "stronę przygotowawczą" dla tego wydania Otwartego Tygodnia[2], która ma na celu pomóc znaleźć prowadzących sesje oraz umożliwić użytkownikom proponowanie interesujących ich tematów. Wszystkich zachęcamy do umieszczania własnych propozycji do 22 listopada.

https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-devel-discuss/2008-October/005928.html

Nowi członkowie Ubuntu

Hollman Enciso https://wiki.ubuntu.com/HollmanEnciso - https://launchpad.net/~hollman Hollman jest aktywnym członkiem Kolumbijskiego Zespołu LoCo, pomagał koordynować wiele działań a obecnie przewodniczy zespołowi jako jeden z jego administratorów. Hollman udziela się m.in. w zakresie tłumaczeń, odpowiada na zapytania w Launchpad, zajmuje się obsługą błędów oraz popularyzacją Ubuntu.

Julián Alarcón https://wiki.ubuntu.com/JulianAlarcon - https://launchpad.net/~alarconj Julián jest kolejnym nowym członkiem, zaangażowanym w prace Kolumbijskiego zespołu Ubuntu. Julián, podobnie jak jego kolega z zespołu, włożył wiele pracy w tłumaczenia, a także pracę z błędami, odpowiadanie na zapytania w Launchpad i popularyzację lokalnych wydarzeń związanych z Ubuntu. Julián ma nadzieję pracować w przyszłości z pakietami wraz z zespołem MOTU.

Luke Faraone https://wiki.ubuntu.com/LukeFaraone - https://launchpad.net/~lfaraone Luke jest przedstawicielem zespołu LoCo z Waszyngtonu w Stanach Zjednoczonych. Luke miał udział we włączeniu Sugar Labs do Ubuntu, Debiana i Fedory (http://sugarlabs.org). Ma także poważny udział w pracach nad błędami, wliczając w to projekt 5-a-day, oraz jest bardzo aktywnym członkiem zespołu LoCo z Waszyngtonu.

Rada ds. członkostwa rejonu Ameryki z przyjemnością wita nowych członków!

Nowe wideo MOTU

Daniel Holbach przygotował nowy materiał wideo dla kanału Ubuntu Developers, w którym porusza najczęściej zadawane pytania dotyczące MOTU, oraz możliwości pomocy. Daniel omawia ostatni Tydzień Deweloperów Ubuntu oraz narzędzia dostarczone przez deweloperów, ułatwiające rozpoczęcie pracy MOTU. Wśród tych narzędzi znajduje się m.in. kanał Ubuntu Developers, który zawiera materiały wspomagające pracę dewelopera. Daniel podkreśla, że aby pomóc w projekcie nie trzeba być programistą, wystarczy chęć i ochota do pracy. Wideo można znaleźć na http://www.youtube.com/watch?v=ukC2I0hUoIw

Więcej materiałów dla deweloperów znajdziesz na http://www.youtube.com/user/ubuntudevelopers

Statystyki Ubuntu

Statystyki błędów

 • Otwarte (47018) + 421 w ciągu ostatniego tygodnia
 • Krytyczne (24) - 4 w ciągu ostatniego tygodnia
 • Niepotwierdzone (20359) - 42 w ciągu ostatniego tygodnia
 • Nieprzydzielone (38866) + 465 w ciągu ostatniego tygodnia
 • Wszystkie kiedykolwiek zgłoszone błędy (220866) + 2737 w ciągu ostatniego tygodnia

Jak zawsze Zespół ds. błędów (Bug Squad) potrzebuje więcej rąk do pracy. Jeśli chcesz pomóc odwiedź https://wiki.ubuntu.com/BugSquad

Statystyki tłumaczeń Hardy

 1. Hiszpański (22975) +/- 0 w ciągu ostatniego tygodnia
 2. Francuski (65317) +/- 0 w ciągu ostatniego tygodnia
 3. Szwedzki (78609) +/- 0 w ciągu ostatniego tygodnia
 4. Brazylijski Portugalski (87060) +/- 0 w ciągu ostatniego tygodnia
 5. Brytyjski Angielski (89622) +/- 0 w ciągu ostatniego tygodnia
 6. Polski (138598) +/- 0 w ciągu ostatniego tygodnia

Pozostałe do przetłumaczenia frazy w Ubuntu 8.04 "Hardy Heron," zobacz więcej na https://translations.launchpad.net/ubuntu/intrepid/

Statystyki błędów programu 5-a-day

5 najbardziej aktywnych uczestników w ciągu ostatnich 7 dni

 • crimsun (262)
 • apachelogger (73)
 • chrisccoulson (69)
 • txwikinger (41)
 • jdstrand (30)

5 najbardziej aktywnych zespołów w ciągu ostatnich 7 dni

 • dcteam (276)
 • kubuntu-de.org (127)
 • ubuntu-uk (54)
 • ubuntu-ca (41)
 • ubuntu-de-locoteam (28)

Statystyki 5-A-Day są dostarczane przez Daniela Holbacha. Zobacz http://daniel.holba.ch/5-a-day-stats/

Wiadomości ze świata LoCo

Tunezyjski SFD 2008

W tym roku Tunezyjski Dzień Wolności Oprogramowania (Software Freedom Day) odbędzie się 29 października w centrum technologicznym El Ghazala. Przesunięcie terminu z 20 października nastąpiło z powodu trwającego w tym okresie Ramadanu. Wydarzenie to będzie pierwszym zorganizowanym przez, niedawno zatwierdzony, Tunezyjski Zespół LoCo. W czasie SFD zespół będzie m.in. rozprowadzał płyty z Ubuntu oraz prowadził imprezę instalacyjną. Więcej informacji uzyskasz kontaktując się z Tunezyjskim Zespołem LoCo: http://www.ubuntu-tn.org/

Wiadomości z Launchpad

Launchpad 2.1.10 został wydany

Zespół ds. Launchapad z przyjemnością informuje o wydaniu wersji 2.1.10 systemu Launchpad. Wśród nowych funkcji znalazły się m.in.

 • Skrócone czasy ładowania gałęzi: wraz z nowym wydaniem, zespół zaimplementował wsparcie dla nowej funkcji Bazaar: zgrupowanych gałęzi (stacked branches). Zgrupowane gałęzie sprawiają, że załadowanie do Launchpad kodu nawet dużego projektu zabiera tylko kilka minut. Do używania nowej funkcji konieczne jest zaktualizowanie gałęzi do formatu Bazaar 1.6 oraz używanie Bazaar w wersji 1.7.
 • Ten błąd dotyczy również mnie: Jeśli kiedykolwiek próbowałeś zgłosić błąd i odkryłeś, że został on już wcześniej zgłoszony, być może chciałeś poinformować właścicieli projektu, że błąd ten występują również u Ciebie. Niestety wiele projektów uważa komentarze w stylu "ja też" za mało pomocne, ponieważ nie wnoszą one wiele do dyskusji. Nowa funkcja "Ten błąd dotyczy również mnie" pozwala Ci to bez obaw zasygnalizować.

Uzyskiwanie pomocy na temat Launchpad - Każdego dnia w trakcie weekendu członkowie zespołu Launchpad dyżurują rotacyjnie, odpowiadając w tym czasie na pytania. Rozkład dyżurów można sprawdzić w temacie kanału #launchpad, lub na dedykowanej stronie wiki.

http://news.launchpad.net/general/launchpad-2110-faster-branch-uploads http://podcast.ubuntu-uk.org/2008/10/17/s01e16-i-can-help/

Launchpod: Odcinek 11

Gospodarze Launchpod, Matthew Revell, Graham Binns oraz Joey Stanford, przedstawiają odcinek 11.

 • Zespoły Launchpad: Każdego dnia podczas weekendu członek zespołu Launchapad odpowiada na zapytania dotyczące obsługi tego systemu. Dyskusja na temat rozkładu dyżurów: https://help.launchpad.net/HelpRotation

 • Martin Albisetti opowiada o swojej nowej roli osoby odpowiedzialnej za interfejs użytkownika Launchpad oraz o wizji zespołu dotyczącej przyszłości interfejsu www.
 • Stuart Metcalfe mówi o stworzonej przez siebie wtyczce do systemu Drupal, pozwalającej przyznawać dodatkowe uprawnienia bazujące na członkostwie w zespołach Launchpad. Wtyczka ta została użyta na Ubuntu Fridge.

Plik ogg vorbis do pobrania z http://www.archive.org/download/LaunchpodEpisode11/launchpod-e11-20081013.ogg

Kanał RSS: http://news.launchpad.net/category/podcast/feed

http://news.launchpad.net/podcast/launchpod-episode-11-launchpad-teams-and-openid-future-of-lp-ui-and-community-help

Wiadomości z polskiego forum Ubuntu

W prasie

 • Dell uruchamia kampanię reklamową laptopów z Ubuntu Linux - VAR Guy donosi, że Dell rozpoczął kampanię reklamową komputerów z zainstalowanym Ubuntu. Wiele tytułów w Stanach Zjednoczonych rozpoczęło w niedzielę, 12 października publikować ogłoszenie, jako część kilkustronicowej ulotki Della[1]. Dell Mini ( jest subnotebookiem skierowanym przede wszystkim do studentów i ludzi biznesu. Podobnie jak inni producenci, Dell oferuje Mini 9 z zainstalowanym Windowsem Lub Linuksem. Warto jednak zaznaczyć, że wzmiankowane ogłoszenia nie zawierają opcji instalacji Microsoft Windows. VAR Guy wspomina o stronie Works With U, która jego zdaniem pokazuje doskonale, że obecność Ubuntu w środowisku biznesowym wzrasta.

  [1] http://www.thevarguy.com/wp-content/uploads/2008/10/dell-netbook-inspiron-mini-9-with-ubuntu-cropped.jpg

http://www.thevarguy.com/2008/10/13/dell-launches-consumer-advertising-for-ubuntu-linux-pcs/

 • 1000+ wolnych aplikacji dla Ubuntu - Appnr jest serwisem www pozwalającym wyszukiwać i przeglądać programy z Ubuntu według kategorii i popularności. Znaleziona aplikację można zainstalować bezpośrednio z serwisu, klikając "Instaluj". Co ciekawe, wszystkie aplikacje są pobierane z repozytoriów skonfigurowanych na komputerze użytkownika, co pozwala uniknąć problemów z kompatybilnością.

Ustawienia Appnr: http://blog.appnr.com/help/

Interfejs www Appnr: http://appnr.com/

http://www.technobuzz.net/1000-free-ubuntu-apps/

 • Linux i rozdzielczość na laptopach - J.A. Watsam przyjrzał się problemom Linuksa z rozdzielczościami i został mile zaskoczony. W przeszłości Linux nie radził sobie z poprawnym ustalaniem rozdzielczości w pewnych sytuacjach. W chwili obecnej Mandriva domyślnie użyła pożądanej rozdzielności, a w momencie przyłączenia dodatkowego ekranu ustawiła najlepszą z możliwych rozdzielczości. Ubuntu nie poradziło sobie równie doskonale, używając najwyższej wspólnej rozdzielczości dla obu ekranów. Jednak wyłączenie opcji ekranów lustrzanych dostosowało obie rozdzielczości do optymalnych wartości. Wniosek, według Watsona, jest taki, że obie dystrybucje poczyniły na tym polu znaczne postępy. http://community.zdnet.co.uk/blog/0,1000000567,10009516o-2000498448b,00.htm

  8 Ubuntu ma zupełnie nową tapetę - Marius Nestor pisze o swoim rozczarowaniu nową tapetą, która została wykorzystana w wersjach Alpha I Beta ubuntu Intrepid Ibex. Po Ubuntu 8.10 spodziewano się nowego, zapierającego dech w piersiach wyglądu. Jakkolwiek pierwszy temat był ciemny, kolejny okazał się jedynie modyfikacja tematu Human Murrine z dodanymi kropkami. 10 października ukazał się nowy, bardziej oddający Intrepid Ibex temat, jednocześnie zaproponowano inne alternatywy. http://news.softpedia.com/news/Ubuntu-8-10-Has-a-Brand-New-Wallpaper-95451.shtml

 • Historia Ubuntu, od Warthog do Ibex - Z Sizlopedii pochodzi krótka historia Ubuntu, zaczynająca się od Ubuntu 4.10, Warty Warthog, wydanym październiku 2004. Historia jest uzupełniona zrzutami ekranu każdego wydania oraz krótką wzmianka o najważniejszej nowej funkcji. Zwięzły artukuł śledzi główne postępy Ubuntu oraz najważniejsze dodane aplikacje. http://www.sizlopedia.com/2008/10/18/history-of-ubuntu-from-warthog-to-ibex/

W blogosferze

 • UbuntuTweak przeradza się w UbuCentrum - popularny serwis dotycząc Ubuntu, UbuntuTweak, zmienia nazwę na UbuTweak. Wraz ze zmianą nazwy idzie również nowa domena: http://ubucentrum.net. Zmiana spowodowana jest potencjalnymi problemami dotyczącymi zastrzeżonego znaku towarowego, jakim jest Ubuntu. http://www.ubucentrum.net/2008/10/ubuntutweak-przeradza-si-w.html

 • Czwarte urodziny Ubuntu - z okazji czwartych urodzin Ubuntu Czytelnia Ubuntu zamieszcza krótką notkę biograficzną oseska. Autor podkreśla przede wszystkim łatwość obsługi, która jest cechą wyróżniająca tę dystrybucję na tle innych. http://czytelnia.ubuntu.pl/index.php/2008/10/20/ubuntu-ma-juz-cztery-lata/

 • Kupujesz netbooka? Pomyśl o Linuksie - Wielu klientów kupujących netbooki nie bierze pod uwagę Linuksa głównie ze względu na jego nieznajomość. Matthew McKenzie z bloga bMighty.com uważa, że Linux jest najlepszym wyborem dla posiadaczy netbooków. System Ubuntu instalowany w modelu Inspiron Mini 9 firmy Dell posiada OpenOffice, podczas gdy XP nie. Aktualizacje systemu to kolejny problem - nie ma żadnych możliwości aktualizacji XP, podczas gdy nowe wydanie Ubuntu ukazuje się co sześć miesięcy. XP ma również problemy z wydajnością zapisów i odczytów na dyskach typu SSD, które pojawiają się w wielu modelach netbooków. Oczywiście są wyjątki, ale wygląda na to, że Linux jest lepszym wyborem jeśli chodzi o netbooki. http://www.bmighty.com/blog/main/archives/2008/10/buying_a_netboo.html

 • Zamień system na Ubuntu, nie Apple Mac OS - Prosenjit Bhattacharyya zauważył, że w ciągu ostatnich kilku lat Apple zanotował znaczny wzrost sprzedaży laptopów, przeważnie z powodu porażki Visty. Ukazało się wiele raportów wyjaśniających konsumentom dlaczego powinni wziąć pod uwagę zmianę systemu na Mac OS, ale nie pojawiły się żadne pokazujące zalety przesiadki na Linuksa. Istnieje wiele dystrybucji, jednak to Ubuntu i Kubuntu w krótkim czasie wyrosły na liderów. Obecne wersje Ubuntu to silne produkty, posiadają bardzo dobry interfejs użytkownika i są intuicyjne. Wsparcie dla sprzętu jest świetne i w niektórych obszarach przerasta nawet możliwości Mac OSX. Ubuntu oferuje komercyjne wsparcie, możliwości personalizacji, łatwość obsługi, solidność i bezpieczeństwo. Mac OSX nie oferuje takiej elastyczności. http://prosenjit23.wordpress.com/2008/10/17/switch-to-ubuntu-linux-not-apple-mac-os/

Inne informacje

Canonical publikuje sterowniki ATI Catalyst w 8.10 beta

Michael Larabel donosi, że użytkownicy Ubuntu posiadający karty ATI zyskają lepsze wsparcie w nadchodzącym wydaniu Ubuntu 8.10. Canonical posiada wersję beta sterowników Catalyst, które wspierają procesory graficzne ATI R600/700 (seria Radeon HD 2000 i późniejsze). Sterowniki te wspierają X Server w wersji 1.5. Nie są one jeszcze dostępne dla klientów ATI poprzez stronę www, ale są częścią wydania fglrx 8.54. http://www.phoronix.com/scan.php?page=article&item=canonical_catalyst_811&num=1

"CAUV 2008"

W ramach Studenckiego konkursu Pojazdów Podwodnych (SAUC-E), studenci Uniwersytetu Cambridge zbudowali Samodzielny Pojazd Podwodny (CAUV 2008). Opublikowany raport zawiera obszerną listę części oraz ilustracji, i wspomina, że studenci do testowania oprogramowania używali Ubuntu Server 8.04. http://www.mini-itx.com/projects/cauv2008/

Podsumowanie spotkań

Nadchodzące wydarzenia i spotkania

Wtorek, 21 październik 2008

Spotkanie

Spotkanie Rady Technicznej

Spotkanie Zespołu ds. Ubuntu Server

Spotkanie Zespołu ds. jądra

 • Start: 17:00 - UTC
 • Koniec: 18:00 - UTC
 • Lokalizacja: kanał IRC #ubuntu-meeting
 • Agenda: niedostępna w momencie publikacji

Środa, 22 październik 2008

Spotkanie Zespołu ds. zapewnienia jakości

Spotkanie Zespołu ds. platformy

 • Start: 22:00 - UTC
 • Koniec: 23:00 - UTC
 • Lokalizacja: kanał IRC #ubuntu-meeting
 • Agenda: niedostępna w momencie publikacji

Spotkanie Rady ds. forum

 • Start: 23:00 - UTC
 • Koniec: 0:00 - UTC październik 23, 2008
 • Lokalizacja: kanał IRC #ubuntu-meeting
 • Agenda: niedostępna w momencie publikacji

Czwartek, 23 październik 2008

Spotkanie Zespołu ds. Ubuntu Mobile

 • Start: 12:00 - UTC
 • Koniec: 13:00 - UTC
 • Lokalizacja: kanał IRC #ubuntu-meeting
 • Agenda: niedostępna w momencie publikacji

Spotkanie Zespołu ds. środowiska biurkowego

Spotkanie Zespołu ds. technologii Java

 • Start: 14:00 - UTC
 • Koniec: 15:00 - UTC
 • Lokalizacja: kanał IRC #ubuntu-meeting
 • Agenda: niedostępna w momencie publikacji

Społeczność

Aktualizacje i poprawki bezpieczeństwa 6.06, 7.04, 7.10, and 8.04

Poprawki bezpieczeństwa

Aktualizacje Ubuntu 6.06

Aktualizacje Ubuntu 7.04

Ubuntu 7.04 has reached the end of its support period as of Sunday, październik 19, 2008. After that date, no further listing for it will be posted on Ubuntu Weekly News. You are encouraged to upgrade to Ubuntu 7.10.

Aktualizacje Ubuntu 7.10

Aktualizacje Ubuntu 8.04

Archiwum

Starsze wydania Cotygodniowego Biuletynu Ubuntu znajdziesz na https://wiki.ubuntu.com/UbuntuWeeklyNewsletter/PL

Więcej wiadomości ze świata Ubuntu

Więcej anglojęzycznych wiadomości ze świata Ubuntu znajdziesz na

oraz

Podsumowanie

Dziękujemy za zainteresowanie Cotygodniowym Biuletynem Ubuntu.

Do zobaczenia w przyszłym tygodniu!

Podziękowania

Polskie wydanie Cotygodniowego Biuletynu Ubuntu jest przygotowywane przez:

 • Tomasz 'Zen' Napierała

Autorzy oryginalnego wydania:

 • Nick Ali
 • John Crawford
 • Craig Eddy
 • Dave Bush
 • Arlan Vennefron
 • i wielu innych

Uwagi i opinie

Ten dokument jest przygotowywany przez Polski Zespół UWN. Jeśli nasz ciekawą informację lub sugestię do kolejnego numeru, dołącz do naszej listy dystrybucyjnej na https://launchpad.net/~uwn-pl (musisz posiadać konto w Launchpad). Wszelkie pomysły możesz również zamieścić na naszej wiki https://wiki.ubuntu.com/UbuntuWeeklyNewsletter/PL Jeśli jesteś zainteresowany współtworzeniem angielskiej wersji UWN sprawdź https://wiki.ubuntu.com/UbuntuWeeklyNewsletter

UbuntuWeeklyNewsletter/Issue113/PL (last edited 2008-10-23 11:24:56 by 91)