UbuntuWomenCa

Differences between revisions 7 and 8
Revision 7 as of 2006-04-02 16:29:42
Size: 13096
Editor: 80
Comment:
Revision 8 as of 2006-04-02 18:15:36
Size: 13142
Editor: 80
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 4: Line 4:
'''La pàgina està en procés de traducció. Disculpeu la barreja de llengües.'''

||<rowbgcolor="#feecd8"> Aquesta pàgina en || [wiki:UbuntuWomen Anglès] || [wiki:UbuntuWomenVi Việt ngữ] || [wiki:UbuntuWomenPt Português] ||
||<rowbgcolor="#feecd8"> Aquesta pàgina en || [wiki:UbuntuWomen English] || [wiki:UbuntuWomenVi Việt ngữ] || [wiki:UbuntuWomenPt Português] ||
Line 20: Line 18:
  * creant un grup de dones desenvolupadores que puguin programar i ajudar en el desenvolupament de programari per a Ubuntu,
  * empaquetant/mantenint programari que s'incourà en la següent versió,
  * creant un grup de dones que desenvolupen que puguin programar i ajudar en el desenvolupament de programari per a Ubuntu,
  * empaquetant/mantenint programari que s'inclourà en la següent versió,
Line 30: Line 28:
  * contribuïnt en seccions específiques d'alguns documents   * contribuint en seccions específiques d'alguns documents
Line 38: Line 36:
  * traduïnt interfícies d'aplicacions (usant [http://www.ubuntulinux.org/wiki/RosettaReleaseAnnouncement Rosetta])
  * traduïnt documentació
  * La pàgina [wiki:UbuntuWomen/Translators Ubuntu-Women Translators] té una informació introductòria, enllaços a recursos clau, howtos (també un sobre com traduïr aquest wiki), informació sobre el grup i18n-mentor i una llista de l'equip de traducció de Ubuntu-Women. Vols unir-te a nosaltres? '''Cada frase traduïda ajuda'''
  * traduint interfícies d'aplicacions (usant [http://www.ubuntulinux.org/wiki/RosettaReleaseAnnouncement Rosetta])
  * traduint documentació
  * La pàgina [wiki:UbuntuWomen/Translators Ubuntu-Women Translators] té una informació introductòria, enllaços a recursos clau, howtos (també un sobre com traduir aquest wiki), informació sobre el grup i18n-mentor i una llista de l'equip de traducció de Ubuntu-Women. Vols unir-te a nosaltres? '''Cada frase traduïda ajuda'''
Line 42: Line 40:
 
Line 48: Line 47:
  * condinant-se entre diversos grups d'Ubuntu, o entre grups interns i externs a Ubuntu   * cordinant-se entre diversos grups d'Ubuntu, o entre grups interns i externs a Ubuntu
Line 51: Line 50:
Aquests són només alguns exemples. Qualsevol idea, habilitat o experiència que tinguis pot beneficiar Ubuntu i recompensar-te interès i realització personal. Fés el primer pas, i estaràs content o contenta d'haver-lo fet.:-) Aquests són només alguns exemples. Qualsevol idea, habilitat o experiència que tinguis pot beneficiar Ubuntu i recompensar-te interès i realització personal. Fes el primer pas, i estaràs content o contenta d'haver-lo fet.:-)
Line 53: Line 52:
Moltes de les tasques que es mencionen més amunt estan sota responsabilitat de grups específics d'Ubuntu (equips de desenvolupament, de documuntació o de traducció d'Ubuntu) i la teva feina al final convergirà amb l'equip principal Ubuntu-Linux. Tots i totes treballem junts, i d'aquesta manera som més que la suma de les parts. Moltes de les tasques que es mencionen més amunt estan sota responsabilitat de grups específics d'Ubuntu (equips de desenvolupament, de documentació o de traducció d'Ubuntu) i la teva feina al final convergirà amb l'equip principal Ubuntu-Linux. Tots i totes treballem junts, i d'aquesta manera som més que la suma de les parts.
Line 59: Line 58:
 * Per exemple, en l'area tècnica:  * Per exemple, en l'àrea tècnica:
Line 61: Line 60:
  * De vegades pots conèixer o tenir una idea vaga dels paquets però seguir insegura sobre quins fitxers font es poden modificar o com poden afectar a altres aplicacions. Les llistes de desenvolupadors d'Ubuntu estan limitades a intercanvis de addes altament tècniques entre desenvolupadors, o els propietaris dels paquets no tenen temps o ganes de fer de mentors als nouvinguts i nouvingudes. Els membre d'U-W poden donar informació sobre desenvolupament d'aplicacions, sobre cerca de bugs i redirigir la gent a les llistes de correu correctes, i/o cap a mentors que volen compartir el seu coneixement.   * De vegades pots conèixer o tenir una idea vaga dels paquets però seguir insegura sobre quins fitxers font es poden modificar o com poden afectar a altres aplicacions. Les llistes de desenvolupadors d'Ubuntu estan limitades a intercanvis de dades altament tècniques entre desenvolupadors, o els propietaris dels paquets no tenen temps o ganes de fer de mentors als nouvinguts i nouvingudes. Els membre d'U-W poden donar informació sobre desenvolupament d'aplicacions, sobre cerca de bugs i redirigir la gent a les llistes de correu correctes, i/o cap a mentors que volen compartir el seu coneixement.
Line 71: Line 70:
UbuntuWomen '''no''' és sobre la segregació de les dones, sinó que la seva finalitat és integrar les '''dones com a iguals''' dins el corrent principal de desenvolupament d'Ubuntu-Linux. Recorda, l'accés és obert a '''tothom'''. Si Ubuntu-Women està limitant la teva participació en la comunitat més àmplia d'Ubuntu-Linux, no estem fent la fena ben feta. Si podem ajudar-te a provar coses noves en aquesta comunitat, expandint les teves activitats, fent coses que no hauries fet abans, estem fent la nostra feina ben feta. :-) UbuntuWomen '''no''' és sobre la segregació de les dones, sinó que la seva finalitat és integrar les '''dones com a iguals''' dins el corrent principal de desenvolupament d'Ubuntu-Linux. Recorda, l'accés és obert a '''tothom'''. Si Ubuntu-Women està limitant la teva participació en la comunitat més àmplia d'Ubuntu-Linux, no estem fent la feina ben feta. Si podem ajudar-te a provar coses noves en aquesta comunitat, expandint les teves activitats, fent coses que no hauries fet abans, estem fent la nostra feina ben feta. :-)
Line 78: Line 77:
Els potencials mentors són models de rol a seguir que compartiran el seu coneixement professional i expertesa tècnica mentre directament interactuen amb els nouvinguts i nouvingudes. Les teves habilitats i experiència poden ser de qualsevol de les àrees que s'han mencionat més amunt. De fet, si penses que hi ha àrees que no hem covert on tu podries encoartjar piositivament altres a Ubuntu-Linix, fés-nos-ho saber! Com a mentors, pots tenir la satisfacció d'encoratjar altres a aprendre i créixer en aquesta gran comunitat. No pensis que has de ser un gran expert o una gran experta: qualsevol cosa que puguis aportar, que ajudi a altres, té valor. Els potencials mentors són models de rol a seguir que compartiran el seu coneixement professional i expertesa tècnica mentre directament interactuen amb els nouvinguts i nouvingudes. Les teves habilitats i experiència poden ser de qualsevol de les àrees que s'han mencionat més amunt. De fet, si penses que hi ha àrees que no hem cobert on tu podries encoartjar piositivament altres a Ubuntu-Linix, fes-nos-ho saber! Com a mentors, pots tenir la satisfacció d'encoratjar altres a aprendre i créixer en aquesta gran comunitat. No pensis que has de ser un gran expert o una gran experta: qualsevol cosa que puguis aportar, que ajudi a altres, té valor.
Line 84: Line 83:
  [https://ubuntu-women.org Our website] (www.ubuntu-women.org) is currently being set-up by [wiki:UbuntuWomen/Volunteers volunteers]. So if you have any [wiki:UbuntuWomen/Ideas ideas], please don't hesitate to share them with us on [https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-women our mailing list]. Come and introduce yourself! We have a wonderful group already, from many different cultural groups and occupations: you'll be very welcome. :-)
Line 87: Line 84:
'''''U-W Lists''''' : Subscribe to the [https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-women Ubuntu-Women mailing list] and use it to discuss or post questions of all kinds relating to Ubuntu-Linux. You can share your ideas for new projects with the [wiki:UbuntuWomen/Mentors Ubuntu-Women Mentors], and contribute to existing projects which interest you particularly. [https://ubuntu-women.org La nostra pàgina web] (www.ubuntu-women.org) actualment l'estan muntant [wiki:UbuntuWomen/Volunteers voluntaris]. Per tant, si tens alguna [wiki:UbuntuWomen/Ideas idea], no dubtis, si et plau, a compartir amb nosaltres a [https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-women la nostra llista de correu]. Vine i presenta't! Tenim un grup molt maco, de diferents grups culturals i diferents ocupacions: seràs molt benvinguda o benvingut. :-)
Line 89: Line 86:
'''''Documentation, Translation and Communication''''' : You've had a look at the links we've mentioned, but you're not sure where to start. Ask on our mailing list. We're establishing [wiki:UbuntuWomen/Mentors Mentors] in these areas, and can point you in the right direction. '''''Llistes U-W''''' : Subscriu-te a la [https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-women llista de correu de Ubuntu-Women] i usa-la per discutir o enviar preguntes de qualsevol tipus relacionades amb Ubuntu-Linux. Pots compartir les teves idees per nous projectes amb [wiki:UbuntuWomen/Mentors els Mentors i Mentores d'Ubuntu-Women], i contribuir a projectes existents que t'interessin.
Line 91: Line 88:
'''''MOTU''''' : If you are a programmer and want to start testing, coding or maintain packages, join the [wiki:MOTU Masters of the Universe], and subscribe to the relevant [https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ Mailing-Lists] set up for those. An IRC channel, `#ubuntu-motu-school` is available for those interested in maintaining packages, testing, or any other software development task. You can also subscribe to the [http://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-motu Ubuntu-MOTU mailing-list]. '''''Documentació, Traducció i Comunicació''''' : Has donat una ullada als enllaços que hem dit, però no saps per on començar. Pregunta a la teva llista de correu. Estem establint [wiki:UbuntuWomen/Mentors Mentors] en aquestes àrees, i et poden indicar cap a la bona direcció.
Line 93: Line 90:
'''''IRC & Forums''''' : Join the Ubuntu-Women support and discussion IRC channel: `#ubuntu-women` on `chat.freenode.net` or talk to us in the [http://ubuntuforums.org/forumdisplay.php?f=76 Ubuntu Women forum] at Ubuntu Forums. '''''MOTU''''' : Si ets programador o programadora i vols començar a fer proves, programar o mantenir paquets, uneix-te a [wiki:MOTU Masters of the Universe], i subscriu-te a les [https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ Llistes de correu] específiques per això. Hi ha un canal IRC, `#ubuntu-motu-school`, per a aquells o aquelles que tinguin interès en mantenir paquets, fer proves o qualsevol altra tasca de desenvolupament de programari. També et pots subscriure a la [http://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-motu llista de correu d'Ubuntu-MOTU].
Line 95: Line 92:
Get familiar with our online tools like [http://www.ubuntulinux.org/wiki/RosettaReleaseAnnouncement Rosetta] (translation), [https://bugzilla.ubuntu.com/ Malone] (bug tracking) and you have a good start. Ubuntu-Linux has a wide range of opportunities to choose from : '''''IRC i Fòrums''''' : Uneix-te al canal IRC de suport i discussió d'Ubuntu-Women: `#ubuntu-women` a `chat.freenode.net` o parla amb nosaltres al [http://ubuntuforums.org/forumdisplay.php?f=76 fòrum d'Ubuntu Women] als fòrums d'Ubuntu.
Line 97: Line 94:
 * [wiki:RosettaFAQ UbuntuRosetta] (translation) Familiaritza't amb les nostres eines en xarxa com ara [http://www.ubuntulinux.org/wiki/RosettaReleaseAnnouncement Rosetta] (traducció), [https://bugzilla.ubuntu.com/ Malone] (seguiment de bugs) i endavant! Ubuntu-Linux té un gran rang d'oportunitats per triar:

 * [wiki:RosettaFAQ UbuntuRosetta] (traducció)
Line 99: Line 98:
 * [http://planet.ubuntu.com/ UbuntuPlanet] (Ubuntu member blogs)  * [http://planet.ubuntu.com/ UbuntuPlanet] (blogs dels membres d'Ubuntu)
Line 101: Line 100:
 * [http://ubuntuforums.org/ Ubuntu Forums]
 * [https://launchpad.net/people/ubuntu-doc Documentation Teams]
 * [http://ubuntuforums.org/ Fòrums d'Ubuntu]
 * [https://launchpad.net/people/ubuntu-doc Equips de documentació]
Line 104: Line 103:
[https://launchpad.ubuntu.com/ Launchpad] is central to our community. It makes it very easy for you to personalize your Ubuntu activities, and access any of them. A great deal of useful information is there at your fingertips (or whatever you are using to input information), and Launchpad keeps it all organized and unobtrusive. [https://launchpad.net/+login Get] your Launchpad account now! Your Launchpad login also gives you access to the bug-tracker (Malone), the translation interface (Rosetta) and this wiki. It's a sort of Swiss-Army-Knife login ;-) [https://launchpad.ubuntu.com/ Launchpad] és fonamental per la nostra comunitat. Facilita la personalització de les teves activitats a Ubuntu, i l'accés a qualsevol d'elles. A un clic tens una pila d'informació útil, i Launchpad la manté organitzada. [https://launchpad.net/+login Crea] ara el teu compte Launchpad! El teu login de Launchpad també et dóna accés al bug-tracker (Malone), la interfície de traducció (Rosetta) i aquest wiki. És una mena de login ganivet suís. ;-)
Line 106: Line 105:
'''''Edit / add content to this page''''' : First, [https://launchpad.net/+login create a Launchpad account] and add your name and contact details in your [wiki:HelpOnPageCreation HomeWikipage] and [wiki:HelpOnLinking link] it here. Then click on the '''login to edit''' link located at the top left-hand side of this page . More information on editing wiki pages is available [wiki:HelpOnEditing here]. This is a MoinMoin wiki, so you may well have used its syntax before. '''''Edita / afegeix contingut a aquesta pàgina''''' : Primer, [https://launchpad.net/+login crea un compte Launchpad] i afegeix el teu nom i els teus detalls de contacte a la teva [wiki:HelpOnPageCreation HomeWikipage] i [wiki:HelpOnLinking enllaça-la] aquí. Llavors clica a l'enllaç '''login to edit''' situat a la part superior esquerra d'aquesta pàgina. Teniu més informació sobre com editar pàgines wiki [wiki:HelpOnEditing aquí]. Aquest wiki és un wiki MoinMoin wiki, per tant potser has usat la seva sintaxi abans.

== Pàgines relacionades ==

 * [wiki:UbuntuWomen/Ideas U-W Idees]
 * [wiki:UbuntuWomen/Mentors Pàgina wiki dels Mentors]
 * [wiki:UbuntuWomen/Volunteers Voluntaris]
 * [https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-women llista de correu U-W]
 * [wiki:UbuntuWomen/Translators Traducció Ubuntu-Women]
   * [wiki:UbuntuWomen/HowToTranslateWiki Com traduïr pàgines wiki]
Line 109: Line 117:
== Related Pages ==

 * [wiki:UbuntuWomen/Ideas U-W Ideas]
 * [wiki:UbuntuWomen/Mentors Mentors' Wiki page]
 * [wiki:UbuntuWomen/Volunteers Volunteers]
 * [https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-women U-W mailing list]
 * [wiki:UbuntuWomen/Translators Ubuntu-Women Translators]
   * [wiki:UbuntuWomen/HowToTranslateWiki How to Translate Wiki pages]


== External Resources ==
== Recursos externs ==
Line 129: Line 127:
=== How to translate this page === === Com traduïr aquesta pàgina ===
Line 131: Line 129:
Please see [wiki:UbuntuWomen/Translators Ubuntu-Women Translators], especially [wiki:UbuntuWomen/HowToTranslateWiki How to Translate Wiki pages]. The process is simple. :-) Visita [wiki:UbuntuWomen/Translators Ubuntu-Women Translators], especialment [wiki:UbuntuWomen/HowToTranslateWiki How to Translate Wiki pages]. El procés és simple. :-)

Aquesta pàgina en

[wiki:UbuntuWomen English]

[wiki:UbuntuWomenVi Việt ngữ]

[wiki:UbuntuWomenPt Português]

Benvingudes i benvinguts

Benvingudes i benvinguts al Wiki de Ubuntu-Women! Smile :-)

[wiki:UbuntuWomen UbuntuWomen] és un grup que funciona sota Ubuntu i vol encoratjar més dones a contribuïr a Ubuntu-Linux, un programari GNU/Linux lliure i gratuït. Tothom hi és benvingut!

Els nostres objectius

Crear un espai per les dones que es vulguin implicar amb el [http://www.ubuntu.com/ Projecte Ubuntu]. Les vostres idees, habilitats i experiències seran molt benvingudes. Us animem a contribuir:

 • Habilitats tècniques, per exemple

  • creant un grup de dones que desenvolupen que puguin programar i ajudar en el desenvolupament de programari per a Ubuntu,
  • empaquetant/mantenint programari que s'inclourà en la següent versió,
  • fent proves de bugs a [https://launchpad.net/malone Malone/Launchpad] i usant [https://bugzilla.ubuntu.com/ Bugzilla],

  • fent proves amb l'actual versió beta d'Ubuntu i informant dels bugs,
 • Habilitats de documentació, per exemple unint-se a [http://help.ubuntu.com/ Equip de Documentació d'Ubuntu] i

  • informant d'errors tipogràfics en la documentació actual (manuals, howtos, ajuda, informació de la versió.)
  • corregint documentació actual i nova
  • llegint la documentació i enviant comentaris
  • aconsellant en el format i la publicació
  • contribuint en seccions específiques d'alguns documents
  • treballant en equip en uns documents específics
  • supervisant la feina que es fa en un document específic
 • Habilitats d'Internacionalització, per exemple unint-se al [http://www.ubuntulinux.org/wiki/RosettaReleaseAnnouncement Projecte de Traducció d'Ubuntu] i

  • unint-se a l'[https://launchpad.net/rosetta/groups/ubuntu-translators/ equip] de la teva llengua, o començant-ne un si encara no existeix

  • fent proves amb aplicacions traduïdes i documentació per trobar errors tipogràfics i assegurar la qualitat
  • aconsellant en l'escenari de la teva llengua: llengua, codificacions, tipus de lletra, formats, llenguatge apropiat i gràfics
  • traduint interfícies d'aplicacions (usant [http://www.ubuntulinux.org/wiki/RosettaReleaseAnnouncement Rosetta])

  • traduint documentació
  • La pàgina [wiki:UbuntuWomen/Translators Ubuntu-Women Translators] té una informació introductòria, enllaços a recursos clau, howtos (també un sobre com traduir aquest wiki), informació sobre el grup i18n-mentor i una llista de l'equip de traducció de Ubuntu-Women. Vols unir-te a nosaltres? Cada frase traduïda ajuda

 • Habilitats de comunicació, per exemple

  • unint-se als [http://ubuntuforums.org/ forums d'Ubuntu], a les [http://www.ubuntu.com/community/lists llistes de correu d'Ubuntu] i als [https://wiki.ubuntu.com/InternetRelayChat canals IRC d'Ubuntu], per compartir idees i experiències, ajudar als usuaris, planificar i implementar millores a Ubuntu, crear un entorn agradable i usable

  • fent presència a llistes de correu de projectes clau fora d'Ubuntu, guanyant i compartint informació per mantenir actualitzat Ubuntu
  • escrivint una pàgina com aquesta Smile :-) per la pàgina web o el wiki

  • fent o ajudant a fer cursos o tutorials que responguin a les necessitats dels usuaris (p.ex. Ordres Bàsiques de Linux), cursos generals, o per grups específics
  • pressionant els grups de presa de decisions per aconseguir els millors canvis per Ubuntu
  • cordinant-se entre diversos grups d'Ubuntu, o entre grups interns i externs a Ubuntu
  • fent comunitat en general: això és Ubuntu. Smile :-)

Aquests són només alguns exemples. Qualsevol idea, habilitat o experiència que tinguis pot beneficiar Ubuntu i recompensar-te interès i realització personal. Fes el primer pas, i estaràs content o contenta d'haver-lo fet.:-)

Moltes de les tasques que es mencionen més amunt estan sota responsabilitat de grups específics d'Ubuntu (equips de desenvolupament, de documentació o de traducció d'Ubuntu) i la teva feina al final convergirà amb l'equip principal Ubuntu-Linux. Tots i totes treballem junts, i d'aquesta manera som més que la suma de les parts.

Què aconseguirà un grup separat de dones?

 • El més important de tot, aquest grup encoratja les dones a participar més en una àrea que té actualment només un 1.5% de dones (de la recent enquesta de FLOSS). Comparat amb altres activitats, el programari lliure hi surt perdent! Necessitem més dones a [http://en.wikipedia.org/wiki/FLOSS FLOSS], però no és fàcil estar sempre en minoria. Ubuntu-Women vol treballar encoratjant la participació de més dones amb Ubuntu. A la gent li és més fàcil provar coses noves, o fer-ne més si és benvinguda, valorada i rep suport per guanyar habilitat i informació bàsica.

 • Per exemple, en l'àrea tècnica:
  • La programació està fortament orientada al desenvolupament i els capricis de cada distribució a [http://en.wikipedia.org/wiki/FLOSS FLOSS] encara fan més difícil identificar un problema en una aplicació "X" i saber com arreglar-lo. Esperem incrementar el ràtio de diversitat creant una atmosfera per les dones per comunicar-se obertament i preguntar qüestions tècniques sense por de ser ridiculitzades per preguntar qüestions "estúpides".

  • De vegades pots conèixer o tenir una idea vaga dels paquets però seguir insegura sobre quins fitxers font es poden modificar o com poden afectar a altres aplicacions. Les llistes de desenvolupadors d'Ubuntu estan limitades a intercanvis de dades altament tècniques entre desenvolupadors, o els propietaris dels paquets no tenen temps o ganes de fer de mentors als nouvinguts i nouvingudes. Els membre d'U-W poden donar informació sobre desenvolupament d'aplicacions, sobre cerca de bugs i redirigir la gent a les llistes de correu correctes, i/o cap a mentors que volen compartir el seu coneixement.
 • Per tant, en general:
  • El nostre rol principal serà ser un suplement i un primer pas cap al gran món d'Ubuntu-Linux.
  • Encoratjarem les dones a participar, per exemple, a aprendre a crear nou programari FLOSS (o renovar-ne d'existent), no només a usar programari GNU/Linux, sinó a aprendre'n més.
  • Encoratjarem i incrementarem el nombre de dones que usen Ubuntu-Linux amb un entorn localitzat, patrocinant les seves xerrades a universitats locals i escoles, que encoratjarà a altres a unir-se a Linux.
  • Farem de mentors en algunes àrees específiques (tant tècniques, de documentació, de traducció com de comunicació) de manera que hi hagi la informació i el suport necessari per fer aquests primers passos, per saltar barreres i dificultats i per seguir aprenent i creixent en el món d'Ubuntu-Linux.

El què Ubuntu-Women no és !

UbuntuWomen no és sobre la segregació de les dones, sinó que la seva finalitat és integrar les dones com a iguals dins el corrent principal de desenvolupament d'Ubuntu-Linux. Recorda, l'accés és obert a tothom. Si Ubuntu-Women està limitant la teva participació en la comunitat més àmplia d'Ubuntu-Linux, no estem fent la feina ben feta. Si podem ajudar-te a provar coses noves en aquesta comunitat, expandint les teves activitats, fent coses que no hauries fet abans, estem fent la nostra feina ben feta. Smile :-)

Projecte Mentors

Cada-Un-Ensenya-a-Un

Els potencials mentors són models de rol a seguir que compartiran el seu coneixement professional i expertesa tècnica mentre directament interactuen amb els nouvinguts i nouvingudes. Les teves habilitats i experiència poden ser de qualsevol de les àrees que s'han mencionat més amunt. De fet, si penses que hi ha àrees que no hem cobert on tu podries encoartjar piositivament altres a Ubuntu-Linix, fes-nos-ho saber! Com a mentors, pots tenir la satisfacció d'encoratjar altres a aprendre i créixer en aquesta gran comunitat. No pensis que has de ser un gran expert o una gran experta: qualsevol cosa que puguis aportar, que ajudi a altres, té valor.

Per formar part de l'equip de Mentors afegeix-te a la llista a la [wiki:UbuntuWomen/Mentors pàgina wiki dels Mentors].

Contribuir a Ubuntu

[https://ubuntu-women.org La nostra pàgina web] (www.ubuntu-women.org) actualment l'estan muntant [wiki:UbuntuWomen/Volunteers voluntaris]. Per tant, si tens alguna [wiki:UbuntuWomen/Ideas idea], no dubtis, si et plau, a compartir amb nosaltres a [https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-women la nostra llista de correu]. Vine i presenta't! Tenim un grup molt maco, de diferents grups culturals i diferents ocupacions: seràs molt benvinguda o benvingut. Smile :-)

Llistes U-W : Subscriu-te a la [https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-women llista de correu de Ubuntu-Women] i usa-la per discutir o enviar preguntes de qualsevol tipus relacionades amb Ubuntu-Linux. Pots compartir les teves idees per nous projectes amb [wiki:UbuntuWomen/Mentors els Mentors i Mentores d'Ubuntu-Women], i contribuir a projectes existents que t'interessin.

Documentació, Traducció i Comunicació : Has donat una ullada als enllaços que hem dit, però no saps per on començar. Pregunta a la teva llista de correu. Estem establint [wiki:UbuntuWomen/Mentors Mentors] en aquestes àrees, i et poden indicar cap a la bona direcció.

MOTU : Si ets programador o programadora i vols començar a fer proves, programar o mantenir paquets, uneix-te a [wiki:MOTU Masters of the Universe], i subscriu-te a les [https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ Llistes de correu] específiques per això. Hi ha un canal IRC, #ubuntu-motu-school, per a aquells o aquelles que tinguin interès en mantenir paquets, fer proves o qualsevol altra tasca de desenvolupament de programari. També et pots subscriure a la [http://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-motu llista de correu d'Ubuntu-MOTU].

IRC i Fòrums : Uneix-te al canal IRC de suport i discussió d'Ubuntu-Women: #ubuntu-women a chat.freenode.net o parla amb nosaltres al [http://ubuntuforums.org/forumdisplay.php?f=76 fòrum d'Ubuntu Women] als fòrums d'Ubuntu.

Familiaritza't amb les nostres eines en xarxa com ara [http://www.ubuntulinux.org/wiki/RosettaReleaseAnnouncement Rosetta] (traducció), [https://bugzilla.ubuntu.com/ Malone] (seguiment de bugs) i endavant! Ubuntu-Linux té un gran rang d'oportunitats per triar:

[https://launchpad.ubuntu.com/ Launchpad] és fonamental per la nostra comunitat. Facilita la personalització de les teves activitats a Ubuntu, i l'accés a qualsevol d'elles. A un clic tens una pila d'informació útil, i Launchpad la manté organitzada. [https://launchpad.net/+login Crea] ara el teu compte Launchpad! El teu login de Launchpad també et dóna accés al bug-tracker (Malone), la interfície de traducció (Rosetta) i aquest wiki. És una mena de login ganivet suís. Wink ;-)

Edita / afegeix contingut a aquesta pàgina : Primer, [https://launchpad.net/+login crea un compte Launchpad] i afegeix el teu nom i els teus detalls de contacte a la teva [wiki:HelpOnPageCreation HomeWikipage] i [wiki:HelpOnLinking enllaça-la] aquí. Llavors clica a l'enllaç login to edit situat a la part superior esquerra d'aquesta pàgina. Teniu més informació sobre com editar pàgines wiki [wiki:HelpOnEditing aquí]. Aquest wiki és un wiki MoinMoin wiki, per tant potser has usat la seva sintaxi abans.

Pàgines relacionades

Recursos externs

Com traduïr aquesta pàgina

Visita [wiki:UbuntuWomen/Translators Ubuntu-Women Translators], especialment [wiki:UbuntuWomen/HowToTranslateWiki How to Translate Wiki pages]. El procés és simple. Smile :-)


CategoryUbuntuTeams ["CategoryMOTU"] CategoryLoCoTeams

UbuntuWomenCa (last edited 2008-08-06 16:14:42 by localhost)