UbuntuWomenVi

Phụ Nữ Ubuntu

Trang này bằng

tiếng Anh

Bồ Đào Nha

Chào mừng

Chào mừng bạn vào Wiki cũa Phụ nữ Ubuntu !:-)

Phụ nữ Ubuntu là một nhóm hoạt động dưới dự án Ubuntu chính để cung cấp nền tảng và sự hỗ trợ cho phụ nữ muốn đóng góp cùng Ubuntu-Linux, phần mềm tự do và mã nguồn mở. Mọi người có thể tham gia.

Mục tiêu

Để tạo chỗ dành cho phụ nữ muốn tham gia và đóng góp thêm giá trị cho Dự án Ubuntu. Cả ý kiến, kỹ năng và kinh nghiệm của bạn có giá trị nhiều. Chúng tôi hỗ trợ bạn đóng góp:

 • Kỹ năng kỹ thuật, lấy thí dụ bằng cách

  • tạo một nhóm nhà phát triển phụ nữ có khả năng tạo mã và giúp đỡ phát triển phần mềm cho Ubuntu.
  • đóng góp/duy trì phần mềm cần gồm có trong bản phát hành kế tiếp,
  • kiểm tra ưu tiên lỗi trên Malone/Launchpad và bằng cách sử dụng Bugzilla,

  • thử ra phiên bản b hiện thời của Ubuntu, và thông báo lỗi nào,
 • Kỹ năng tạo tài liệu, lấy thí dụ bằng cách tham gia Nhóm Tài Liệu Ubuntu

  • thông báo lỗi gõ trong tài liệu hiện thời (sổ tay, Cách Làm, Trợ giúp, thông tin phát hành)
  • đọc sửa tài liệu hiện thời và tài liệu mới
  • đọc và tóm tắt thông tin phản hồi về tài liệu
  • khuyên về cách định dạng và cách xuất bản
  • đóng góp tiết đoạn riêng cùng vào tài liệu
  • làm việc trong nhóm tạo tài liệu riêng
  • giám sát các hoạt động về tài liệu riêng
 • Kỹ năng quốc tế hoá, lấy thí dụ bằng cách tham gia Dự án Thông dịch Ubuntu

  • tham gia Nhóm ngôn ngữ dành cho ngôn ngữ bạn, hoặc tạo nhóm đó nếu chưa có

  • kiểm tra ứng dụng và tài liệu đã dịch, tìm lỗi gõ và lỗi khác nào giảm chất lượng
  • khuyên về miền địa phương của ngôn ngữ bạn: ngôn ngữ, cách mã hoá, phông chữ, dạng thức, kiểu đoạn và đồ họa thích hợp
  • dịch giao diện ứng dụng (bằng Rosetta)

  • dịch tài liệu
  • Trang của Nhóm Dịch Phụ Nữ Ubuntu hiển thị thông tin giới thiệu, liên kết đến tài nguyên cần yếu, Cách Làm (gồm trang về cách dịch trang wiki này), thông tin về Nhóm Google i18n-mentor (người cố vấn dày kinh nghiệm quốc tế hoá) và danh sách Nhóm Dịch Phụ Nữ Ubuntu. Mời bạn tham gia nhé. Smile :-) Mỗi câu đã dịch có ích.

 • Kỹ năng liên lạc, lấy thí dụ bằng cách

  • tham gia Diễn đàn Ubuntu, hộp thư chung Ubuntukênh IRC Ubuntu, để chia sẻ ý kiến và kinh nghiệm, giúp đỡ người dùng gặp khó khăn, kế hoạch và thực hiện cách cải tiến Ubuntu, tạo và bảo tồn môi trường hỗ trợ

  • có mặt trong hộp thư chung của dự án bên ngoài Ubuntu, được và chia sẻ thông tin để đảm bảo dự án Ubuntu là hiện thời là thích hợp
  • viết trang kiểu này Smile :-) cho chỗ Mạng hay wiki này

  • dạy hoặc giúp đỡ dạy trợ lý hướng dẫn hay chương trình hướng dẫn thích hợp với sự cần của người dùng (v.d. Cách Dùng Lệnh Linux Cơ Bản), chương trình chung, hoặc dành cho nhóm riêng
  • vận động ở hành lang nhóm có quyền quyết định, để đảm bảo thay đổi tốt nhất cho Ubuntu
  • giữ liên lạc giữa nhóm khác nhau bên trong Ubuntu, hoặc giữa Ubuntu và nhóm bên ngoài
  • bằng cách nào xây dựng cộng đồng, vì làm như thế là lõi của Ubuntu. Smile :-)

Những hoạt động này chỉ là lời thí dụ. Bất kỳ ý kiến, kỹ năng hay kinh nghiệm của bạn, nó có thể có lợi cho Ubuntu, và cho bạn được thành tích và thời gian thật hay. Bạn vào bước đầu nhé, bạn sẽ vui lòng đã làm như thế. Smile :-)

Nhiều công việc nói trên có hoạt động trong nhóm đặc biệt bên trong Ubuntu (nhóm phát triển, nhóm tài liệu hay nhóm dịch) và sự cố gắng của bạn sẽ cùng đổ về nhóm Ubuntu-Linux chính. Các chúng tôi giúp đỡ với nhau, vì vậy hiệp lực để đạt được những thành tích lớn.

Nhóm Phụ nữ riêng sẽ đặt mục đích nào?

 • Quan trọng nhất, nó hỗ trợ phụ nữ tham gia thêm cùng vùng hoạt động hiện thời chỉ 1.5% nữ (sự nghiên cứu FLOSS gần đây) ! So sánh với hoạt động khác, Phần mềm Nguồn mở còn thiếu rất nhiều ! Chúng tôi cần phụ nử thêm trong FLOSS, nhưng mà không phải dễ dàng khi một mình như thế. Nhóm Phụ Nữ Ubuntu muốn hỗ trợ đặc biệt phụ nữ tham gia cùng Ubuntu. Người nào rất có thể thử hoạt động mới, hoặc làm thêm, khi họ gặp người chào mừng, cảm kích sự đóng góp và hỗ trợ người mới được thông tin và kỹ năng cần thiết.

 • Lấy thí dụ, trong vùng kỹ thuật:
  • Lập trình là hoạt động rất đựa vào phát triển, và sự khác giữa nhiều dự án phát triển trong FLOSS làm cho ngay cả khó hơn để nhận diện lỗi trong ứng dụng « X », và tìm biết cách sửa nó. Chúng tôi mong muốn tăng tỷ lệ tính nhiều dạng, bằng cách tạo môi trường nơi phụ nữ có thể liên lạc một cách mở hơn và hỏi câu kỹ thuật, không cần lo về người khác giễu cợt vì hỏi câu được gọi là « không quan trọng »: mọi câu hỏi là quan trọng cho người muốn học hiểu.

  • Thỉng thoảng bạn có thể biết, hoặc có ý kiến về các gói phần mềm (các sự khó phụ thuộc, ...) nhưng vẫn còn chưa chắc rằng những tập tin mã nguồn nào có thể được sửa đổi, hoặc cách việc này làm ảnh hướng đến ứng dụng khác. Những hộp thư chung phát triển Ubuntu bị giới hạn là thảo luận trao đổi dữ liệu rất kỹ thuật giữa nhà phát triển, và người sở hữu gói phần mềm không có rảnh cố vấn dày kinh nghiệm người mới. Những thành viên Phụ Nữ Ubuntu có khả năng cung cấp thông tin về cách phát triển ứng dụng, cách thử ra và kiểm tra ưu tiên lỗi, và chuyển tiếp người dùng tới hộp thư chung thích hợp và/hay tới Người cố vấn dày kinh nghiệm.

 • Như thế thì, nói chung:
  • Nhiệm vụ chính của chúng tôi là hỗ trợ phụ nữ vào thế giới Ubuntu-Linux rộng hơn.
  • Chúng tôi sẽ hỗ trợ phụ nữ tham gia, lấy thí dụ, để học cách tạo phần mềm FLOSS mới (hoặc sửa đổi phần mềm tồn tại), không phải chỉ để sử dụng phần mềm GNU/Linux, nhưng cũng để thử ra hoạt động mới, học hiểu được cách sử dụng nó.
  • Chúng tôi sẽ hỗ trợ và tăng số phụ nữ sử dụng Ubuntu-Linux, đặc trưng cho quốc gia, bằng cách hỗ trợ họ trình diễn tại trường đại học, LUG (nhóm người dùng Linux, v.d. <a href="http://www.vnlinux.org/sitemoi/">VietLUG</a> và <a href="http://www.hanoilug.org/">LUG Hà Nội</a>) và trường học, mời các người tham gia.

  • Chúng tôi sẽ cố vấn dày kinh nghiệm trong hoạt động đặc biệt (như kỹ thuật, tài liêu, thông dịch và liên lạc), để đảm bảo phụ nữ có đủ thông tin và sự hỗ trợ để tiến lên những bước mới này, xoá được rào cản hay sự khó khăn, và cứ học hiểu và tham gia rộng hơn cùng thế giới Ubuntu-Linux.

Phụ Nữ Ubuntu không phải...

Phụ Nữ Ubuntu không phải chia riêng ra phụ nữ, vì mục tiêu là hợp nhất phụ nữ là người ngang hàng bên trong sự phát triển Ubuntu-Linux chính. Hãy nhớ rằng mọi người có thể tham gia. Nếu nhóm Phụ Nữ Ubuntu hạn chế sự tham gia của bạn cùng cộng đồng Ubuntu-Linux rộng hơn thì chúng tôi không phải thành công. Còn nếu chúng tôi có giúp đỡ được bạn thử ra hoạt động mới trong cộng đồng này, mở rộng hoạt động, làm việc lần đầu tiên, thì chúng tôi có phải là thành công. Smile :-)

Dự án người cố vấn dày kinh nghiệm

Mỗi người dạy người khác

Người có thể cố vấn dày kinh nghiệm là người nêu gương tốt mà sẽ chia sẻ các kiên thức và sự thành thạo kỹ thuật trong khi tương tác trực tiếp với thành viên mới. Kỹ năng và kinh nghiệm của bạn có thể nằm trong bất cứ vùng nói trên. Tức là nếu bạn cho rằng có vùng khác chưa nói trên, về mà bạn có thể hỗ trợ người khác sử dụng Ubuntu-Linux, bạn cho chúng tôi biết nhé. Smile :-)

Người cố vấn dày kinh nghiệm có dịp hỗ trợ người khác học hiểu và phát triển trong dự án rộng hơn này: nhiệm vụ này làm cho rất thoả mãn. Bạn không phải cần là nhà chuyên môn: bất cứ thứ nào bạn có thể chia sẻ, mà giúp đỡ người khác, có giá trị nhiều.

Để tham gia Nhóm Người Cố Vấn Dày Kinh Nghiệm, vui lòng nhập chi tiết mình vào trang Người Cố Vấn Dày Kinh Nghiệm.

Đóng góp cùng Ubuntu

Nơi Mạng chúng tôi (www.ubuntu-women.org) đang được thiết lập hiện thời bởi người tình nguyện. Vậy mỗi ý kiến nào, vui lòng chia sẻ trong hộp thư chung của chúng tôi. Mời bạn tham gia hộp thư chung và giới thiệu mình ! Nhóm chúng tôi chứa nhiều người thân thiên, từ nhiều quốc gia và nghề nghiệp khác nhau. Chúng tôi mời bạn tham gia. Smile :-)

Hộp thư chung Phụ Nữ Ubuntu : Vui lòng đăng ký với hộp thư chung Phụ Nữ Ubuntu (tiếng Anh) và thảo luận các vấn đề liên quan đến Ubuntu-Linux. Bạn có thể chia sẻ ý kiến về dự án mới với Người Cố Vấn Dày Kinh Nghiệm Phụ Nữ Ubuntu, và đóng góp cùng dự án tồn tại đến mà bạn quan tâm đặc biệt.

Tài liệu, Thông dịch và Liên lạc : Có lẽ bạn đã xem thông tin này, theo liên kết nói trên, nhưng chưa biết nên bắt đầu từ đâu. Vui lòng hỏi câu trong hộp thư chung của chúng tôi. Chúng tôi đang thiết lập Người Cố Vấn Dày Kinh Nghiệm trong những vùng hoạt động này, và có thể chỉ tới hướng đúng.

MOTU : Nếu bạn là lập trình viên và muốn bắt đầu thử ra, tạo mã hoặc duy trì gói phần mềm, vui lòng tham gia nhóm MOTU, và đăng ký với hộp thư chung thích hợp. Cũng có kênh IRC, #ubuntu-motu-school sẵn sàng cho người muốn duy trì gói phần mềm, thử ra phần mềm, hay bất kỳ công việc phần mềm khác. Bạn cũng có thể đăng ký với hộp thư chung Ubuntu-MOTU.

IRC và Diễn Đàn : Vui lòng tham gia kênh IRC hỗ trợ và thảo luận của Phụ Nữ Ubuntu: #ubuntu-women trên máy phục vụ IRC chat.freenode.net, hoặc nói chuyện với chúng tôi trong Diễn Đàn Phụ Nữ Ubuntu tại Diễn Đàn Ubuntu. Nếu bạn gặp khó khăn sử dụng IRC, hoặc làm gì khác nói trên trang này, vui lòng hỏi câu trong hộp thư chung của chúng tôi (nếu bạn gặp khó khăn sử dụng hộp thư chung này, hoặc đọc/viết tiếng Anh, vui lòng viết lá thư cho <a href="mailto:clytie TẠI riverland CHẤM net CHẤM au">Clytie</a> [tôi Wink ;-) ]).

Mời bạn làm quan với các công cụ trực tuyến của chúng tôi, như Rosetta (thông dịch), Malone (theo dõi lỗi), để bắt đầu hữu ích. Thế giới Ubuntu-Linux có phạm vị dịp rộng cho bạn chọn:

Giao diện Launchpad ở trung tâm của cộng đồng Ubuntu. Nó cho bạn khả năng rất dễ dàng cá nhân hoá các hoạt động Ubuntu mình, và truy cập bất cứ điều nào. Có sẵn rất nhiều thông tin có ích, nhưng giao diện không bừa bộn. Bạn đăng ký với Launchpad nhé. Smile :-) Sự đăng ký Launchpad cũng cho bạn quyền truy cập bộ theo dõi lỗi (Malone), giao diện thông dịch (Rosetta) và wiki này. Nó là sự đăng nhập kiểu da bỏ túi quân đội Thuỵ Sĩ. Wink ;-)

Sửa đổi/Thêm nội dung của trang này : Trước tiên, vui lòng tạo tài khoản Launchpad và thêm họ tên và chi tiết liên lạc vào trang wiki cá nhân của bạn, và liên kết nó vào đây. Sau đó, nhắp vào liên kết Đăng nhập để sửa, bên trái, góc trên của trang này. Có sẵn thông tin thêm về hiệu chỉnh trang wiki tại đây. Wiki này là kiểu MoinMoin: có lẽ bạn đã sử dụng cú pháp của nó.

Trang liên quan

Tài nguyên bên ngoài

Cách dịch trang này

Xem Nhóm Thông Dịch Phụ Nữ Ubuntu, nhất là Cách dịch trang wiki. Thủ tục là đơn giản. Wink ;-)


CategoryUbuntuTeams CategoryMOTU CategoryLoCoTeams