VojtěchProcházka

Vojtěch Procházka

Narodil jsem se 20. května 1986 v Brně. Po základní škole (1. a 2. třída ZŠ Mendlovo náměstí 4; 3.–9. třída ZŠ Bakalovo nábřeží 8) jsem absolvoval gymnázium na třídě Kapitána Jaroše 14. Nyní jsem studentem fyziky na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity.

Od šesti let jsem členem 91. oddílu Junáka v Brně, nyní se podílím na vedení roverského kmene.

Na univerzitě se podílím na tvorbě fyzikálního korespondenčního semináře pro středoškoláky. Fyziku se snažíme přiblížit lidem i pomocí divadla fyziky ÚDiF a několika dalších krátkodobějších projektů.

Mezi mé koníčky patří hudba (hraji na kytaru a akordeon), zajímavé fyzikálních pokusy, astronomie, příroda, počítače, technika; ze sportů pak zejména cyklistika a v zimě běžkování.

Launchpad profil


CategoryHomepage

VojtěchProcházka (last edited 2008-08-06 16:25:56 by localhost)