terminal1

Differences between revisions 1 and 2
Revision 1 as of 2011-06-29 06:32:59
Size: 1965
Editor: 85
Comment:
Revision 2 as of 2011-06-30 15:08:12
Size: 4893
Editor: 93
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 4: Line 4:
= Terminalen trin 1 = = Oplæg til de kommandoer som afsnittene skal omhandle =

== Terminalen trin 1 ==

sudo
apt-get
install
purge
lsb_release -a
uname -a
lspci
lsusb
top

== Terminalen trin 2 ==

gksudo
shutdown
cd
cp
mkdir
mv
rm
&&
;
-y
-f
man


== Terminalen trin 3 ==

cat /proc/cpuinfo
apt-cache search
whereis
locate
lsb_release -a && uname -a && lspci && lsusb

== Terminalen trin 4 ==

sudo apt-get install -y pastebinit ; lsb_release -a > ~/gpuinfo ; uname -a >> ~/gpuinfo ; sudo lspci -knn | grep -A 3 VGA >> ~/gpuinfo ; cat /proc/driver/nvidia/version >> ~/gpuinfo ; lspci -v >> ~/gpuinfo && lspci -vv >> ~/gpuinfo ; lshw -C display >> ~/gpuinfo ; xrandr >> ~/gpuinfo ; pastebinit -b http://paste.ubuntu.com ~/gpuinfo

sudo apt-get remove --purge icedtea-6-jre-cacao icedtea6-plugin openjdk-6-dbg openjdk-6-demo openjdk-6-doc openjdk-6-jdk openjdk-6-jre openjdk-6-jre-headless openjdk-6-jre-lib openjdk-6-source sun-java6-jdk sun-java6-bin sun-java6-fonts sun-java6-jre sun-java6-plugin && sudo apt-get install sun-java6-jdk sun-java6-bin sun-java6-fonts sun-java6-jre sun-java6-plugin && sudo update-alternatives --config java && sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade

sudo apt-get remove -y --purge flashplugin-installer flashplugin-nonfree gnash gnash-common libflashsupport mozilla-plugin-gnash nspluginwrapper swfdec-mozilla adobe-flashplugin && sudo rm -f /usr/lib/mozilla/plugins/*flash* ~/.mozilla/plugins/*flash*so /usr/lib/firefox-addons/plugins/libflashplayer.so /usr/lib/mozilla/plugins/libflashplayer.so ~/.wine/dosdevices/c:/windows/system32/Macromed/Flash /usr/lib/chromium-browser/plugins/libflashplayer.so /usr/lib/flashplugin-installer/libflashplayer.so /usr/share/ubufox/plugins/libflashplayer.so && sudo dpkg -r --force-remove-reinstreq flashplugin-nonfree && sudo apt-get install -y flashplugin-installer flashplugin-nonfree && sudo ln -s /usr/lib/mozilla/plugins/flashplugin-alternative.so /usr/lib/firefox-addons/plugins/libflashplayer.so && sudo apt-get autoremove -y --force-yes && sudo apt-get update -y && sudo apt-get upgrade -y

sudo apt-get install -y pastebinit && lsb_release -a > ~/netinfo && uname -a >> ~/netinfo && lspci >> ~/netinfo && lsusb >> ~/netinfo && sudo lshw -C Network >> ~/netinfo && >> ~/netinfo && ifconfig >> ~/netinfo && sudo iwconfig >> ~/netinfo && nm-tool >> ~/netinfo && apt-cache policy usb-modeswitch-data >> ~/netinfo && apt-cache show usb-modeswitch-data >> ~/netinfo && apt-cache policy usb-modeswitch >> ~/netinfo && apt-cache show usb-modeswitch >> ~/netinfo && apt-cache policy network-manager >> ~/netinfo && apt-cache show network-manager >> ~/netinfo && rfkill list >> ~/netinfo && sudo lsmod >> ~/netinfo && sudo iwlist scan >> ~/netinfo && pastebinit -b http://paste.ubuntu.com ~/netinfo= Oplæg til foredragene =

== Terminalen trin 1 ==
Line 28: Line 80:== Terminalen trin 2 ==

== Terminalen trin 3 ==

== Terminalen trin 4 ==

Oplæg til de kommandoer som afsnittene skal omhandle

Terminalen trin 1

sudo apt-get install purge lsb_release -a uname -a lspci lsusb top

Terminalen trin 2

gksudo shutdown cd cp mkdir mv rm && ; -y -f man

Terminalen trin 3

cat /proc/cpuinfo apt-cache search whereis locate lsb_release -a && uname -a && lspci && lsusb

Terminalen trin 4

sudo apt-get install -y pastebinit ; lsb_release -a > ~/gpuinfo ; uname -a >> ~/gpuinfo ; sudo lspci -knn | grep -A 3 VGA >> ~/gpuinfo ; cat /proc/driver/nvidia/version >> ~/gpuinfo ; lspci -v >> ~/gpuinfo && lspci -vv >> ~/gpuinfo ; lshw -C display >> ~/gpuinfo ; xrandr >> ~/gpuinfo ; pastebinit -b http://paste.ubuntu.com ~/gpuinfo

sudo apt-get remove --purge icedtea-6-jre-cacao icedtea6-plugin openjdk-6-dbg openjdk-6-demo openjdk-6-doc openjdk-6-jdk openjdk-6-jre openjdk-6-jre-headless openjdk-6-jre-lib openjdk-6-source sun-java6-jdk sun-java6-bin sun-java6-fonts sun-java6-jre sun-java6-plugin && sudo apt-get install sun-java6-jdk sun-java6-bin sun-java6-fonts sun-java6-jre sun-java6-plugin && sudo update-alternatives --config java && sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade

sudo apt-get remove -y --purge flashplugin-installer flashplugin-nonfree gnash gnash-common libflashsupport mozilla-plugin-gnash nspluginwrapper swfdec-mozilla adobe-flashplugin && sudo rm -f /usr/lib/mozilla/plugins/*flash* ~/.mozilla/plugins/*flash*so /usr/lib/firefox-addons/plugins/libflashplayer.so /usr/lib/mozilla/plugins/libflashplayer.so ~/.wine/dosdevices/c:/windows/system32/Macromed/Flash /usr/lib/chromium-browser/plugins/libflashplayer.so /usr/lib/flashplugin-installer/libflashplayer.so /usr/share/ubufox/plugins/libflashplayer.so && sudo dpkg -r --force-remove-reinstreq flashplugin-nonfree && sudo apt-get install -y flashplugin-installer flashplugin-nonfree && sudo ln -s /usr/lib/mozilla/plugins/flashplugin-alternative.so /usr/lib/firefox-addons/plugins/libflashplayer.so && sudo apt-get autoremove -y --force-yes && sudo apt-get update -y && sudo apt-get upgrade -y

sudo apt-get install -y pastebinit && lsb_release -a > ~/netinfo && uname -a >> ~/netinfo && lspci >> ~/netinfo && lsusb >> ~/netinfo && sudo lshw -C Network >> ~/netinfo && >> ~/netinfo && ifconfig >> ~/netinfo && sudo iwconfig >> ~/netinfo && nm-tool >> ~/netinfo && apt-cache policy usb-modeswitch-data >> ~/netinfo && apt-cache show usb-modeswitch-data >> ~/netinfo && apt-cache policy usb-modeswitch >> ~/netinfo && apt-cache show usb-modeswitch >> ~/netinfo && apt-cache policy network-manager >> ~/netinfo && apt-cache show network-manager >> ~/netinfo && rfkill list >> ~/netinfo && sudo lsmod >> ~/netinfo && sudo iwlist scan >> ~/netinfo && pastebinit -b http://paste.ubuntu.com ~/netinfo

Oplæg til foredragene

Terminalen trin 1

Oplæg til "terminalen for begyndere".

Godaften, mit navn er Christian Arvai og det er mig som vil stå for det meste af aftenens emne. Vi vil i dag gennemgå og besvare spørgsmål om "terminalen for begyndere", samt brugen af kommandoer i Ubuntu, og hvis i har spørgsmål undervejs, vil jeg efter bedste evne besvare dem løbende.

Nu kender jeg jo i forvejen flere navne herinde, men det kunne være hyggeligt med en lille præsentation først, så jeg lægger ud: Jeg hedder Christian Arvai og er 36 år. Bor på Lolland. Redaktør i ubuntudanmark.dk's forum og Mentor i den nye ordning i forum.

Hvis der kommer andre til senere kan de jo lige præsenterer sig selv, ellers går vi videre.

Der skal også være noget om hvordan lernid fungerer, bl.a. at man stiller spm. ved først at trykke på Spørgsmål-knappen og så skrive sit spørgsmål i chatrummet og trykke <enter> (laoshi)

Vi starter med at slå op på http://www.freedomnotbeer.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=58 , hvor den grundlæggende metode er beskrevet. Dem af jer som bruger Ubuntu 11.04 og Unity skrivebodsmiljøet, kan finde terminalen ved at vælge "Programmer" ude i Unitypanelet.

I kan også starte terminalen ved at trykke på tasterne <ctrl>+<alt>+t

Er i færdige og har forstået guiden nu ? <y/n>

Hvorfor installere lernid? - det skal de jo have gjort før de kan begynde. Er det ikke bedre at finde et lille program som måske ikke alle har? (laoshi)

Godt, så går vi lidt videre. I guiden er der vist hvordan man installere programmen "lernid". Prøv at gøre som i guiden, og installere programmet med denne kommando: sudo apt-get install lernid

Virkede det for alle ? <y/n>

Terminalen trin 2

Terminalen trin 3

Terminalen trin 4

ubuntu-dk/lernid/terminal1 (last edited 2011-09-01 21:43:51 by 85)