terminal1

Differences between revisions 18 and 21 (spanning 3 versions)
Revision 18 as of 2011-07-28 11:59:01
Size: 15616
Editor: 85
Comment:
Revision 21 as of 2011-07-28 12:09:42
Size: 16729
Editor: 93
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 13: Line 13:

<laoshi>: Det er meget vigtigt! Korte sætninger, og giv god tid til at folk kan læse det, inden næste par sætninger fyres af. Underviseren kan f.eks.læse dem højt for sig selv i alm. læsetempo, og så lægge 5-8 sekunder til, inden næste portion. Og meget mere, når det er en instruktion til folk om at gøre noget. Evt. kan man jo spørge: klar til at gå videre? og lade folk skrive - hvis de hænger bagud.
Line 151: Line 153:
http://ubuntudanmark.dk/wp-content/uploads/2011/07/T_1_1.png
Line 153: Line 157:
http://ubuntudanmark.dk/wp-content/uploads/2011/07/T_1_2.png
Line 159: Line 165:
[slide 1] http://ubuntudanmark.dk/wp-content/uploads/2011/07/T_1_3.png
Line 169: Line 175:
[slide 2] http://ubuntudanmark.dk/wp-content/uploads/2011/07/T_1_4.png
Line 177: Line 183:
[slide 3] http://ubuntudanmark.dk/wp-content/uploads/2011/07/T_1_5.png
Line 185: Line 191:
[slide 4] http://ubuntudanmark.dk/wp-content/uploads/2011/07/T_1_6.png
Line 193: Line 199:
[slide 5] http://ubuntudanmark.dk/wp-content/uploads/2011/07/T_1_7.png
Line 201: Line 207:
[slide 6] http://ubuntudanmark.dk/wp-content/uploads/2011/07/T_1_8.png
Line 213: Line 219:
[slide 7] http://ubuntudanmark.dk/wp-content/uploads/2011/07/T_1_9.png
Line 219: Line 225:
[slide 8] http://ubuntudanmark.dk/wp-content/uploads/2011/07/T_1_10.png
Line 241: Line 247:
[slide 9] http://ubuntudanmark.dk/wp-content/uploads/2011/07/T_1_11.png
Line 251: Line 257:
[slide 10] http://ubuntudanmark.dk/wp-content/uploads/2011/07/T_1_12.png
Line 263: Line 269:
[slide 11] http://ubuntudanmark.dk/wp-content/uploads/2011/07/T_1_13.png

Oplæg til arbejdet med at lave foredragende

<christian arvai> Jeg tror at vi skal sætte det til 10 sessioner, så vi holder os til 45 min pr gang, incl ca 15 min til intro og besvarelse af spørgsmål.

Jeg vil også mene at vi skal lave det så man er 2 der er tilknyttet hvert foredrag, så en holder selve foredraget, og en anden står klar til at besvare evt spørgsmål, så vi ikke går helt i stå ved SP.

Ideen pt er at vi skal lave det første oplæg klart, og så kører en "betaaften" med lernid. Så vi kan se hvordan det passer med længden, og få testet lernid med flere brugere aktive.

EN lille ting vi skal være opmærksomme på er hvordan vi skriver oplæggende, jeg havde først skrevet dem som man ville i et indlæg i forum, men hvis sætningerne bliver lange, bliver det uoverskueligt i chatten i Lernid, så derfor har jeg nu lavet linjeafstand (man kan se det i oplæg 1).

<laoshi>: Det er meget vigtigt! Korte sætninger, og giv god tid til at folk kan læse det, inden næste par sætninger fyres af. Underviseren kan f.eks.læse dem højt for sig selv i alm. læsetempo, og så lægge 5-8 sekunder til, inden næste portion. Og meget mere, når det er en instruktion til folk om at gøre noget. Evt. kan man jo spørge: klar til at gå videre? og lade folk skrive - hvis de hænger bagud.

Oplæg til de kommandoer som afsnittene skal omhandle

Vi skal prøve at fordele kommandoerne sådan at sværhedsgraden er delt op efter de 10 sessioner. Skriv kommandoerne ind efter bedste evne, vi kan altid sortere i dem senere.

Scott Grannemans systematik

Grundlæggende

ls (med mange gode options), pwd, cd, touch, mkdir, cp, mv, rm, rmdir, su

Lær mere om kommandoer

man, info, whereis, whatis, apropos, which

Byggeklodser

;, &&, ||, $(), |, >, >>, <

Arbejde med filer

Se filer

cat, less, head, tail

Printe

(gider vi ikke bruge)

Ejerskab og tilladelser

chgrp, chown, chmod

Arkivering og komprimering

zip, unzip, gzip, gunzip, bzip2, bunzip2,-cf,-zcvf,-zvtf,-zxvf

Finde ting

Let at finde ting

locate, updatedb, grep

find

find (med mange options)

Environment

history, !!, alias, unalias

Din shell

Overvåge systemressourcer

ps (med options), kill, top, lsof, df, du

Installere software

apt (og her skal vi da også have aptitude)

Netværk

ifconfig, ping, traceroute, host, iwconfig, dhclient, ifup, ifdown, route, ssh, sftp, rsync, wget, curl

Terminalen trin 1

sudo apt-get install purge lsb_release -a uname -a lspci lsusb top

Terminalen trin 2

gksudo shutdown cd cp mkdir mv rm && ; -y -f man

Terminalen trin 3

cat /proc/cpuinfo apt-cache search whereis locate lsb_release -a && uname -a && lspci && lsusb

Terminalen trin 4

Terminalen trin 5

Terminalen trin 6

Terminalen trin 7

Terminalen trin 8

Terminalen trin 9

Terminalen trin 10

sudo apt-get install -y pastebinit ; lsb_release -a > ~/gpuinfo ; uname -a >> ~/gpuinfo ; sudo lspci -knn | grep -A 3 VGA >> ~/gpuinfo ; cat /proc/driver/nvidia/version >> ~/gpuinfo ; lspci -v >> ~/gpuinfo && lspci -vv >> ~/gpuinfo ; lshw -C display >> ~/gpuinfo ; xrandr >> ~/gpuinfo ; pastebinit -b http://paste.ubuntu.com ~/gpuinfo

sudo apt-get remove --purge icedtea-6-jre-cacao icedtea6-plugin openjdk-6-dbg openjdk-6-demo openjdk-6-doc openjdk-6-jdk openjdk-6-jre openjdk-6-jre-headless openjdk-6-jre-lib openjdk-6-source sun-java6-jdk sun-java6-bin sun-java6-fonts sun-java6-jre sun-java6-plugin && sudo apt-get install sun-java6-jdk sun-java6-bin sun-java6-fonts sun-java6-jre sun-java6-plugin && sudo update-alternatives --config java && sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade

sudo apt-get remove -y --purge flashplugin-installer flashplugin-nonfree gnash gnash-common libflashsupport mozilla-plugin-gnash nspluginwrapper swfdec-mozilla adobe-flashplugin && sudo rm -f /usr/lib/mozilla/plugins/*flash* ~/.mozilla/plugins/*flash*so /usr/lib/firefox-addons/plugins/libflashplayer.so /usr/lib/mozilla/plugins/libflashplayer.so ~/.wine/dosdevices/c:/windows/system32/Macromed/Flash /usr/lib/chromium-browser/plugins/libflashplayer.so /usr/lib/flashplugin-installer/libflashplayer.so /usr/share/ubufox/plugins/libflashplayer.so && sudo dpkg -r --force-remove-reinstreq flashplugin-nonfree && sudo apt-get install -y flashplugin-installer flashplugin-nonfree && sudo ln -s /usr/lib/mozilla/plugins/flashplugin-alternative.so /usr/lib/firefox-addons/plugins/libflashplayer.so && sudo apt-get autoremove -y --force-yes && sudo apt-get update -y && sudo apt-get upgrade -y

sudo apt-get install -y pastebinit && lsb_release -a > ~/netinfo && uname -a >> ~/netinfo && lspci >> ~/netinfo && lsusb >> ~/netinfo && sudo lshw -C Network >> ~/netinfo && >> ~/netinfo && ifconfig >> ~/netinfo && sudo iwconfig >> ~/netinfo && nm-tool >> ~/netinfo && apt-cache policy usb-modeswitch-data >> ~/netinfo && apt-cache show usb-modeswitch-data >> ~/netinfo && apt-cache policy usb-modeswitch >> ~/netinfo && apt-cache show usb-modeswitch >> ~/netinfo && apt-cache policy network-manager >> ~/netinfo && apt-cache show network-manager >> ~/netinfo && rfkill list >> ~/netinfo && sudo lsmod >> ~/netinfo && sudo iwlist scan >> ~/netinfo && pastebinit -b http://paste.ubuntu.com ~/netinfo

Oplæg til foredragene

Her kan vi lave oplæggende til selve foredragende. Alle relevante links til feks. hjemmesider, slides og billeder bør komme med her. Slides kan hostes som PDF på forum's server.

Terminalen trin 1

Oplæg til "terminalen for begyndere 1".

Godaften, mit navn er Christian Arvai og det er mig som vil stå for det meste af aftenens emne.

Vi vil i dag gennemgå og besvare spørgsmål om "terminalen for begyndere", samt brugen af kommandoer i Ubuntu.

Hvis i har spørgsmål undervejs, vil disse efter bedste evne blive besvaret løbende.

Da vi bruger programmet Lernid til disse foredrag, vil det, som nævnt i tråden i forum om denne aftens foredrag, være en fordel hvis i har læst guiden om Lernid før i loggede på, men ellers er linket til guiden her http://ubuntudanmark.dk/forum/viewtopic.php?f=11&t=14255

Hvis du klikker på spørgsmåls-knappen og skriver dit spørgsmål, vil classbot registrere spørgsmålet og instruktøren får dem serveret efterhånden så de bliver besvaret.

Udvis almindelig høflighed på chatten, hvis der er andre som er i gang med at skrive om noget, så vent lige til samtalen er færdig.

Og nu til det store spørgsmål : Hvad kan man så bruge terminalen til ?

Lad os slå fast med det samme, Ubuntu har jo, som mange af jer nok ved, indbygget et Softwarecenter (GUI = Graphical user interface), hvor man har mulighed for at installere på den grafiske metode.

De fleste har nok hørt om at "Linux er kun for de langhårede nørder", og dette passede også rimeligt godt - for 10 år siden, men udviklingen er heldigvis gået stærkt, så nu tilbyder Ubuntu både den grafiske og den kommandobaserede mulighed.

Terminalen er et værktøj som kan bruges til de fleste opgaver, lige fra at installere programmer, og til at fejlsøge med. Terminalen er baseret på brugen af kommandolinjer hvilket også kaldes CLI = Command line interface.

Hvis vi skal sammenligne med Windows, er terminalen tæt på det som man måske kender fra Windows CMD = Command prompt disambiguation, og/eller det gamle DOS = Disk Operating System, men er bygget op så man har mange flere muligheder, så den er meget mere brugbar for alm. brugere.

Terminalen er også så simpel at lære at bruge, at man med bare lidt kendskab til terminalen kan lette udførelsen af mange opgaver, og lave tryllerier som man ikke kan med GUI.

Faktisk er planen at i gerne skulle kunne installere og afinstallere programmer via terminalen efter denne session, så vi må nok hellere komme i gang med det sjove.

Vi starter med en kort forklaring om hvor man finder terminalen:

http://ubuntudanmark.dk/wp-content/uploads/2011/07/T_1_1.png

Dem af jer som bruger Ubuntu 11.04 og Unity skrivebordsmiljøet, kan finde terminalen ved at vælge "Programmer" ude i Unitypanelet. En let måde at finde den på er: klik på ikonet i øverste venstre hjørne. Når 'tavlen' kommer frem, så skriv ter i søgefeltet, så dukker ikonet for terminalen op. Tryk på det, og så åbner den. I kan også få 'tavlen' frem ved at trykke på <windowstast> + a og så vælge terminalen blandt de programmer som kommer frem. Måske skal I også her skrive ter i søgefeltet, hvis I ikke har brugt terminalen før.

http://ubuntudanmark.dk/wp-content/uploads/2011/07/T_1_2.png

På ældre udgaver en 11.04, og/eller hvis man bruger Gnome skrivebordsmiljøet, kan man finde terminalen under programmer->tilbehør->terminal.

I kan også starte terminalen ved at trykke på tasterne Ctrl+Alt+t

Nu skulle i have en terminal åbnet, som vist på dette billede :

http://ubuntudanmark.dk/wp-content/uploads/2011/07/T_1_3.png

Et lille trick vil være at man bruger Ctrl+Shift+c og Ctrl+Shift+v til at kopiere kommandoerne ind i terminalen, marker den ønskede kommando, tryk Ctrl+Shift+c for at kopiere den, klik på terminalen, og tryk Ctrl+Shift+v for at indsætte kommandoen i terminalen.

Ved de relativt korte kommandoer, som vi skal kigge på i dag, vil det ikke være så svært at skrive dem selv, men hvis man kommer til en kommando som er meget lang, er det både hurtigere og mere sikkert at kopiere kommandoen ind i terminalen.

Dem af jer som har en mus med scroolhjul, kan også bare markere kommandoerne, klikke på terminalen, og klikke på scroolhjulet. Dette vil også kopiere en kommando ind i terminalen.

Nu skulle vi være klar til at lære lidt om kommandoerne, vi starter med "sudo":

http://ubuntudanmark.dk/wp-content/uploads/2011/07/T_1_4.png

"sudo" betyder "SuperUser DO" og giver de nødvendige rettigheder til bla. at installere programmer i Ubuntu, alt som køres med "sudo" kræver at der indtastes password, men det kommer vi til senere.

Man bør være opmærksom på hvad man køre med "sudo", for kommandoen giver alle rettigheder, og man kan ændre ved stort set alt i Ubuntu med den, hvilket man lige skal tænke over, hvis man feks. vil slette filer (man kan faktisk slettet så meget, at man skal lave en ny install af Ubuntu).

Vi går videre og skriver "apt-get":

http://ubuntudanmark.dk/wp-content/uploads/2011/07/T_1_5.png

"apt-get" står for "APT package handling utility" og er en kommando som man bruger til at installere og afinstallere pakker med.

"apt-get" er standard i Ubuntu til pakkehåndtering, og Synaptic og Softwarecenteret virker ved at kontakte "apt-get".

Vi går videre og skriver "install":

http://ubuntudanmark.dk/wp-content/uploads/2011/07/T_1_6.png

"install" står for "copy files and set attributes" og bruges, sammen med apt-get til at installere pakker med.

Der er en del tilvalg som man kan lave til "install", hvor en af de mest brugte nok er "install -y", hvor "-y" betyder at du på forhånd godkender pakkevalget, hvilket man ellers vil blive spurgt om når kommandoen køres.

Så er vi nået så langt at vi kan vælge hvilken pakke vi vil installere, jeg har til dette eksempel valgt "frozen-bubble", som er et spil der ikke fylder ret meget. Så skriv frozen-bubble i terminalen:

http://ubuntudanmark.dk/wp-content/uploads/2011/07/T_1_7.png

Som vist på billedet skulle den samlede kommando nu hedde: sudo apt-get install frozen-bubble

Vi prøver at kører den ved at vælge "Enter". Der vil komme en besked om at man skal indtaste sit [sudo] password, dette er det samme som loginkoden.

Når man indtaster sit password i Ubuntu, kommer der ikke ********* som der gør i Windows (koden er usynlig imens man skriver den), man skal blot skrive sit password og trykke "Enter", så virker det efter hensigten.

http://ubuntudanmark.dk/wp-content/uploads/2011/07/T_1_8.png

Frozen-bubble vil nu blive installeret, og man skal blot lade den køre færdig, hvorefter spillet ligger under Spil>Arkade>Frozen-bubble

Var der nogle af jer som IKKE kunne installere spillet ? <Virker det/Virker det ikke>

Det var så hvordan man installere programmer, nu går vi videre og kigger på hvordan man afinstallere dem.

For at afinstallere/fjerne programmer, skal man i terminalen bruge kommandoen "purge", i stedet for "install" som man brugte ved installering. Vi skriver derfor følgende kommando:

sudo apt-get purge frozen-bubble

http://ubuntudanmark.dk/wp-content/uploads/2011/07/T_1_9.png

Efterfuldt af "Enter" og password.

Terminalen vil nu begynde afinstallationen, men man vil blive spurgt om : Vil du fortsætte [J/n]? Hvor man skal trykke på "j" og "Enter" hvis man gerne vil forsætte.

http://ubuntudanmark.dk/wp-content/uploads/2011/07/T_1_10.png

Frozen-bubble er nu afinstalleret. Var der nogle af jer som IKKE kunne afinstallere spillet ? <Virker det/Virker det ikke>

Jeg nævnte tidlige "install -y", hvor "-y" betyder at du på forhånd godkender pakkevalget.

Men "-y" kan også bruges sammen med "purge", så hvis man vil undgå "Vil du fortsætte [J/n]?", kan man tilføje "-y" så kommandoen ser sådan her ud:

sudo apt-get purge -y frozen-bubble

Hvilket vil gøre at terminalen ikke stopper op for at få bekræftet dit valg.

Vi går videre og kigger på hvordan man kan installere/afinstallere flere pakker i samme kommando.

I dette eksempel vil vi installere disse 4 pakker - sysinfo, rar, p7zip og aptitude.

Som i allerede har fået af vide, skal vi starte med at skrive "sudo apt-get install" når man installere, men vi kan lige tage "-y" med i dette eksempel, så i vender jer lidt til at bruge det.

Så vi starter med at skrive følgende:

sudo apt-get install -y

http://ubuntudanmark.dk/wp-content/uploads/2011/07/T_1_11.png

Vi skal så have de 4 pakker med i kommandoen, man sætter dem ind, så er der et enkelt mellemrum i mellem hver pakke "sysinfo rar p7zip aptitude".

Hvis man glemmer et mellemrum i mellem pakkerne, vil kommandoen ikke virke. Da det, nu sammensatte programnavn, ikke findes i pakkearkivet.

Så vi tilføjer pakkerne "sysinfo rar p7zip aptitude", så kommandoen ser sådan her ud:

sudo apt-get install -y sysinfo rar p7zip aptitude

http://ubuntudanmark.dk/wp-content/uploads/2011/07/T_1_12.png

Efterfuldt af "Enter" og password.

Nu skulle i gerne have fået installeret de 4 pakker, dog kan der være nogle af jer som havde de pakker i forvejen, og derfor fik en melding om at pakken/pakkerne "er i forvejen den nyeste version."

Var der nogle af jer som IKKE kunne installere programmerne ? <Virker det/Virker det ikke>

Nu går vi videre og afinstallere dem igen, som tidligere nævnt erstattes "install" med "purge", så kommandoen ser sådan her ud:

sudo apt-get purge -y sysinfo rar p7zip aptitude

http://ubuntudanmark.dk/wp-content/uploads/2011/07/T_1_13.png

Efterfuldt af "Enter" og password.

Nu skulle i alle have fået afinstalleret pakkerne, var der nogle som det ikke lykkedes for ? <Virker det/Virker det ikke>

Jeg vil i øvrigt anbefale at man har de 4 pakker installeret. Hvis i vil følge mit råd, så kør lige kommandoen der installere dem igen nu.

Er her nogle spørgsmål til det som vi har gennemgået indtil nu ? <ja/nej>

Hvis i skulle være interesserede i det, er hele oplægget til denne session lagt op på Wiki https://wiki.ubuntu.com/ubuntu-dk/lernid/terminal1#Terminalen_trin_1-1

Og i kan så altid læse det igennem igen, hvis der skulle være noget der smutter med tiden.

Som tiden flyver når man er i godt selskab. Jeg vil runde aftenen af med at sige tak for en hyggelig session, og jeg håber at i lærte noget som i kan bruge fremover.

Jeg håber også at i kigger forbi næste gang at vi har foredragsaften, tidspunktet står under "Tidsplan" i Lernid, og vi vil også skrive om det i forum.

SESSION AFSLUTTET.

Terminalen trin 2

Terminalen trin 3

Terminalen trin 4

Terminalen trin 5

Terminalen trin 6

Terminalen trin 7

Terminalen trin 8

Terminalen trin 9

Terminalen trin 10

ubuntu-dk/lernid/terminal1 (last edited 2011-09-01 21:43:51 by 85)