UbuntuGlobalJam032010

Differences between revisions 2 and 3
Revision 2 as of 2010-02-11 16:09:27
Size: 1272
Editor: 168
Comment:
Revision 3 as of 2010-02-11 16:11:40
Size: 1241
Editor: 203
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 10: Line 10:
Pregunteu a la recepció a quina sala ens ubiquen.

 {{attachment:CatalanTeam/JauntyJackalope/accessibilitat 1.bmp|align="left"|width=50}} Espais accessibles per a persones amb mobilitat reduïda.
Line 21: Line 18:
  * Ha de ser un lloc completament adaptat per a persones amb mobilitat reduïda. {{attachment:CatalanTeam/JauntyJackalope/accessibilitat 1.bmp|align="left"|width=50}}

Aquesta pàgina acollirà la informació sobre l'Ubuntu Global Jam que efectuarem el 27 de març de 2010

 • Horari: es proposa de 10h a 13:30h del matí, aturada per dinar, i seguir de 15h fins a les 18h.

 • Lloc: A determinar

 • Requeriments :

  • Electricitat: un munt d'endolls i allargadors amb lladres si són lluny de les taules.
  • Connectivitat: connexió sense fils i, a poder ser, per ethernet per a qui tingui problemes amb el wifi.
  • Taules i cadires per poder treballar
  • Un projector
  • Una mica de beguda i menjar ja seria massa... Smile :)

  • Ha de ser un lloc completament adaptat per a persones amb mobilitat reduïda. align="left"

 • Participants:

Activitats previstes

 • Marató de traducció (proposta)

Altres possibles activitats

Informació addicional

Rètols per a la promoció

CatalanTeam/Activitats/UbuntuGlobalJam032010 (last edited 2010-04-01 23:01:07 by 62)