Audiollibre

Differences between revisions 6 and 7
Revision 6 as of 2008-06-08 21:07:17
Size: 2489
Editor: 25
Comment:
Revision 7 as of 2008-06-08 21:14:03
Size: 2601
Editor: 25
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 29: Line 29:
 # Els dos primers scripts només són necessaris per a dividir un llibre en capítols i transformar aquests capítols amb un arxiu (pista) d'àudio per a cada capítols. Si només volem fer un arxiu d'àudio, només cal el tercer script.
 #1 Els dos primers scripts només són necessaris per a dividir un llibre en capítols i transformar aquests capítols amb un arxiu (pista) d'àudio per a cada capítols. Si només volem fer un arxiu d'àudio, només cal el tercer script.
Line 36: Line 35:
 # El Projecte Gutemberg (conté obres en format txt)

 # Viquillibres

 # Cultura Lliure
 #1 [http://www.gutenberg.org/browse/languages/ca El Projecte Gutemberg] (conté obres en format txt)
 # [http://ca.wikibooks.org/wiki/Portada Viquillibres]
 # [http://www.culturalliure.org/ Cultura Lliure]

Include(CatalanTeam/Capçalera)

Com fer un audiollibre en català, amb Ubuntu

Resum: Indiquem com fer un audiollibre en català, amb les Ubuntu, Festival i les [https://wiki.ubuntu.com/CatalanTeam/Tutorials/SíntesiDeVeu/ veus catalanes] del Festcat.

Instal·lació

Primer cal instal·lar les [https://wiki.ubuntu.com/CatalanTeam/Tutorials/SíntesiDeVeu/ veus catalanes del Festcat com s'indica aquí].

Baixem aquests tres scripts i els desem en una carpeta:

attachement:audiollibre.sh Converteix un arxiu de text a mp3, separant els capítols i llegint-los amb Festival

attachement:divcapitols.sh Separa un arxiu.txt en els seu capítols

[https://wiki.ubuntu.com/CatalanTeam/Tutorials/S%c3%adntesiDeVeu/Scripts?action=AttachFile&do=get&target=text2mp3.sh text2mp3] Converteix un arxiu de text a mp3 llegint-lo amb Festival

I els hi donem permisos d'execució fent, en un terminal:

{{{$ chmod 755 audiollibre.sh $ chmod 755 divcapitols.sh $ chmod 755 text2mp3.sh }}}

Notes:

On trobar llibres de text en català

Hi ha molts llocs, com ara:

Ús

Suposant que els capítols del llibre comencin amb una línia del tipus "Capítol XX", farem:

{{{$ bash audiollibre.sh arxiu.txt [autor] }}}

Convé que el nom de l'arxiu.txt coincideixi amb el títol del llibre, amb caràcters de subratllat ("_") per al espais.

I si tot es correcte, es crearan dos arxius per a cada capítol XX del llibre, que es diran:

{{{Titol_del_llibre_-_Capitol_XX.txt Titol_del_llibre_-_Capitol_XX.mp3 }}}

CatalanTeam/Tutorials/SíntesiDeVeu/Audiollibre (last edited 2010-02-21 14:21:48 by 73)