SweLoCoReboot

Introduction

Svenska

Projekt med fokus på att bygga en LoCo-struktur från grunden inkl. organisatorisk modell baserad på grupper enl. Ubuntu's rekommendationer. Detta är ett fristående projekt men ämnat för medlemmarna i det Svenska Ubuntu-LoCo't.

Bas:

* Portal byggd i Wordpress med nyhetsflöde, twitter m.m. Struktur för f.a.q, guider, nedladdningssida, information om Ubuntu- och LoCo't.

* Planet för bloggar

* Ubuntu dokumentation/manual

* Forum byggt i phpBB bryggat mot Wordpress

* AjaxChat bryggat mot phpBB

* Chat-GUI för IRC

* Mobila teman för portal och forum

English

Project aimed to build a LoCo from scratch incl. an organization based on divisional structure as per Ubuntu LoCo guidelines. This is a stand alone project but intended for the members of the Swedish LoCo.

Base:

* Portal build on Wordpress with Ubuntu-news, latest tweets a.s.o. Structure for f.a.q, guides, downloads and information about Ubuntu and the LoCo.

* Planet for weblogs.

* Ubuntu documentation/manual.

* Forum built on phpBB bridged with Wordpress.

* AjaxChat bridged with phpBB.

* Chat-GUI for IRC

* Mobile interface for the portal and forum

Contact

E-mail: gnuboxer@gmail.com (Farmfield)

How to Contribute

Mer info inom kort!

Projects

https://launchpad.net/ubuntu-se-reboot

Launchpad Membership Policy

Mer info inom kort!

Meetings

Mer info inom kort!


Sub-pages :CategoryUbuntuTeams

SweLoCoReboot (last edited 2011-01-03 18:33:46 by farmfield)