protokoll

Protokoll IRC-möte torsdagen den 22 mars 2012

Närvarande

christoffer

HakanS

realubot

maxjezy

HakanS öppnade mötet 20:30.

1. Val av mötesordförande.

HakanS valdes till mötets ordförande.

2. Val av protokollförare.

Christoffer valdes till protokollförare.

3. Godkännande av protokoll från föregående möte.

https://wiki.ubuntu.com/SwedishTeam/M%C3%B6te/IRCM%C3%B6te18/protokoll

Protokollet godkändes.

4. [Beslut] Planering inför val av Team Leader och Team Contact (HakanS)

Inget beslut togs. HakanS har kontaktat peetra angående att vara valförättare men inte fått svar än. Inväntar svar, efter svar kontaktar HakanS sändlistan och LoCo-forumet angående om vi har en valförrättare eller ej samt eventuell fortsättning om valproceduren(hur vi ska gå vidare om vi inte har någon valförrättare).

5. Avrapportering från projektgrupperna.

Videoguider projektet har kommit igång och har fyra guider färdiga. https://wiki.ubuntu.com/SwedishTeam/Videoguider/filmer / http://vimeo.com/groups/videoguider . Kommande veckor handlar om att skapa fler filmer och få in kritik på det som är gjort samt hur vi kan utveckla filmerna till det bättre. Vi vill även ha in åsikter om vilka ämnen vi ska göra filmer om.

6. Planering av jobb inför nästa möte

realubot, ser över våran wiki som ska få sig en rejäl uppdatering. Först och främst flera varningstexter som varnar för gamla guider samt lite nytt fräscht innehåll med nya guider. realubot ska även se över möjligheten att länka till videoguiderna som nämns ovan från Wikin på ett smidigt sätt.

HakanS jobbar vidare med valet enligt punkt 4 ovan.

Både HakanS och Christoffer har varit i kontakt med jo-erland och SlimG som är kontaktperson respektive webmaster för det Norska LoCot. Samarbetet ska fortsätta framöver, exakt vad det ska innebära är fortfarande oklart.

7. Tidpunkt för nästa möte

Onsdagen den 11e april 2012, 20:30

Mötet avslutades 21:27.

SwedishTeam/Möte/IRCMöte19/protokoll (last edited 2012-03-26 18:05:35 by christoffer-holmstedt)