protokoll

Protokoll IRC-möte torsdagen den 14 mars 2013

Närvarande

jan-janfriberg

gusnan

johanre

HakanS

1. Ordförande HakanS öppnade mötet

2. Val av protokollförare

jan-janfriberg valdes till protokollförare.

3. Godkännande av protokoll från föregående möte

Då det var så få deltagande valde mötet av vara informellt så denna punkt lämnades utan behandling.

4. Diskussion om val av Team Leader och Team Contact

Under mötet framkom det att deltagarna önskade förlänga valperioden från nuvarande sex månader till tolv månader. Då deltagarantalet på mötet var så lågt beslutade de deltagande att frågan ska avgöras med en omröstning på Launchpad för ett större antal loco-medlemmar ska kunna rösta.

HakanS tog på sig att skapa omröstningen nästa dag (fredag).

5. Kommande val

Johanre ställer upp som valförrättare. Valet genomförs med två veckors nomineringsperiod följd av två veckors val. Första nomineringsdagen är måndag den 18 mars och sista valdagen är måndag den 15 april.

6. Avrapportering från projektgrupperna

Det finns inget att rapportera.

7. Mötet avslutas

Då inget mer finns att tillföra avslutar ordförande HakanS mötet.

SwedishTeam/Möte/IRCMöte22/protokoll (last edited 2013-03-14 20:55:26 by jan-janfriberg)