Protokoll

Minnesanteckningar från IRC-möte den 7 oktober 2013

Deltagande på mötet är frippefriberg, trixon och JoWa.

Vid pennan frippefriberg

Då vårt team tappat sin Team Leader valde vi att ha ett mer informellt möte den här gången.

Vi valde att ha posten som Team Leader vakant under ytterligare en månad. Då vi tar upp frågan igen.

Ett orosmoment är att översättningsarbetet just nu går på sparlåga, det finns ingen som leder arbetet. Just nu är frippefriberg administratör i översättningsgruppen men känner att han inte har kunskap. Det är inte enkelt att hitta någon som är villig att ta på sig ledarrollen i översättningsarbetet men trixon kom med en bra idé, det kan finnas någon utanför Ubuntugemenskapen som vill jobba med tekniska översättningar och behöver referenser. Så vi behöver se utanför vår gemenskap.

Det är snart dags för Ubuntu 13.10 att släppas och vi diskuterade möjligheterna till releaseparty. Vi ska skapa en tråd på forumet där man kan planera aktiviteter runt om i landet.

Det som har hänt i vårt loco sedan förra mötet är att vi hade en översättningsaktivitet under Ubuntu Global Jam. Vi deltog även i Software Freedom Day i Örebro.

Nästa Ubuntu Developer Summit är den 19 – 21 november.

Därmed avslutas mötet.

SwedishTeam/Möte/IRCMöte27/Protokoll (last edited 2013-10-07 20:50:09 by jan-janfriberg)