Protokoll

Protokoll IRC-möte 28

Deltagande på mötet är fr33r1d3, frippefriberg, morpa och JoWa.

Som mötesordförande valdes fr33r1d3, och som protokollförare valdes frippefriberg.

När det gäller översättningsarbeten har Micke även känd som No1Viking tagit ett ansvar för att leda arbetet med översättningar. Vi ska hålla kontakt med honom och höra vilken hjälp han önskar.

När det gäller marknadsföringen är Twitterkontot aktivt och vi publicerar nyheter på vår portal. Under senaste UDS diskuterades loco-portalen och vi uppmanades att delta på den med information om aktiviteter. Vi får gärna ha information på svenska och det är bra om vi har bilder och gärna en sammanfattning på engelska. Vår nuvarande portal gör ingen skillnad på det som publiceras som nyhet, det kan vara både våra egna aktiviteter och annat som händer i Ubuntu-världen. Vi behöver ett rss-flöde med bara våra egna aktiviteter. Vi kontaktar Hund och HakanS med förfrågan om det går att lösa i den nuvarande lösningen, annars får vi göra en omstart med en ny plattform. Vi sak även försöka närma oss media med information och försöka få dem att skriva om Ubuntu.

I samband med att Ubuntu 14.04 släpps ska vi ha ett evenemang i Stockholm. Samordnare är frippefriberg och övriga festfixare är fr33r1d3, JoWa och morpa.

Forumet fungerar väl och vi har ett antal moderatorer som hanterar det. Men när det gäller teknik och administration är det mer osäkert. Peetra är inte aktiv i forumet längre. Så vi ska söka efter personer som är kunniga i plattformen.

När det gäller kallelser till våra möten ska vi använda verktyget som finns i loco-portalen. Och sedan skapa protokoll/mötesanteckningar på Wikin. Vi ska vara ute i god tid med datum och TL och TC samordnar sig så det inte blir dubbelinformation. Vi informerar om kommande möten på postlistan och i forumet. Samma dag som det är möte går vi ut med en påminnelse på postlistan och i forumet.

Loco Council jobbar med att verifierar alla Loco:s. De kommer att kontakta alla inför verifieringsprocessen. Vi ska skapa en wiki-sida med information inför verifieringsprocessen, och vi kommer att få hjälp med information om vad som ska finnas med där. Då vi är ett litet team kommer vi troligtvis inte att kontaktas före våren 2014, men vi finns med på listan. Det är en positiv stämning runt det nya loco Council och det arbete de utför just nu.

Morpa har idéer om hur översättningsarbetet kan utvecklas. Dels kan man ta hem .PO filer för att översätta och på så sätt få en bättre äversikt än att göra det sträng för sträng i Launchpad. Sedan kanske man skulle kunna skicka den på förgranskning (review) till en annan översättare eller till en lista innan man skickar in den i Launchpad. Och han presenterar även förslaget att vi ska ha återkommande träffar på IRC för översättare. Då man har ”översättningshackar”, och diskuterar olika översättningar för begrepp som är svåra att översätta. I samband med det har Anders W. I Linköping erbjudit sig att hålla i en Launchpad-utbildning. Vi ska kontakta Anders och No1Vikin.

SwedishTeam/Möte/IRCMöte28/Protokoll (last edited 2013-11-25 21:50:23 by jan-janfriberg)