Protokoll

Protokoll IRC-möte 29

Den 19 december 2013 klockan 20.00 – 21.45

Deltagare: fr33r1d3, JoWa, frippefriberg, GunnarHj, antec, HakanS, vulfgar.

1. Ordförande och sekreterare

Till mötesordförande valdes fr33r1d3 och till sekreterare valdes frippefriberg.

2. Rapport från Projektgrupper

No1Viking och morpa har bett om ett planeringsmöte för översättningsgruppen under mellandagarna. De vill strukturer och strategier i översättningsarbetet. Det här är ett viktigt arbete då kommande utgåva av Ubuntu kommer att vara en LTS.

Det finns ingen vidare information angående utbildning i LaunchPad. Men frågor till pontiella utbildare har skickats och förhoppningsvis kommer vi få till en utbildning.

3. Kommande val av Team Leader och Team Contact

Följande datum har beslutats för valet under våren 2014. Nomineringsperiod: 21 april till och med 4 maj. Valperiod: 12 maj till och med 25 maj.

4. Verifiering av vårt LoCo

För att anmäla vårt intresse att delta i en verifiering av vårt LoCo ska vi skapa en wiki-sida enligt en mall och mata in info i den. Då hamnar vår ansökan på LoCo Councils agenda.

Vi ska skapa en grupp för att förbereda en verifieringsansökan. Team Leader och Team Contact ingår i gruppen, övriga deltagare efterfrågas via forum och postlista.

5. Agenda för våren 2014

Vi har redan beslutat om att ha ett evenemang i Stockholm i samband med att 14.04 släpps. Vi kommer även att fortsätta ha Ubuntufika på olika platser.

Mötet beslutade även att börja leta information för att informera skolor och politiker om möjligheten av att använda Ubuntu i skolverksamhet.

Vi ska även försöka skapa material som press kan vara intresserade av att publicera.

6. Diskussion om forumets Café-avdelning

Efter en lång diskussion om forumets Café-avdelning, där allt från att stänga den helt till att öppna den utan restriktion var uppe för diskussion, tog mötet följande beslut.

Café-avdelning ska öppnas för läsning för alla, även ej inloggade, under en provperiod fram till nästa möte. Under denna provperiod kommer inte inläggen att indexeras av sökrobotar.

7. Övriga frågor

Nästa möta är den 19 januari 2014, klockan 20.00.

SwedishTeam/Möte/IRCMöte29/Protokoll (last edited 2013-12-19 21:23:03 by jan-janfriberg)