Protokoll

Protokoll IRC-möte 39

Den 16 december 2014 klockan 20:01–20:52

Deltagare: GunnarHj, johanre, JoWa, morpa, Ratatosk

IRC-logg: http://irclogs.ubuntu.com/2014/12/16/%23ubuntu-se-mote.html

1. Ordförande och sekreterare

Till mötesordförande valdes GunnarHj. Till sekreterare valdes JoWa.

2. Föregående mötes protokoll

Protokollet från förra mötet godkändes.

3. Projektgrupper – avstämning

morpa rapporterar att översättningen uppströms rullar på, och att uppdateringen till GTK+ 3.14 (i Ubuntu 15.04) är positiv, så de flesta översättningarna skett där. johanre meddelar att han skall städa i wikin och uppdatera servern under julen.

4. Att göra-lista

GunnarHj påminner om listan: http://ubuntu-se.org/drupal/node/3955

5. Representant på E-legitimationsdagen

JoWa meddelar att ingen har anmält intresse av att delta vid E-legitimationsdagen. GunnarHj meddelar att Osprey har sagt sig vara villig att delta, om finansieringen ordnas. GunnarHj föreslår att Serafim, Ratatosk, Osprey och GunnarHj utses till representanter för Ubuntu Sverige på E-legitimationsdagen den 4 februari 2015. Förslaget godtas och beslut enligt förslaget fattas. GunnarHj får i uppdrag att skicka iväg ansökan till Canonical.

6. Telefonapp för e-legitimering

Betydelsen av ett program för e-legitimering för Ubuntu-telefoner diskuteras, och den anses vara stor. Olika sätt för framtagandet av ett sådant program diskuteras, som ett oberoende program, skapat genom omvänd ingenjörskonst eller ett API, om FID publicerar ett sådant. Vidare om Android-program kan köras på Ubuntu-telefoner (oklart). Att FID skulle skapa ett nativt program för Ubuntu skulle sannolikt inte kräva så stora förändringar av programmet för Android.

7. Gammalt material på wikin

morpa föreslår att hela wikin stängs och görs tillgänglig som ett zip-arkiv, och påpekar att Canonicals wiki redan används. Beslut enligt morpas förslag fattas.

8. Smartare support?

GunnarHj framför att det generellt är bättre att hänvisa till strukturerad dokumentation (om sådan finns) än att ha lösningar på olika problem utspridda i olika forum. Inget konkret förslag presenteras, och frågan läggs till på att göra-listan.

9. Övriga frågor

morpa tar upp att tidigare förekommande tjafs på forumet till stor del har försvunnit. GunnarHj påpekar att tjafset försvann när problemet med BankID blev känt, och vi fick något att samla oss kring.

Nästa möte hålls tisdag den 10 februari 2015, kl. 20:00.

SwedishTeam/Möte/IRCMöte39/Protokoll (last edited 2014-12-17 17:21:46 by joakim-wallden)