Protokoll

Protokoll IRC-möte 46

Den 15 mars 2017 klockan 20:03–20:36

Deltagare: GunnarHj, bittin, JoWa

IRC-logg: https://irclogs.ubuntu.com/2017/03/15/%23ubuntu-se-mote.html

1. Val av mötesordförande och protokollförare

Till mötesordförande valdes GunnarHj. Till protokollförare valdes JoWa.

2. Föregående mötes protokoll

Protokollet från förra mötet godkändes.

3. Rapporter

Inga rapporter från gemenskapen. Rapport om översättningsarbetet efterfrågades.

Övrigt: GunnarHj rapporterar att Unity 8 gör framsteg i Ubuntu 17.04. Bittin rapporterar att Ubuntu Phone är på gång för Fairphone, och att Canonical hade ett stort bås på Mobile World Congress, där telefoner och sakernas internet visades upp.

4. Att göra-lista

https://ubuntu-se.org/drupal/node/3955 Inget att rapportera.

5. Övriga frågor

Bittin tar upp att informationen för IRC-kanalen ubuntu-se-mote inte har uppdaterats sedan 2014, samt att Ubuntu Sveriges sida Möte i Ubuntu Wiki har föråldrad information. Beslöts att JoWa skall kontakta HakanS om informationen för IRC-kanalen ubuntu-se-mote. Beslöts att JoWa och GunnarHj skall dryfta mötesdokumentationen.

GunnarHj tar upp att vi närmar oss tiden för val av kontaktperson (TC) och lagledare (TL). Beslöts att JoWa skall ta upp frågan med HakanS, som höll i valet 2016.

6. Tid för nästa möte.

Onsdag 17 maj 2017, kl. 20:00.

SwedishTeam/Möte/IRCMöte46/Protokoll (last edited 2017-03-15 20:45:31 by joakim-wallden)