protokoll

Protokoll IRC-Möte onsdagen den 2:a februari

HakanS öppnade mötet 19:35.


1. Val mötesordförande

HakanS valdes till mötesordförande

2. Val av protokollförare

Christoffer valdes till protokollförare

3. Godkännande av protokoll från senaste mötet

http://ubuntu-se.org/phpBB3/viewtopic.php?f=251&t=52629

Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

4. Tidpunkt för nästa möte

Förslaget inför mötet blev ändrat. Nästa möte är onsdagen den 16:e februari mellan 20:30 och 21:30.

5. Vilka får delta och vilka får rösta på Svenska Ubuntu gemenskapens möten?

Diskussionen handlade i stora drag om två saker. Att vi i dagsläget är för få under mötena för att införa sådana regler, de få som närvarar ska få rösträtt oavsett om de är med i launchpadgruppen(ubuntu-se) eller ej. Den andra delen i frågan handlade om att det inom föreningar generellt sett är det endast medlemmar som har rösträtt.

Mötet beslutade att inte införa några restriktioner på rösträttan. Tillsvidare har alla som närvarar rösträtt.

6. Valprocess av ny Team Contact

Förslag kom om att inte ha nyval innan ordinarie val i slutet av april samt förslag om att så fort som möjligt sätta igång för nyval.

Omröstning slutade i oavgjort, inget beslut i frågan. Frågan tas upp igen på nästa möte.

7. Diskussion och beslut om LoCots organisation.

Åsikter om att vi är för få för att besluta om detta samt att tidigare diskussioner på forum och via andra kommunikationskanaler bara går runt och runt lades fram. Vidare diskussion handlade om att organisationsförändringen enligt förslag från HakanS (http://www.ubuntu-se.org/phpBB3/viewtopic.php?p=429008#p429008) till största del handlar om att gå ifrån en Team Leader(TL) till en LoCo-ledning(administrativ grupp). En annan synpunkt som lades fram lyfte problematiken med att alla inom respektive arbetsgrupp måste godkänna nya medlemmar, med andra ord, det räcker med att en person kan säga nej så får denna inte vara med.

Mötet beslutade att bordlägga frågan till första mötet i april.

8. Kan peetra få server-login. Omröstning, Ja eller Nej

Diskussionen handlade till en början om mötet har mandat eller ej till att fatta ett beslut om detta. Peetra meddelade att hon har pratat med serveransvariga men att ingenting händer. Mötet röstade i frågan och godkände att Peetra kan bli serveradmin om övriga serveradmins godkänner detta.

Mötet ger sitt stöd till Peetra.


Mötet avslutades 22:21.

SwedishTeam/Möte/IRCMöte6/protokoll (last edited 2011-02-28 07:04:53 by christoffer-holmstedt)