Riktlinjer

IRC möte regler, struktur och kultur

Följande riktlinjer beskriver hur Ubuntu Sveriges online-möten på IRC sker. Syftet med riktlinjerna är att göra mötena mer strukturerade, så mötena går smidigare och snabbare, och att ge överblick över de saker som ska behandlas på mötena.

Mötena äger rum, om inte annat anges, i #ubuntu-se-mote på Libera Chat

Dagordningen kan hittas på https://wiki.ubuntu.com/SwedishTeam/M%C3%B6te/ Kallelse till möten

Kallelse till möten

Ansvarig för att kallelsen går ut enligt nedanstående punkter är Ubuntu-se Team Leader eller av denne utsedd person.

 1. Kallelse till nästa möte ska skickas till sändlistan (https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-se) senast 7 dagar innan mötet.

 2. Kallelse till nästa möte ska postas i egen tråd i LoCo-Sveriges forumkategori på ubuntu-se.org http://www.ubuntu-se.org/phpBB3/viewforum.php?f=251 senast 7 dagar innan mötet.

 3. Ovannämnda kallelse i forumet ska sättas/markers som globalt anslag på ubuntu-se.org forumet av en administratör eller moderator för forumet senast 5 dagar innan mötet.
 4. Datum och tid för nästa möte ska finnas i topic i IRC-kanalen #ubuntu-se-mote på IRC-nätverket Libera Chat senast 7 dagar innan mötet.
 5. Mötessidan/dagordningen för nästa möte ska finnas på https://wiki.ubuntu.com/SwedishTeam/M%C3%B6te/ senast 7 dagar innan mötet.

Regler för Dagordning

 • 1. Alla punkter som kräver ett beslut av IRC-mötet SKALL lämnas in senast fem dagar före mötet äger rum

  2. Alla punkter som kräver ett beslut av IRC-mötet SKALL sändas till diskussionen på sändlistan (http://lists.ubuntu.com/ubuntu-se) senast fem dagar innan mötet äger rum.

  3. Beslutpunkter som inte uppfyller dessa krav är inte giltiga och kan endast behandlas på mötet genom ett enhälligt positivt beslut av de närvarande.

  4. Alla punkter som INTE kräver ett beslut, kan påföras dagordningen fram till mötestiden, och skall vara märkta med [debatt]. Vid inledningen av mötet gör ordföranden en tidsram för punkten (t.ex. 20 min.), så mötet inte drar ut för långt på tiden.

  5. Beslutpunkter skall behandlas före debattpunkter, om det inte finns särskilda skäl att göra annorlunda.

Behandling av punkter på mötet

 • 1. Mötet börjar EXAKT på utsatt tid. Så var där 5 minuter tidigare! Om du anländer sent, så stör inte mötet med frågor. Först kollar vi vem som är närvarande. Man meddelar sin närvaro genom att säga sitt Launchpad-namn eller om det är samma som på mötet, så kan man lyfta på handen, såhär: o/

  2. Mötesordföranden styr mötet, och som utgångspunkt så är det ENDAST ordföranden som har ordet.

  3. Om man vill tala, markeras detta med ! (Utropstecken), och ordet tilldelas av mötesordföranden.

  4. Vid röstning ställs ja/nej-frågor eller fler-vals-frågor. Vid ja/nej-frågor besvaras de med +1 för JA, -1 för NEJ och 0 VET INTE/Likgiltig/Blank.

  5. Efter mötet är det mötesordförandens uppgift att skapa en ny mötessida på wikin: https://wiki.ubuntu.com/SwedishTeam/M%C3%B6te/

  6. Uppskjutna punkter sätts upp på nästa mötesdagordning

Protokollförarens roll

 • 1. Protokollförarens ansvar är att notera alla närvarande som har givit sig till känna, alla beslut som fattas och fördelningen av röster, samt de viktigaste punkterna i diskussionerna.

  2. Protokollföraren ska senast en vecka efter mötet skicka protokollet till sändlistan och skriva in det på wikin under mötet: https://wiki.ubuntu.com/SwedishTeam/M%C3%B6te/

Det är mötesordförandens roll att stänga ute deltagare som inte kan, eller vill, följa ovanstående riktlinjer vid upprepade tillfällen, och då dessa är en plåga för de andra deltagarna.

Kom ihåg att dessa riktlinjer för vårt gemensamma bästa, så vi kan få bättre möten, där vi kan uppnå mer. Riktlinjerna är strama, och alla ombeds respektera dem, så det finns utrymme för både 10, 20 och 50 deltagare på mötet, där alla vill säga något.

SwedishTeam/Möte/Riktlinjer (last edited 2021-05-28 08:29:33 by gunnarhj)