hu

Differences between revisions 1 and 2
Revision 1 as of 2010-09-03 09:44:19
Size: 1170
Editor: catv-89-134-231-165
Comment: Add original text
Revision 2 as of 2010-09-03 09:53:48
Size: 1315
Editor: catv-89-134-231-165
Comment: Initial Hungarian translation
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 1: Line 1:
From: The Ubuntu One Team <ubuntuone-support@canonical.com> From: Az Ubuntu One csapat <ubuntuone-support@canonical.com>
Line 3: Line 3:
Subject: Keep your digital life organized with Ubuntu One! Subject: Rendszerezze digitális életét az Ubuntu One segítségével!
Line 5: Line 5:
Not only will your documents, photos, music, and notes stay in sync
across all of your computers and with your personal cloud, but all of
your Evolution contacts will as well.
Nem csak dokumentumai, fotói, zenéi és jegyzetei maradnak szinkronban
számítógépei között és személyes adatfelhőjében, de minden Evolution névjegye is.
Line 9: Line 8:
Learn more about Ubuntu One at http://one.ubuntu.com/. Tudjon meg többet az Ubuntu Oneról a http://one.ubuntu.com/ oldalon.
Line 11: Line 10:
Already have an Ubuntu One account? Add your computer to your account
by launching the Ubuntu One Control Panel.
Már van Ubuntu One fiókja? Adja hozzá számítógépét a fiókjához
az Ubuntu One vezérlőpult elindításával.
Line 14: Line 13:
All contacts in the “Ubuntu One” address book are automatically synced
with your personal cloud. Conveniently view and modify contact
information in Evolution or the Ubuntu One website. Ubuntu One will even
keep your Evolution contacts in sync with your mobile phone.
Az „Ubuntu One” címjegyzék minden névjegye automatikusan szinkronizálásra
kerül személyes adatfelhőjével. A névjegy-információkat kényelmesen megjelenítheti
és módosíthatja az Evolutionben, vagy az Ubuntu One webhelyen. Az Ubuntu One az
Evolution névjegyeket még mobiltelefonjával is szinkronban fogja tartani.
Line 19: Line 18:
For information about copying or moving your contacts into the Ubuntu
One address book, review our online tutorials and FAQs.
A névjegyek Ubuntu One címjegyzékbe másolásával vagy mozgatásával kapcsolatban
nézze meg online ismertetőnket és a GyIK-et.
Line 24: Line 23:
Need help or found a bug? Review the Ubuntu One support options. Segítségre van szüksége, vagy hibát talált? Nézze meg az Ubuntu One támogatási lehetőségeket.
Line 27: Line 26:
Thank you. Köszönettel.
Line 29: Line 28:
The Ubuntu One Team Az Ubuntu One csapat

From: Az Ubuntu One csapat <ubuntuone-support@canonical.com> To: ubuntuone-support@canonical.com Subject: Rendszerezze digitális életét az Ubuntu One segítségével!

Nem csak dokumentumai, fotói, zenéi és jegyzetei maradnak szinkronban számítógépei között és személyes adatfelhőjében, de minden Evolution névjegye is.

Tudjon meg többet az Ubuntu Oneról a http://one.ubuntu.com/ oldalon.

Már van Ubuntu One fiókja? Adja hozzá számítógépét a fiókjához az Ubuntu One vezérlőpult elindításával.

Az „Ubuntu One” címjegyzék minden névjegye automatikusan szinkronizálásra kerül személyes adatfelhőjével. A névjegy-információkat kényelmesen megjelenítheti és módosíthatja az Evolutionben, vagy az Ubuntu One webhelyen. Az Ubuntu One az Evolution névjegyeket még mobiltelefonjával is szinkronban fogja tartani.

A névjegyek Ubuntu One címjegyzékbe másolásával vagy mozgatásával kapcsolatban nézze meg online ismertetőnket és a GyIK-et. https://wiki.ubuntu.com/UbuntuOne/Tutorials/ https://wiki.ubuntu.com/UbuntuOne/FAQ/

Segítségre van szüksége, vagy hibát talált? Nézze meg az Ubuntu One támogatási lehetőségeket. https://one.ubuntu.com/support/

Köszönettel.

Az Ubuntu One csapat http://one.ubuntu.com/

Translations/Wanted/UbuntuOneEmail/hu (last edited 2010-09-07 13:36:46 by dsl4E5CCDF9)