UbuntuAlbanianTranslators

UbuntuAlbanianTranslators is helping translate Ubuntu into Albanian.

Si të bëjmë një përkthim sa më të mirë?

  • Lexoni pak përkthimet e të tjerëve dhe mësoni se cilat fjalë shqip kanë përdorur
  • Vëreni dallimin mes fjalëve të ngjashme por me kuptime të ndryshme. P.sh. Update dhe Upgrade. Kur përkthehen këto fjalë në Shqip, duhet që gjithashtu të kenë kuptime të ndryshme.
  • Nëse nuk jeni të sigurtë për pëkthimin tuaj apo të tjerëve klikoni "Needs review.." dhe "Save".

Faqja kryesore e përkthimit është:[https://translations.launchpad.net/ubuntu/trusty/+lang/sq]

Mjetet e përkthyesit

Mjetet e kordinatorit

Këto mjete, nëse përdoren siç duhet, lehtësojnë punën e kordinatorëve për të kontrolluar cilësinë e përkthimeve, për korrigjuar disa gabime, për të automatizuar punën, etj.

Udhëzuesa dhe dokumente

Ndihme

* Albania IT Forum * Ubuntu Albania * LUG Team

UbuntuAlbanianTranslators (last edited 2014-03-16 14:05:10 by g1m)