Galician

Differences between revisions 7 and 8
Revision 7 as of 2007-06-03 08:03:48
Size: 1077
Editor: 28
Comment:
Revision 8 as of 2007-06-14 16:51:36
Size: 1075
Editor: 28
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 3: Line 3:
Polo de agora non hai ningún Equipo Galego de Tradutores, se queres axudar coas traduccións séntete libre de enviarme un e-mail a sefhilion@hotmail.com ou sefhilion@gmail.com ¡Xa hai un Equipo Galego de Tradutores! Polo de agora somos Daniel Bañobre Dopico e máis eu. Se queres colaborar con nós séntete libre de enviarme un e-mail a sefhilion@hotmail.com ou sefhilion@gmail.com. ¡Agardámoste!
Line 5: Line 5:
By now there is no Galician Translators Team, if you would like to help with translations feel free to e-mail me to sefhilion@hotmail.com or sefhilion@gmail.com Now there is a Galician Translators Team! By now we are only two, Daniel Bañobre Dopico and me. If you want to collaborate with us feel free to e-mail me to sefhilion@hotmail.com or sefhilion@gmail.com. We are waiting for you!
Line 10: Line 10:
Números xa traducidos - Issues already translated: === Páxinas referentes ós números - Issue related pages: ===
Line 12: Line 12:
 - Número #0 - Issue #0: [http://fullcirclemagazine.org/download/Issue%200%20-%20Galician.pdf Descargar PDF - Download PDF] Nelas atoparás información sobre a traducción e os tradutores.
Line 14: Line 14:
----

Números aínda por traducir - Issues still to translate:

 - Número #1 - Issue #1: Completadas 20 de 44 páxinas - Completed 20 of 44 pages
  * [wiki:/Issue0 Número #0 - Issue #0]
  * [wiki:/Issue1 Número #1 - Issue #1]

Equipo Galego de Tradutores - Galician Translators Team

¡Xa hai un Equipo Galego de Tradutores! Polo de agora somos Daniel Bañobre Dopico e máis eu. Se queres colaborar con nós séntete libre de enviarme un e-mail a sefhilion@hotmail.com ou sefhilion@gmail.com. ¡Agardámoste!

Now there is a Galician Translators Team! By now we are only two, Daniel Bañobre Dopico and me. If you want to collaborate with us feel free to e-mail me to sefhilion@hotmail.com or sefhilion@gmail.com. We are waiting for you!

  • - Alexander De Sousa Macedo.


Nelas atoparás información sobre a traducción e os tradutores.

  • [wiki:/Issue0 Número #0 - Issue #0]
  • [wiki:/Issue1 Número #1 - Issue #1]


Enlaces - Links:

UbuntuMagazine/TranslateFullCircle/Galician (last edited 2008-08-06 16:16:09 by localhost)