Tr

Differences between revisions 5 and 7 (spanning 2 versions)
Revision 5 as of 2008-03-02 09:09:44
Size: 3553
Editor: dsl88
Comment: I understood lately just to translate the needed parts. :) It started now..
Revision 7 as of 2008-03-02 09:17:01
Size: 3690
Editor: dsl88
Comment: fix
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 1: Line 1:
ubuntu translated ||<tablestyle="float:right; font-size: 0.9em; width:40%; background:#F1F1ED; margin: 0 0 1em 1em;" style="padding:0.5em;">'''İçerik'''[[BR]][[TableOfContents]]||
Line 41: Line 41:
== Bu Sürümde == == Başlıklar ==
Line 47: Line 47:
Ubuntu Hardy Alpha 6 haftaya Perşembe günü hazır
Kubuntu-KDE4 Alpha Açıklandı
Full Circle Magazine - sürüm #10 çıktı
Ubuntu Brainstorm (Beyinfırtınası) tartışma portalı açıldı
* Ubuntu Hardy Alpha 6 haftaya Perşembe günü hazır
* Kubuntu-KDE4 Alpha Açıklandı
* Full Circle Magazine - sürüm #10 çıktı
* Ubuntu Brainstorm (Beyinfırtınası) tartışma portalı açıldı

İÇERİK HENÜZ YAPIM AŞAMASINDADIR.

Ubuntu Haftalık Bültenine (Ubuntu Weekly Newsletter) hoşgeldiniz, 24 Şubat - 1 Mart 2008 aralığını kapsayan sürüm 80 içeriğidir.

"UWN Çevirileri"

Başlıklar

* Ubuntu Hardy Alpha 6 haftaya Perşembe günü hazır * Kubuntu-KDE4 Alpha Açıklandı * Full Circle Magazine - sürüm #10 çıktı * Ubuntu Brainstorm (Beyinfırtınası) tartışma portalı açıldı

Genel Topluluk Haberleri

Ubuntu Hardy Alfa 6 haftaya Perşembe günü hazır

Hardy için alıtıncı ve son alfa aşaması, Hardy Alpha 6 haftaya Perşembe (6 Mart) için duyurulması planlandı. Hardy Alpha 6 için yine "soft freeze" sistemi kullanıclacak. Bu Salı ve Perşembe günleri arası geliştiricilerin paket yüklemekten kaçınacakları anlamına geliyor. Böylece bu günler arası arşivleme ve hata giderme işlemleri gerçekleştirilecek.

Alpha-6 için belirtilmiş hata (bug) listeleri seçiminize bağlı olarak iki ayrı yerden edinilebilir:

Bu aşamanın hedefi alpha sürümünün gerçekleşmesi için düzeltilmesi gereken hataların izini sürmektir. https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-devel-announce/2008-March/000392.html

[1] https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-devel-announce/2008-January/000363.html

UbuntuWeeklyNewsletter/Issue80/Tr (last edited 2008-08-06 16:19:12 by localhost)