Tr

Differences between revisions 5 and 9 (spanning 4 versions)
Revision 5 as of 2008-03-02 09:09:44
Size: 3553
Editor: dsl88
Comment: I understood lately just to translate the needed parts. :) It started now..
Revision 9 as of 2008-03-02 09:21:18
Size: 3691
Editor: dsl88
Comment: word mistakes
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 1: Line 1:
ubuntu translated ||<tablestyle="float:right; font-size: 0.9em; width:40%; background:#F1F1ED; margin: 0 0 1em 1em;" style="padding:0.5em;">'''İçerik'''[[BR]][[TableOfContents]]||
Line 41: Line 41:
== Bu Sürümde == == Başlıklar ==
Line 47: Line 47:
Ubuntu Hardy Alpha 6 haftaya Perşembe günü hazır
Kubuntu-KDE4 Alpha Açıklandı
Full Circle Magazine - sürüm #10 çıktı
Ubuntu Brainstorm (Beyinfırtınası) tartışma portalı açıldı
* Ubuntu Hardy Alpha 6 haftaya Perşembe günü hazır
* Kubuntu-KDE4 Alpha Açıklandı
* Full Circle Magazine - sürüm #10 çıktı
* Ubuntu Brainstorm (Beyinfırtınası) tartışma portalı açıldı
Line 58: Line 58:
Hardy için alıtıncı ve son alfa aşaması, Hardy Alpha 6 haftaya Perşembe (6 Mart) için duyurulması planlandı. Hardy Alpha 6 için yine "soft freeze" sistemi kullanıclacak. Bu Salı ve Perşembe günleri arası geliştiricilerin paket yüklemekten kaçınacakları anlamına geliyor. Böylece bu günler arası arşivleme ve hata giderme işlemleri gerçekleştirilecek. Hardy için alıtıncı ve son alfa aşaması, Hardy Alpha 6 haftaya Perşembe (6 Mart) için duyurulması planlandı. Hardy Alpha 6 için yine "soft freeze" sistemi kullanılacak. Bu Salı ve Perşembe günleri arası geliştiricilerin paket yüklemekten kaçınacakları anlamına geliyor. Böylece bu günler arası arşivleme ve hata giderme işlemleri gerçekleştirilecek.
Line 65: Line 65:

İÇERİK HENÜZ YAPIM AŞAMASINDADIR.

Ubuntu Haftalık Bültenine (Ubuntu Weekly Newsletter) hoşgeldiniz, 24 Şubat - 1 Mart 2008 aralığını kapsayan sürüm 80 içeriğidir.

"UWN Çevirileri"

Başlıklar

* Ubuntu Hardy Alpha 6 haftaya Perşembe günü hazır * Kubuntu-KDE4 Alpha Açıklandı * Full Circle Magazine - sürüm #10 çıktı * Ubuntu Brainstorm (Beyinfırtınası) tartışma portalı açıldı

Genel Topluluk Haberleri

Ubuntu Hardy Alfa 6 haftaya Perşembe günü hazır

Hardy için alıtıncı ve son alfa aşaması, Hardy Alpha 6 haftaya Perşembe (6 Mart) için duyurulması planlandı. Hardy Alpha 6 için yine "soft freeze" sistemi kullanılacak. Bu Salı ve Perşembe günleri arası geliştiricilerin paket yüklemekten kaçınacakları anlamına geliyor. Böylece bu günler arası arşivleme ve hata giderme işlemleri gerçekleştirilecek.

Alpha-6 için belirtilmiş hata (bug) listeleri seçiminize bağlı olarak iki ayrı yerden edinilebilir:

Bu aşamanın hedefi alpha sürümünün gerçekleşmesi için düzeltilmesi gereken hataların izini sürmektir.

https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-devel-announce/2008-March/000392.html

[1] https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-devel-announce/2008-January/000363.html

UbuntuWeeklyNewsletter/Issue80/Tr (last edited 2008-08-06 16:19:12 by localhost)