WergeraKurdî

Îngilîzî

Tirkî

Kurdî (Serhat Ronahî)

Kurdî (Rêzan Tovjîn)

Add

Ekle

pêveke, biserveke

têxe

Copy

kopyala

kopîke; jê bigire

ji ber bigire

Paste

Yapistir

lê bike

pê veke

CategoryKurdî

WergeraKurdî (last edited 2008-08-06 16:25:51 by localhost)