Wordpress local

Procediment per tenir l'aplicació de bitàcoles al propi ordinador, accessible com a mínim des de la xarxa local. Provat amb Ubuntu 12.04 i 12.10

* Cal tenir el repositori «Universe» habilitat, cosa que ja sol venir predeterminada.

1. Obriu el Centre de programari de l'Ubuntu, i instal·leu el paquet wordpress (Weblog manager, gestor de blogs) sense oblidar seleccionar també tots els complements suggerits dins la fitxa de l'aplicació. Durant la instal·lació, molt probablement ens demanarà la contrasenya 2 vegades més.

2. Obriu una finestra de terminal i escriviu les següents instruccions. Al final de cada línia cal polsar la tecla [Enter]:

sudo mv /var/www/index.html /var/www/index.bak
sudo ln -s /usr/share/wordpress /var/www/wordpress
if [ ! -f /etc/mysql/debian.cnf ] ; then sudo cp -a /etc/mysql/my.cnf /etc/mysql/debian.cnf ; fi
sudo gzip -d /usr/share/doc/wordpress/examples/setup-mysql.gz  # Si es queixa, es pot ignorar
sudo chmod +x /usr/share/doc/wordpress/examples/setup-mysql
sudo /usr/share/doc/wordpress/examples/setup-mysql -n wordpress localhost
sudo ln -s /etc/wordpress/config-localhost.php /etc/wordpress/config-default.php
sudo service apache2 reload

3. Si voleu predeterminar l'aplicació en català:

echo "<?php define('WPLANG', 'ca'); ?>" | sudo tee --append /etc/wordpress/config-localhost.php

Si voleu predeterminar l'aplicació en castellà:

echo "<?php define('WPLANG', 'es_ES'); ?>" | sudo tee --append /etc/wordpress/config-localhost.php

4. Si amb el Tauler d'administració voleu poder instal·lar extensions, temes d'aparença i pujar media:

echo "<?php define('FS_METHOD', 'direct'); ?>" | sudo tee --append /etc/wordpress/config-localhost.php
sudo chmod a+rX /srv/www
sudo chmod a+rX /srv/www/localhost
sudo chmod a+rwX /srv/www/localhost/wp-content
sudo chmod a+rwX /srv/www/localhost/wp-content/plugins
sudo chmod a+rwX /srv/www/localhost/wp-content/themes
sudo chmod a+rwX /srv/www/wp-content/*
sudo chmod a+rwX /srv/www/wp-content/*/plugins
sudo chmod a+rwX /srv/www/wp-content/*/themes

(com a mínim 2 de les instruccion chmod es queixen, la qual cosa és normal)

5. Per obrir el nou web des del mateix ordinador, obriu el navegador amb la següent adreça:

localhost/wordpress

Des d'un altre ordinador caldria escriure l'adreça IP del vostre, el que fa de servidor.

So voleu que el servei web del vostre ordinador sigui accessible des d'internet, heu de tenir al router d'accés a internet el port TCP/80 obert i dirigit a la IP del vostre ordinador. D'aquesta manera, quan algú obri la vostra adreça IP pública, trobarà el vostre web. Aquesta gestió del router segurament no serà necessària si us connecteu a internet de forma directa (per exemple amb un modem).

Wordpress local (last edited 2013-04-02 07:34:11 by cliente-100342)