Retningslinjer

IRC møderegler, struktur og kultur

Nedenstående retningslinjer beskriver hvordan Ubuntu Danmarks online møder på IRC foregår. Formålet med dem er at gøre møderne mere stukturerede, så møderne foregår glattere og hurtigere, samt at give at overblik over de opgaver, der er i forbindelse med møderne.

Møderne foregår med mindre andet er angivet på #ubuntu-dk-moede på Freenode, og finder som udgangspunkt sted første søndag hver måned kl. 16 og hver tredje onsdag kl. 19.

Dagsorden kan findes på https://wiki.ubuntu.com/DanishTeam/Møder

Regler for Dagsorden

 • 1. Alle punkter som kræver en beslutning fra IRC mødet SKAL være indgivet senest en uge inden mødet finder sted

  2. Alle punkter som kræver en beslutning fra IRC mødet SKAL være sendt til diskussion på mailinglisten (http://lists.ubuntu.com/ubuntu-dk) seneste en uge inden mødet finder sted.

  3. Beslutningspunkter som ikke lever op disse krav er ikke gyldige, og kan kun behandles til mødet med en ensstemmig positiv afgørelse af de tilstedeværende.

  4. Alle punkter som IKKE kræver beslutning, kan tilføjes op til mødetidspunktet, og skal markeres med [debat]. Ved mødestart sætter dirigenten en tidsramme på punktet (fx 20 min.), så mødet ikke går for meget over tid.

  5. Beslutningspunkter skal behandles før debatpunkter, medmindre der er specifik grund til andet.

  6. Dagen før mødet checkes dagsorden. Er der ingen punkter tilføjet aflyses mødet. Dette meldes ud på mailinglisten og forummet.

Behandling af punkter til mødet

 • 1. Mødet starter PRÆCIST. Kl. 16 eller kl. 19. Så vær der 5 minutter før! Kommer du for sent, så lad være med at forstyrre mødet med spørgsmål.

  2. Dirigenten styrer mødet, og som udgangspunkt er det KUN dirigenten, der har ordet.

  3. Hvis man ønsker taletid, markeres dette med ! (udråbstegn), og ordet tildeles efter rækkefælge af dirigenten.

  4. Ved afstemninger stilles spørgmålet som et ja/nej spørgsmål eller fler-svar spørgsmål. Ved ja/nej spørgsmål svares der med +1 for JA, -1 for NEJ og 0 for VED IKKE/Ligeglad/Blank.

  5. Efter endt møde er det dirigentens rolle at opsætte et nyt mødepunkt på wiki'en: https://wiki.ubuntu.com/DanishTeam/M%C3%B8der/

  6. Udskudte punkter noteres på næste mødedagsorden

Referentens rolle

 • 1. Referentens ansvar er at notere alle tilstedeværende, som har givet sig til kende, alle beslutninger der er foretaget og hvordan stemmefordelingen har været, samt hovedpunkterne i diskussionerne.

  2. Referenten skal senest indlevere referatet en uge efter mødet, og skal sendes til mailinglisten samt notes på wikien under mødet: https://wiki.ubuntu.com/DanishTeam/M%C3%B8der/

Det er desuden dirigentens rolle at udelukke deltagere, som ikke kan eller vil følge ovenstående retningslinjer efter gentagende tilfælde, og hvis det er til gene for de fleste tilstedeværende.

Husk, disse retningslinjer er til vores alles bedste, så vi kan få nogle bedre møder, hvor vi kan nå mere. Retningslinjerne er stramme, og alle bedes overholde dem, så der er plads til både 10, 20 og 50 deltagere til mødet, hvor alle gerne vil sige noget.

ubuntu-dk/Møder/Retningslinjer (last edited 2011-06-24 09:11:47 by laoshi)