OpenOfficeAndBulgarian

OpenOffice.org на български език в Ubuntu. Речници и CyrTools

Пренасяне на части от думите на следващия ред и синонимният речник

Кой знае защо в пакетите за работа с български език (по-точно – в пакета myspell-bg) и в Ubuntu 8.04 не е включен речникът за пренасяне на части от думите на следващия ред, нито пък синонимният речник.

Сами може да се убедите в това, ако прегледате директорията /usr/share/myspell/dicts – речниците за автоматична корекция (bg_BG.aff и bg_BG.dic) са тук, но речника за пренасяне (файла hyph_bg_BG.dic) и синонимния речник (файловете th_bg_BG.dat и th_bg_BG.idx) ги няма.

Изглежда съставителите на езиковите пакети са разчитали на руския речник за пренасяне (Който знае повече, да поправя!). Ако е така, това не е най-доброто решение. Първо, защото правилата за пренасяне в руски се различават от българските и, второ, защото след като определите за вашия текст български език за автоматична корекция, губите възможността за пренасяне.

Но тези липси не е трудно да бъдат допълнени.

От страницата на bgOffice (тя се поддържа от Радостин Раднев – инициаторът и основният разработчик на bgOffice) си изтегляте пакета за пренасяне на части от думите – в момента той е OOo-hyph-bg-4.1.zip, и пакета със синонимите (в момента – OOo-thes-bg-4.1.zip). Развържете някъде архивите – нека да бъдат в отделни директории.

И към двата има разяснителни файлове (README), но те може да ви затруднят, защото са в уиндоуската кодировка CP1251, а вие сигурно сте настроили вашата система на UTF-8. Отворете конзолата, идете в съответната директория, където сте развързали архива, и изпълнете следната команда:

cat README | iconv -fcp1251 -tutf8 | less

Така ще може да прочетете текста в програмата less.

Разяснения към командата: Тук се формира конвейер: командата cat препраща текста от файла README не към екрана, а към командата iconv, която го прекодира, и на свой ред го препраща на less. Командата iconv изисква (поне) два параметъра: -f (from – от) и -t (to – към), непосредствено след които се изписва съответната кодировка. Това не е много четливо, но така са го направили. Изпълнете командата

iconv -l

и ще видите дълъг списък от кодировки, с които тя работи, включително и със старата досовска българска МИК (MIK), както и с цялата чорба от руски и уж международни кодировки на кирилица. Впрочем, някои от имената са синонимни, например вместо CP1251 може да въведете WINDOWS-1251.

Преразказвам накратко разясненията на Радостин Раднев, като ги адаптирам за Ubuntu:

1) С права на свръхпотребител (root) копирайте от двата архива файловете hyph_bg_BG.dic, th_bg_BG.dat и th_bg_BG.idx в директорията /usr/share/myspell/dicts.

2) Пак с права на свръхпотребител отворете в редактора файла /etc/openoffice/dictionary.lst, намерете реда, съдържащ DICT bg BG bg_BG – най-вероятно е първият ред след забележките, и след него впишете:

HYPH bg BG hyph_bg_BG
THES bg BG th_bg_BG

Забележка: При обновяване на езиковите пакети за български език може да бъде обновен и файлът /etc/openoffice/dictionary.lst – тогава това действие (от т. 2.) трябва да се повтори.

3) Стартирайте OpenOffice. От менюто Tools (Инструменти) изберете Options (Настройки...) и в левия прозорец отворете Language Settings (Езикови настройки). В раздела Languages (Езици) се убедете, че е избран български за Locale setting (Настройки за локал) и за Western (Западен). В раздела Writing aids (Помощ при писане) в прозореца Available language modules (Налични езикови модули) маркирайте и трите възможности – за автоматична корекция, за пренасяне и за синоними. В долния прозорец Options (Настройки) маркирайте (или се убедете, че са маркирани) следните позиции: Check spelling as you type (Проверка на правописа по време на писане), Check uppercase words (Проверка на думи от главни букви), Check capitalization (Проверка на главните букви – има се предвид думи, започващи с главна буква) и Check special regions (Проверка на специалните области). Маркирайте и двата последни реда в списъка, за да работи пренасянето на части от думите, докато пишете, както и да се пренася в "специални" области, например в рамки.

Не виждам причина речникът за пренасяне и синонимният речник да не бъдат включени по-нататък в пакета myspell-bg, а за нас да останат само настройките на OpenOffice (т. 3.).

Едно полезно разширение

Валентин Стойков в изчерпателната си статия "Как да настроим ГНУ/Линукс системата си, за да можем да четем и пишем на български език" посочва едно твърде полезно разширение към OpenOffice: CyrTools. За какво служи то?

Когато отваряме в Writer файлове на MSWord, случва се да не се вижда добре кирилицата – вместо кирилските букви излизат букви от западноевропейските латиници с диакритични знакове. Това става в два случая: първо, файлът е стар, създаван в DOS (например с Word 6); второ, файлът е създаван в Windows, но там е използвана някаква "кирилизираща програма" от типа на FlexType. Това руско разширение поправя кодировката на символите и текстът се "възражда".

Инсталирането му в Ubuntu е дори по-лесно, отколкото го е описал Валентин Стойков. Изтеглете архива и не бързайте да го отваряте – не е нужно. Вместо това решете дали искате да направите разширението достъпно за всички потребители на компютъра ви, или ще си го ползвате само вие. В зависимост от това преместете архива или в директорията /usr/lib/openoffice/share/uno_packages (за всички потребители), или във вашата директория /home/<user_name>/.openoffice.org2/user/uno_packages. Не е задължително архивът да бъде точно в тези директории, но пък те са създадени точно с тази цел.

След това затворете програмите от OpenOffice.org, които са активни, и стартирайте програмата unopkg с графичен интерфейс. В Ubuntu не може да стратирате тази програма от конзолата, както е посочил Валентин Стойков, вместо това пък не е нужно да я търсите по диска, защото към нея има препратка в /usr/bin. Така че натиснете Alt+F2 и, ако смятате да направите разширението достъпно за всички потребители, стартирайте програмата с права на свръхпотребител:

gsudo unopkg gui (за GNOME)

или

kdesudo unopkg gui (за KDE).

В първия случай (разширението ще се ползва от всички) изберете OpenOffice.org Extensions (Разширения на OpenOffice.org); в случай, че ще си го ползвате само вие, изберете My Extensions (Моите разширения). Използвайте клавиша Add (Добавяне) отдясно и посочете архива. И това е всичко. При следващото стартиране на Writer ще имате още един елемент в менюто – Cyrillic Document (за него не е предвиден превод). Разгледайте възможностите му, интересни са; макар за нас, българите, най-често да е необходим инструментът от Recode Document > Latin-1 to Cyrillic.

BulgarianDocumentation/OpenOfficeAndBulgarian (last edited 2008-08-06 16:33:38 by localhost)