FestaFirmes

Festa de firmes GnuPG i CAcert

Procediment

  1. Estar interessat en participar en la festa de firmes.
  2. Disposar d'una clau GnuPG/PGP o voler oferir/aconseguir punts com a assegurador de CAcert.
  3. Recollir els distintius corresponents a recepció.
  4. Enganxar-los penjant de la tarja identificativa de forma visible.
  5. Cercar d'altres assistents amb distintius.
  6. Identificar legalment els participants amb un document d'identitat que tingui foto.
  7. Acreditar la identitat dels participants via firmes GnuPG o punts de CAcert.

Anell de claus GnuPG

Per a la festa de firmes GnuPG, hem creat un anell de claus a Biglumber.

Referències

CatalanTeam/Activitats/PrecisePangolin/FestaFirmes (last edited 2012-05-11 17:03:57 by alex.muntada)