Javascript

JUbuntu es la nostra plataforma client des de la que desenvolupem programari web i dels diferents servidors on es troben aquests sistemes que desenvolupem. Javascript és un llenguatge de programació que fins fa pocs anys servia als desenvolupadors de pàgines web per fer petites animacions i comprobacions de formularis. Múltiples projectes de codi lliure i col·laboracions han donat fruit a llibreries i programari que permet gairebé plena compatibilitat entre exploradors. En aquesta xerrada veurem el poder de Javascript des de els seus inicis on es limitava a l'entorn del client, fins a veure com s'ha obert la porta per a que Javascript treballi també al servidor. Farem alguna pràctica en directe, i alguna que altra gamberrada.

CatalanTeam/Activitats/PrecisePangolin/Javascript (last edited 2012-04-30 08:19:11 by rafael-carreras)