UbuntuServerJam

Ubuntu Server Jam Pangolina

Laboratori de proves d'Ubuntu Server 12.04 LTS.

Temari

Es pot utilitzar com a base la llista de característiques de la nova versió 12.04 per a servidors.

Metodologia

Els assistents s'organitzaran en diversos grups d'interès i cada grup instal·larà de 0 i provarà alguna de les tecnologies que ofereix aquest sistema.

Es poden utilitzar com a guia els casos d'ús de l'equip de QA.

Avaluació

La darrera part de la sessió serà una retrospectiva amb el recull d'experiències obtingudes per cada grup.

CatalanTeam/Activitats/PrecisePangolin/UbuntuServerJam (last edited 2012-05-11 16:25:46 by alex.muntada)