UbuntuGlobalJam

Aquests svg són una adaptació dels originals que es poden trobar aquí. Al no tenir accés als fitxers font, s'ha hagut de treballar directament sobre els png, fet que fa que el resultat no sigui especialment gloriós. (Feu clic amb el botó alternatiu del ratolí damunt els noms dels fitxers, visualitzeu-los i els podreu descarregar).

UGJ032010AmpleMarro.svg

UGJ032010AmpleVermell.svg

UGJ032010LlargGroc.svg

UGJ032010LlargVermell.svg

CatalanTeam/Grafisme/UbuntuGlobalJam (last edited 2011-04-06 14:38:25 by brocha)